Clavaria - Fingersvampar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Kollektivtaxon                 1                                          1                                    1

Art                                     16                                        15                                  15

Varietet                              2                                         2                                    2

Clavaria amoenoides (vridfingersvamp), Clavaria argillacea (hedfingersvamp), Clavaria asperulispora

Clavaria asterospora (stjärnsporig fingersvamp), Clavaria atrofusc, Clavaria falcata (opalfingersvamp), Clavaria flavipes (stråfingersvamp)

Clavaria fragilis (maskfingersvamp), Clavaria fumosa (rökfingersvamp), Clavaria greletii, Clavaria guilleminii

Clavaria incarnata (skär fingersvamp), Clavaria pullei (brun fingersvamp), Clavaria rosea (rosenfingersvamp), Clavaria tenuipes

Clavaria zollingeri (violett fingersvamp)

Kollektivtaxon: Clavaria asperulispora/atrofusca (sotfingersvamp)

Clavaria amoenoides - Vridfingersvamp (VU)

Ekologi : Vridfingersvamp är hos oss enbart funnen i hävdad, örtrik grässvål samman med andra ängssvampar, t.ex. olika vaxskivlingar. Den är möjligen kalkgynnad. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser på de kända lokalerna. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenteras till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp : Okänd

Clavaria_amoenoides_-_Vridfingersvamp_(VU)._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltinge_kyrka_2015-09-05.
Clavaria_amoenoides_-_Vridfingersvamp_(VU)._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltinge_kyrka_2015-09-05.
press to zoom
Clavaria_amoenoides_-_Vridfingersvamp_(VU)._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltinge_kyrka_2015-09-05.
Clavaria_amoenoides_-_Vridfingersvamp_(VU)._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltinge_kyrka_2015-09-05.
press to zoom
Clavaria_amoenoides_-_Vridfingersvamp_(VU)._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltinge_kyrka_2015-09-05.
Clavaria_amoenoides_-_Vridfingersvamp_(VU)._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltinge_kyrka_2015-09-05.
press to zoom
Clavaria_amoenoides_-_Vridfingersvamp_(VU)._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltinge_kyrka_2015-09-05.
Clavaria_amoenoides_-_Vridfingersvamp_(VU)._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltinge_kyrka_2015-09-05.
press to zoom
Clavaria_amoenoides_-_Vridfingersvamp_(VU)._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltinge_kyrka_2015-09-05.
Clavaria_amoenoides_-_Vridfingersvamp_(VU)._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltinge_kyrka_2015-09-05.
press to zoom
Clavaria_amoenoides_-_Vridfingersvamp_(VU)._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltinge_kyrka_2015-09-05.
Clavaria_amoenoides_-_Vridfingersvamp_(VU)._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltinge_kyrka_2015-09-05.
press to zoom
Clavaria_amoenoides_-_Vridfingersvamp_(VU)._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltinge_kyrka_2015-09-05.
Clavaria_amoenoides_-_Vridfingersvamp_(VU)._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltinge_kyrka_2015-09-05.
press to zoom
Vridfingersvamp,_Clavaria_amoenoides._Sweden,_Skåne,_Ljungbyhed,_Bonnarps_hed_2014-09-20.__(22)
Vridfingersvamp,_Clavaria_amoenoides._Sweden,_Skåne,_Ljungbyhed,_Bonnarps_hed_2014-09-20.__(22)
press to zoom
Vridfingersvamp,_Clavaria_amoenoides._Sweden,_Skåne,_Ljungbyhed,_Bonnarps_hed_2014-09-20.__(23)
Vridfingersvamp,_Clavaria_amoenoides._Sweden,_Skåne,_Ljungbyhed,_Bonnarps_hed_2014-09-20.__(23)
press to zoom

Clavaria argillacea - Hedfingersvamp

Ekologi : Rished, havsstrand, torräng och betesmark. Sand. En form finns även bland vitmossa Sphagnum spp.

Ekologisk grupp : Okänd

Clavaria_argillacea,_Hedfingersvamp._Sweden,_Skåne,_Sandhammaren._2013-11-16.__(44)
Clavaria_argillacea,_Hedfingersvamp._Sweden,_Skåne,_Sandhammaren._2013-11-16.__(44)
press to zoom
Clavaria_argillacea,_Hedfingersvamp._Sweden,_Skåne,_Sandhammaren._2013-11-16.__(42)
Clavaria_argillacea,_Hedfingersvamp._Sweden,_Skåne,_Sandhammaren._2013-11-16.__(42)
press to zoom
Clavaria_argillacea,_Hedfingersvamp._Sweden,_Skåne,_Sandhammaren._2013-11-16.__(38)
Clavaria_argillacea,_Hedfingersvamp._Sweden,_Skåne,_Sandhammaren._2013-11-16.__(38)
press to zoom
Clavaria_argillacea,_Hedfingersvamp._Sweden,_Skåne,_Sandhammaren._2013-11-16.__(39)
Clavaria_argillacea,_Hedfingersvamp._Sweden,_Skåne,_Sandhammaren._2013-11-16.__(39)
press to zoom
Clavaria_argillacea,_Hedfingersvamp._Sweden,_Skåne,_Sandhammaren._2013-11-16.__(40)
Clavaria_argillacea,_Hedfingersvamp._Sweden,_Skåne,_Sandhammaren._2013-11-16.__(40)
press to zoom
Clavaria argillacea - Hedfingersvamp. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2017-10-22. (2)
Clavaria argillacea - Hedfingersvamp. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2017-10-22. (2)
press to zoom
Clavaria_argillacea,_Hedfingersvamp._Sweden,_Skåne,_Löderup,_Sandhammaren._2014-12-20_(63)
Clavaria_argillacea,_Hedfingersvamp._Sweden,_Skåne,_Löderup,_Sandhammaren._2014-12-20_(63)
press to zoom
Clavaria argillacea - Hedfingersvamp. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2017-10-22. (3)
Clavaria argillacea - Hedfingersvamp. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2017-10-22. (3)
press to zoom
Clavaria argillacea - Hedfingersvamp. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2017-10-22. (8)
Clavaria argillacea - Hedfingersvamp. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2017-10-22. (8)
press to zoom
Clavaria argillacea - Hedfingersvamp. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2017-10-22. (7)
Clavaria argillacea - Hedfingersvamp. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2017-10-22. (7)
press to zoom
Clavaria argillacea - Hedfingersvamp. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2017-10-22. (5)
Clavaria argillacea - Hedfingersvamp. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2017-10-22. (5)
press to zoom

Calvaria falcata - Opalfingersvamp

Ekologi : Lövskog och naturbetesmark.

Bar jord och bland gräs.

Ekologisk grupp : Okänd

Calvaria_falcata_-_Opalfingersvamp._Sweden,_Skåne,_Ljungbyhed,_Bonnarps_hed_2014-09-20.__(2)
Calvaria_falcata_-_Opalfingersvamp._Sweden,_Skåne,_Ljungbyhed,_Bonnarps_hed_2014-09-20.__(2)
press to zoom
Calvaria_falcata_-_Opalfingersvamp._Sweden,_Skåne,_Ljungbyhed,_Bonnarps_hed_2014-09-20.__(4)
Calvaria_falcata_-_Opalfingersvamp._Sweden,_Skåne,_Ljungbyhed,_Bonnarps_hed_2014-09-20.__(4)
press to zoom
Calvaria falcata - Opalfingersvamp. Sweden, Skåne, Söndraby, Nybo 2014-10-11. (2)
Calvaria falcata - Opalfingersvamp. Sweden, Skåne, Söndraby, Nybo 2014-10-11. (2)
press to zoom
Calvaria falcata - Opalfingersvamp. Sweden, Skåne, Söndraby, Nybo 2014-10-11. (3)
Calvaria falcata - Opalfingersvamp. Sweden, Skåne, Söndraby, Nybo 2014-10-11. (3)
press to zoom
Clavaria_falcata_-_Opalfingersvamp
Clavaria_falcata_-_Opalfingersvamp

Clavaria falcata - Opalfingersvamp. Sweden, Skåne, Killhult, Kungsoran. 2019-10-26.

press to zoom
Clavaria falcata - Opalfingersvamp
Clavaria falcata - Opalfingersvamp

Clavaria falcata - Opalfingersvamp. Sporer, 6,0 - 9,2 x 4,8 - 8,0 µm.

press to zoom
Clavaria falcata - Opalfingersvamp
Clavaria falcata - Opalfingersvamp

Clavaria falcata - Opalfingersvamp. Sporer, 6,0 - 9,2 x 4,8 - 8,0 µm.

press to zoom
Clavaria falcata - Opalfingersvamp
Clavaria falcata - Opalfingersvamp

Clavaria falcata - Opalfingersvamp. Sporer, 6,0 - 9,2 x 4,8 - 8,0 µm.

press to zoom

Clavaria fragilis - Maskfingersvamp

Ekologi : Ädellövskog, park och betesmark. Bar jord och bland gräs och mossa.

Ekologisk grupp : Okänd

Clavaria_fragilis_-_Maskfingersvamp._Sweden,_Skåne,_Klippan,_Klövahallar._2007-09-04.
Clavaria_fragilis_-_Maskfingersvamp._Sweden,_Skåne,_Klippan,_Klövahallar._2007-09-04.
press to zoom
Clavaria fragilis - Maskfingersvamp.Sweden , Skåne, Östraby, Siberud. 2013-10-19.  (1)
Clavaria fragilis - Maskfingersvamp.Sweden , Skåne, Östraby, Siberud. 2013-10-19. (1)
press to zoom
Clavaria fragilis - Maskfingersvamp.Sweden , Skåne, Östraby, Siberud. 2013-10-19.  (2)
Clavaria fragilis - Maskfingersvamp.Sweden , Skåne, Östraby, Siberud. 2013-10-19. (2)
press to zoom
Clavaria fragilis - Maskfingersvam. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2017-10-22.
Clavaria fragilis - Maskfingersvam. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2017-10-22.
press to zoom
Clavaria_fragilis_-_Maskfingersvamp.Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04._(2)
Clavaria_fragilis_-_Maskfingersvamp.Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04._(2)
press to zoom
Clavaria_fragilis_-_Maskfingersvamp.Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04._(3)
Clavaria_fragilis_-_Maskfingersvamp.Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04._(3)
press to zoom
Clavaria_fragilis_-_Maskfingersvamp.Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04._(4)
Clavaria_fragilis_-_Maskfingersvamp.Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04._(4)
press to zoom
Clavaria_fragilis_-_Maskfingersvamp._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltinge_kyrka_2015-09-05._(4)
Clavaria_fragilis_-_Maskfingersvamp._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltinge_kyrka_2015-09-05._(4)
press to zoom
Clavaria_fragilis_-_Maskfingersvamp._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltinge_kyrka_2015-09-05._(3)
Clavaria_fragilis_-_Maskfingersvamp._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltinge_kyrka_2015-09-05._(3)
press to zoom
Clavaria_fragilis_-_Maskfingersvamp._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltinge_kyrka_2015-09-05._(5)
Clavaria_fragilis_-_Maskfingersvamp._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltinge_kyrka_2015-09-05._(5)
press to zoom
Clavaria_fragilis_-_Maskfingersvamp._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltinge_kyrka_2015-09-05._(6)
Clavaria_fragilis_-_Maskfingersvamp._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltinge_kyrka_2015-09-05._(6)
press to zoom

Clavaria straminea - Stråfingersvam (VU)

Ekologi : Stråfingersvampen växer i välbetad, mossig grässvål, ofta på kalkrik mark och tillsammans med ett stort antal andra sällsynta och hotade ängssvampar. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp : Okänd

Clavaria straminea - Stråfingersvam (VU). Sweden, Skåne, Söndraby, Nybo 2014-10-11 (5)
Clavaria straminea - Stråfingersvam (VU). Sweden, Skåne, Söndraby, Nybo 2014-10-11 (5)
press to zoom
Stråfingersvamp, Clavaria straminea, (VU). Sweden,. Skåne, Bäckaskog 2014-10-12.
Stråfingersvamp, Clavaria straminea, (VU). Sweden,. Skåne, Bäckaskog 2014-10-12.
press to zoom
Stråfingersvamp, Clavaria straminea, (VU). Sweden,. Skåne, Bäckaskog 2014-10-12.  (2)
Stråfingersvamp, Clavaria straminea, (VU). Sweden,. Skåne, Bäckaskog 2014-10-12. (2)
press to zoom
Clavaria straminea - Stråfingersvamp, (VU). Sweden,. Skåne, Bäckaskog 2014-10-12.
Clavaria straminea - Stråfingersvamp, (VU). Sweden,. Skåne, Bäckaskog 2014-10-12.
press to zoom

Clavaria tenuipes

Ekologi : Naturbetesmark. Marken.

Ekologisk grupp : Okänd

Clavaria tenuipes. Sweden,. Skåne, Bäckaskog 2014-10-12.
Clavaria tenuipes. Sweden,. Skåne, Bäckaskog 2014-10-12.
press to zoom
Clavaria tenuipes. Sweden,. Skåne, Bäckaskog 2014-10-12.
Clavaria tenuipes. Sweden,. Skåne, Bäckaskog 2014-10-12.
press to zoom