top of page

Aspicilia cinerea - Gråstenslav
EKOLOGI : Bergbranter och berghällar, murar, åkerblock, stränder. Silikatsten, exponerat.
EKOLOGISK GRUPP : ?

bottom of page