top of page

Biatora efflorescens - Smågrynig knopplav

EKOLOGI : Barr- och lövblandskog, lövskog, lövängar. Bark av diverse lövträd samt gran.

bottom of page