top of page

Här hittar ni skålsvampar på dynga

Ascobolus brassicae

Ekologi : Gräsmark och skog. Spillning, speciellt från sork.(Mitt fynd på rävspillning !)

Ekologisk grupp  Saprotrof/fag, detrivor

Ascobolus furfuraceus - Vitflockig prickskål

Ekologi : Gräsmark och skog. Spillning från växtätare.

Ekologisk grupp  Saprotrof/fag, detrivor

Ascobolus sacchariferus - Vit prickskå 

Ekologi : Gräsmark, skog och trädgård. Spillning från växtätare, speciellt hjortdjur och hare.

Ekologisk grupp  Saprotrof/fag, detrivor

Asci: 190 - 240 x 19 - 23 µm Sporer: 16,8 - 20,5 x 8,3 - 10,5 µm

Byssonectria terrestris s. lat. Orange legeskål

Ekologi : Skog och myrmark. Spillning och urinfläckar från älg och rådjur. Vår- och försommarsvamp. Ibland på hösten.

Ekologisk grupp  Saprotrof/fag, detrivor

Cheilymenia fimicola - Röd borstskål.

Ekologi : Betesmark. Spillning från nötkreatur.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Cheilymenia granulata - Orange dyngskål

Ekologi : Betesmark och hagmark. Spillning från nötkreatur.

Ekologisk grupp  Saprotrof/fag, detrivor

 

Cheilymenia stercorea - Stjärnborstskål

Ekologi : Betesmark, hagmark och myrkanter. Spillning från häst och älg.

Ekologisk grupp  Saprotrof/fag, detrivor

 

Iodophanus carneus - Skär dyngskål

Ekologi : Gräsmark och skog. Spillning från växtätare.

Förekommer rätt ofta på "såjord" och Jiffy-Pots eller liknade, även på multnade växtdelar.

Ekologisk grupp  Saprotrof/fag, detrivor

Lasiobolus papillatus - Gul raggskål 

Ekologi : Gräsmark och skog. Spillning från växtätare och fåglar.

Ekologisk grupp  Saprotrof/fag, detrivor

Peziza fimeti - Brun dyngskål

Ekologi : Skog, myrmark och gräsmark. Spillning från älg, rådjur och nötkreatur.

Ekologisk grupp  Saprotrof/fag, detrivor

Peziza vesiculosa - Kompostskål

Ekologi : Jordbruksmark och trädgård. Komposthögar, halmstackar och gödsel. Våren till hösten.

Ekologisk grupp  Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page