top of page

Bellis perennis - tusensköna

BIOTOPER : Mänskligt störd/skapad markFriska gräsmarker

Öppna gräsmarker

Berteroa incana - Sandvita
BIOTOPER : Mänskligt störd/skapad markBlottad markTorra gräsmarkerÖppna gräsmarker

Bistorta officinalis - Stor ormrot

BIOTOPER : Mänskligt störd/skapad markFuktiga-blöta gräsmarker

Öppna gräsmarker

Blitum bonus-henricus - Lungrot (VU)
EKOLOGI : Lungrot växer på näringsrik kulturmark som t.ex. olika gårdsmiljöer, väg- och åkerrenar men då och då även i betesmarker. Lungrot är en gammal medicinal-, foder- och köksväxt som odlats åtminstone sedan tidig medeltid. Den är sedan lång tid tillbaka förvildad och naturaliserad i vårt land.
KÄNNETECKEN : Lungrot är en kraftig, flerårig målla som kan bli uppemot 1 meter hög. De omkring 10 cm långa bladen är brett triangulära med pillik bas och helbräddad bladkant (ibland med några få grova tänder). Lungrot har små grönaktiga blommor som sitter i täta axlika klasar i toppen av stjälken. Arten blommar i juni-augusti. Med sina breda pillika blad och då den är den enda fleråriga arten av släktet i Sverige, är den lätt att skilja från andra mållor ur släktet Chenopodium.
FÖREKOMST : Lungrot förekommer i de södra och mellersta delarna av landet och på spridda lokaler utmed kusten i de södra delarna av Norrland. Den är vanligast i Skåne, Blekinge och på Öland och Gotland. Även om lungrot fortfarande finns på åtskilliga lokaler i Sverige har den minskat kraftigt i flera landskap. Minskningstakten har beräknats uppgå till omkring 15 % under de senaste 10 åren och denna minskningstakt förmodas fortsätta även i framtiden. Arten är ganska vanlig i Danmark men ovanlig i Finland och Norge. Lungrot har en sammanhängande utbredning över en stor del av Västeuropa österut till Svartahavsområdet och de västra delarna av Ryssland. Den förekommer även som införd i Nordamerika.
HOT : Lungrot hotas av modern gödselhantering, kemisk ogräsbekämpning och uppsnyggning och städning av gårdsmiljöer. För vägkantsförekomster kan tidig vägkantsslåtter utgöra ett konkret hot.

bottom of page