top of page

Chaenotheca brachypoda - Gulnål

Wikipedia : Gulnål är en lavart som först beskrevs av Erik Acharius, och fick sitt nu gällande namn av Tibell. Gulnål ingår i släktet Chaenotheca och familjen Coniocybaceae. Arten är reproducerande i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Typisk art i näringsfattig bokskog (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON))

Skogsstyrelsens signalart

Chaenotheca chlorella - Kornig nållav

Wikipedia : Kornig nållav är en lavart som först beskrevs av Erik Acharius, och fick sitt nu gällande namn av Johannes Müller Argoviensis. Kornig nållav ingår i släktet Chaenotheca och familjen Coniocybaceae. Arten är reproducerande i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of 

Typisk art i näringsfattig bokskog (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON))​

Skogsstyrelsens signalart

Chaenotheca ferruginea - Rostfläckig nållav

Wikipedia : Rostfläckig nållav är en svampart som tillhör divisionen sporsäcksvampar, och som först beskrevs av Turner och James Edward Smith, och fick sitt nu gällande namn av Walter Migula. Rostfläckig nållav ingår i släktet Chaenotheca, och familjen Coniocybaceae. Arten är reproducerande i Sverige.

bottom of page