top of page

Dermatocarpon luridum - Bäcklav
EKOLOGI : Bäck-, å-, älv- stränder, bergbranter. Silikatsten och basiska bergarter, i översvämningszonen eller på sipperytor, hög luftfuktighet.
EKOLOGISK GRUPP : ?

bottom of page