top of page

Buellia griseovirens - Gråblå rönnlav

EKOLOGI : Barr- och lövblandskog, lövskog, lövängar, alléer, parker. Bark av lövträd, sällan barrträd, också på ved.

EKOLOGISK GRUPP : Ospecificerat nyttjande

bottom of page