top of page

Clavulinopsis :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       7                                          7                                   7

Clavulinopsis cinereoides (trubbfingersvamp), Clavulinopsis corniculata (ängsfingersvamp), Clavulinopsis helvola (hagfingersvamp)

Clavulinopsis laeticolor, Clavulinopsis luteoalba (aprikosfingersvamp), Clavulinopsis microspora (broskfingersvamp)

Clavulinopsis umbrinella (gråbrun ängsfingersvamp)

Clavulinopsis corniculata - Ängsfingersvamp
EKOLOGI : Lövskog, skogsgläntor och naturbetesmark. Marken Enligt Artfakta. Jag vill lägga till ogödslade gräsmattor som gröningar, tomtmark, parker, kyrkogårdar och liknade.
EKOLOGISK GRUPP : Okänt
HOT : Upphörd hävd av öppen mark

Clavulinopsis helvola - Hagfingersvamp
EKOLOGI : Hagmark samt skogsbryn och skogsgläntor. Marken, bland gräs. Enligt Artfakta. Jag vill lägga till ogödslade gräsmattor som gröningar, tomtmark, parker, kyrkogårdar och liknade.
EKOLOGISK GRUPP : Okänt
HOT : Upphörd hävd av öppen mark
EKOLOGISK GRUPP : Okänt

Clavulinopsis laeticolor
EKOLOGI : Naturbetesmark och skog. Marken, bland gräs. Enligt Artfakta. Jag vill lägga till ogödslade gräsmattor som gröningar, tomtmark, parker, kyrkogårdar och liknade.EKOLOGISK GRUPP : OkäntHOT : Upphörd hävd av öppen mark
EKOLOGISK GRUPP : Okänt

Clavulinopsis luteoalba - Aprikosfingersvamp
EKOLOGI : Betesmark, skogsbryn och skogsgläntor. Marken, bland gräs. Enligt Artfakta. Jag vill lägga till ogödslade gräsmattor som gröningar, tomtmark, parker, kyrkogårdar och liknade.
EKOLOGISK GRUPP : Okänt
HOT : Upphörd hävd av öppen mark
EKOLOGISK GRUPP: Okänt

Clavulinopsis umbrinella - Gråbrun ängsfingersvamp (NT)

Ekologi : Arten växer i ädellövskog på kalkhaltig mulljord. Ofta på ytor med naken jord och uttunnat fältskikt, speciellt inom delområden på en lokal som har ett fuktigt läge och där marken inte utsätts för hård sommartorka. Vanligen förekommer den tillsammans med olika s.k. ängssvampar som t.ex. vaxskivlingar, rödskivlingar, jordtungor och andra små fingersvampar. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp : Okänt

bottom of page