top of page

Calyptella : En egen liten grupp svampar som ligger i cladden Marasmiaceae

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                              4                                  3                            3

Calyptella campanulaCalyptella capula (nässelkuping)Calyptella cernuaCalyptella gibbosa

Calyptella campanula. 
EKOLOGI : Kulturmark och skog. Döda stjälkar av Brännässla - Urtica dioica, kan även hittas på andra örtstjälkar. Kväverik mark.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Calyptella capula - Nässelkuping

EKOLOGI : Kulturmark och skog. Döda stjälkar av Brännässla - Urtica dioica, kan även hittas på andra örtstjälkar. Kväverik mark.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

bottom of page