Clavulinopsis :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       7                                          7                                   7

Clavulinopsis cinereoides (trubbfingersvamp), Clavulinopsis corniculata (ängsfingersvamp), Clavulinopsis helvola (hagfingersvamp)

Clavulinopsis laeticolor, Clavulinopsis luteoalba (aprikosfingersvamp), Clavulinopsis microspora (broskfingersvamp)

Clavulinopsis umbrinella (gråbrun ängsfingersvamp)

Clavulinopsis corniculata - Ängsfingersvamp

Ekologi : Lövskog, skogsgläntor och naturbetesmark. Marken.

Ekologisk grupp : Okänt

Clavulinopsis_corniculata,_Ängsfingersvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Örbyängar._2007-10-06._
Ängsfingersvam, Clavulinopsis corniculata. Sweden, Skåne, Kävlinge, Järavallen. 2013-11-24.
Ängsfingersvam, Clavulinopsis corniculata. Sweden, Skåne, Kävlinge, Järavallen. 2013-11-24. (1)
Ängsfingersvamp,_Clavulinopsis_corniculata._Sweden,_Skåne,_Andrarum,_Agusa._2014-11-02.__(120)
Ängsfingersvamp,_Clavulinopsis_corniculata._Sweden,_Skåne,_Andrarum,_Agusa._2014-11-02.__(119)
Ängsfingersvam, Clavulinopsis corniculata. Sweden, Skåne, Kävlinge, Järavallen. 2013-11-24. (2)
Ängsfingersvamp,_Clavulinopsis_corniculata._Sweden,_Skåne,_Söndraby,_Nybo_2014-10-11._
Ängsfingersvamp,_Clavulinopsis_corniculata._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04.__(51)
Clavulinopsis_corniculata,_Ängsfingersvamp._Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kumlan.__2009-11-07_(4)
Clavulinopsis_corniculata,_Ängsfingersvamp._Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kumlan.__2009-11-07_(5)
Visa mer

Clavulinopsis helvola - Hagfingersvamp

Ekologi :Hagmark samt skogsbryn och skogsgläntor. Marken, bland gräs.

Ekologisk grupp : Okänt

Clavulinopsis_helvola_-_Hagfingersvamp
Clavulinopsis helvola - Hagfingersvamp. Sweden, Småland, Bodafors, Viks kvarn NRV. 2019-09-13.
Clavulinopsis_helvola_-_Hagfingersvamp
Clavulinopsis helvola - Hagfingersvamp. Sweden, Skåne, Killhult, Kungsoran. 2019-10-26.
Hagfingersvamp, clavulinopsis helvola. Sweden, Skåne, Mölle, Kullaberg, Grällinge mad. 2010-09-25.
Hagfingersvamp,_clavulinopsis_helvola._Sweden,_Skåne,_Vomb,_Vombs_furu._2009-10-09.__(2)
Hagfingersvamp, clavulinopsis helvola. Sweden, Skåne, Kågeröd, Knutstorp. 2014-11-12. (10)
Hagfingersvamp,_Clavulinopsis_helvola._Sweden,_Skåne,_Söndraby,_Nybo_2014-10-11.__(4)
Hagfingersvamp,_Clavulinopsis_helvola._Sweden,_Skåne,_Söndraby,_Nybo_2014-10-11.__(1)
Hagfingersvamp,_Clavulinopsis_helvola._Sweden,_Skåne,_Söndraby,_Nybo_2014-10-11.__(3)
Hagfingersvamp,_clavulinopsis_helvola._Sweden,_Skåne,_Östraby,_Siberud._2014-11-01.__(11)
Hagfingersvamp,_clavulinopsis_helvola._Sweden,_Skåne,_Vomb,_Vombs_furu._2009-10-09.__(1)
Hagfingersvamp, clavulinopsis helvola. Sweden, Skåne, Mölle, Kullaberg, Grällinge mad. 2010-09-25.
Hagfingersvamp, Clavulinopsis helvola. Skåne, Östraby, Siberud. 2013-10-19.  (6)
Clavulinopsis helvola - Hagfingersvamp. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2017-10-22. (15)
Clavulinopsis helvola - Hagfingersvamp. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2017-10-22. (7)
Hagfingersvamp,_Clavulinopsis_helvola._Sweden,_Skåne,_Andrarum,_Agusa._2014-11-02.__(68)
Clavulinopsis helvola - Hagfingersvamp. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10  (65)
Clavulinopsis helvola - Hagfingersvamp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örby ängar 2016-10-19.  (1)
Clavulinopsis helvola - Hagfingersvamp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örby ängar 2016-10-19.  (2)
Clavulinopsis_helvola_-_Hagfingersvamp._Sweden,_Skåne,_Örkeljunga,_Grytåsa._2017-09-10._
Hagfingersvamp,_clavulinopsis_helvola._Sweden,_Skåne,_Östraby,_Siberud._2014-11-01.__(10)
Clavulinopsis helvola - Hagfingersvamp. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2017-10-22. (12)
Clavulinopsis helvola - Hagfingersvamp. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2017-10-22. (14)
Clavulinopsis helvola - Hagfingersvamp. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2017-10-22. (8)
Clavulinopsis helvola - Hagfingersvamp. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2017-10-22. (10)
Clavulinopsis_helvola_-_Hagfingersvamp
Clavulinopsis helvola - Hagfingersvamp. Sporer, 5,0 - 7,0 x 4,9 - 6,4 µm - sjärnformade.
Clavulinopsis helvola - Hagfingersvamp
Clavulinopsis helvola - Hagfingersvamp. Sporer, 5,0 - 7,0 x 4,9 - 6,4 µm - sjärnformade.
Clavulinopsis helvola - Hagfingersvamp
Clavulinopsis helvola - Hagfingersvamp. Sporer, 5,0 - 7,0 x 4,9 - 6,4 µm - sjärnformade.
Clavulinopsis helvola - Hagfingersvamp
Clavulinopsis helvola - Hagfingersvamp. Sporer, 5,0 - 7,0 x 4,9 - 6,4 µm - sjärnformade.
Visa mer

Clavulinopsis laeticolor

Ekologi : Naturbetesmark och skog. Marken, bland gräs.

Ekologisk grupp : Okänt

Clavulinopsis laeticolor. Sweden, Skåne, Söndraby, Nybo 2014-10-11.  (2)
Clavulinopsis laeticolor. Sweden, Skåne, Söndraby, Nybo 2014-10-11.  (3)
Clavulinopsis_laeticolor._Sweden,_Skåne,_Söndraby,_Nybo_2014-10-11.
Clavulinopsis laeticolor. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2017-10-22. (2)
Clavulinopsis laeticolor. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2017-10-22. (1)
Clavulinopsis laeticolor. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2017-10-22. (8)
Clavulinopsis laeticolor. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2017-10-22. (7)
Clavulinopsis laeticolor. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2017-10-22. (6)
Clavulinopsis laeticolor. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2017-10-22. (3)
Clavulinopsis laeticolor. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2017-10-22. (4)
Visa mer

Clavulinopsis luteoalba - Aprikosfingersvamp

Ekologi :Betesmark, skogsbryn och skogsgläntor. Marken, bland gräs.

Ekologisk grupp : Okänt

Clavulinopsis_luteoalba_-_Aprikosfingersvamp._Sweden,_Skåne,_Östraby,_Siberud._2014-11-01.__(4)
Clavulinopsis_luteoalba_-_Aprikosfingersvamp._Sweden,_Skåne,_Östraby,_Siberud._2014-11-01.__(1)
Clavulinopsis_luteoalba_-_Aprikosfingersvamp._Sweden,_Skåne,_Östraby,_Siberud._2014-11-01.__(3)
Clavulinopsis_luteoalba_-_Aprikosfingersvamp._Sweden,_Skåne,_Andrarum,_Agusa._2014-11-02.__(3)
Clavulinopsis_luteoalba_-_Aprikosfingersvamp._Sweden,_Skåne,_Andrarum,_Agusa._2014-11-02.__(1)
Clavulinopsis_luteoalba_-_Aprikosfingersvamp._Sweden,_Skåne,_Andrarum,_Agusa._2014-11-02.__(2)
Clavulinopsis_luteoalba_-_Aprikosfingersvamp._Sweden,_Skåne,_Borrby,_Mälarhusen._2010-11-14.__(2)
Clavulinopsis_luteoalba_-_Aprikosfingersvamp._Sweden,_Skåne,_Borrby,_Mälarhusen._2010-11-14.__(3)
Clavulinopsis_luteoalba_-_Aprikosfingersvamp._Sweden,_Skåne,_Borrby,_Mälarhusen._2010-11-14.__(1)
Visa mer

Clavulinopsis umbrinella - Gråbrun ängsfingersvamp (NT)

Ekologi : Arten växer i ädellövskog på kalkhaltig mulljord. Ofta på ytor med naken jord och uttunnat fältskikt, speciellt inom delområden på en lokal som har ett fuktigt läge och där marken inte utsätts för hård sommartorka. Vanligen förekommer den tillsammans med olika s.k. ängssvampar som t.ex. vaxskivlingar, rödskivlingar, jordtungor och andra små fingersvampar. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp : Okänt

Clavulinopsis umbrinella - Gråbrun ängsfingersvamp(NT). Sweden,. Skåne, Bäckaskog 2014-10-12.
Clavulinopsis umbrinella - Gråbrun ängsfingersvamp(NT). Sweden, Skåne, Andrarum, Agusa. 2014-11-02.
Clavulinopsis umbrinella - Gråbrun ängsfingersvamp(NT). Sweden, Skåne, Andrarum, Agusa. 2014-11-02.
Clavulinopsis umbrinella - Gråbrun ängsfingersvamp(NT). Sweden, Skåne, Andrarum, Agusa. 2014-11-02.
Clavulinopsis umbrinella - Gråbrun ängsfingersvamp(NT). Sweden, Skåne, Andrarum, Agusa. 2014-11-02.
Clavulinopsis umbrinella - Gråbrun ängsfingersvamp(NT). Sweden, Skåne, Andrarum, Agusa. 2014-11-02.
Clavulinopsis umbrinella - Gråbrun ängsfingersvamp(NT). Sweden, Skåne, Andrarum, Agusa. 2014-11-02.
Clavulinopsis umbrinella - Gråbrun ängsfingersvamp(NT). Sweden, Skåne, Andrarum, Agusa. 2014-11-02.
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan