top of page

Acronicta leporina - Vitt aftonfly (larv)

EKOLOGI : Biotoper : Barrskog, Buskmark, Kalkfattiga myrbiotoper, Lövskog, Öppna myrbiotoper, Kalkrika myrbiotoper, Trädbärande gräsmark

KÄNNETECKEN : Vågiga bruna linjer och svart pudring. Ofta en svag svart diskpunkt på bakvingen ibland också på framvingarna.

Bred framvinge med kraftig båge på framkanten nära vinghörnet. Blekgul lövmätare är en fjärilsart som beskrevs av Adrian Hardy Haworth 1809. Blekgul lövmätare ingår i släktet Scopula och familjen mätare, Geometridae.

FÖREKOMST : Bofast och reproducerande

EKOLOGISK GRUPP : Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen

Dypterygia scabriuscula - Pilörtsfly
EKOLOGI : Jordbrukslandskap, SkogHavsstrand, Urban miljö : Biotoper, 
Buskmark, Lövskog, Trädbärande gräsmark,  
Barrskog, Blottad mark, Friska gräsmarker, Havsstrand, Mänskligt störd/skapad mark, Torra gräsmarker, Öppna gräsmarker

Öppna strandbiotoper

EKOLOGISK GRUPP : Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen

Euclidia mi - Vitbrokigt slåtterfly : Larv

EKOLOGI : Jordbrukslandskap, SkogHavsstrand, Urban miljö : Biotoper, Buskmark, Lövskog, Trädbärande gräsmark,  
Barrskog, Blottad mark, Friska gräsmarker, Havsstrand, Mänskligt störd/skapad mark, Torra gräsmarker, Öppna gräsmarker

Öppna strandbiotoper

EKOLOGISK GRUPP : Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen

Parascotia fuliginaria - Svampfly : Larv
EKOLOGI : Skog, Jordbrukslandskap. Biotoper : 
EKOLOGISK GRUPP : Växtätare (herbivor)Blad/barr, Fungivor, Svampar och lavar

bottom of page