top of page

Filipendula ulmaria - Älggräs

BIOTOPER : Fuktiga-blöta gräsmarkerMänskligt störd/skapad markSötvattensstrandÖppna gräsmarker.

Örtfabriken - https://ortfabriken.se/ : Älggräs har en mycket speciell doft och smak. Har du känt den? Det verkar som att du antingen älskar den eller avskyr den. För en del påminner smaken om marsipan eller mer specifikt, tuggummit Jenka. Vi håller med på den punkten.

Älggräs blommar yvigt efter midsommar och många tar tillvara på blommorna för safttillverkning. Älgörten är för tydlighetens skull inte giftig. Vi har testat att använda älggräs i desserter. Till exempel som smaksättare i pannacotta. Återigen var det delad mening bland våra gäster. En del tyckte den var jättegod, andra fick något undvikande i blicken. Om du inte har tillgång till färskt älggräs, kan du använda torkad ört istället.

Som ört är älggräset förmodligen mest känt då det innehåller salicylsyra, och användes ursprungligen för att utveckla aspirin. År 1869 var första gången det aktiva ämnet extraherades ur växten. Men när du fördjupar dig i älggräset, kommer du snabbt se att dess användningsområden och vad älggräs är bra för är betydligt bredare än så.

På engelska heter örten Meadowsweet och har även kallats "Queen of meadows". Poetiskt. Älggräset har en lång tradition inom europeisk örtlära och är en av de mest omtalade vildväxterna. 

Men varför heter den älggräs eller, som den kanske bör kallas, älgört på svenska?
Först och främst är det inte ett gräs, trots namnet. Den tillhör rosväxterna. Kanske har den fått sitt namn för att älgarna älskar den? Snarare så undviker djur denna ört. En förklaring, som du kan läsa mer om här, är att namnet förmodligen har förvanskats. Älgörten växer gärna på fuktiga platser, ofta där det växer alar. Gamla namn som beskriver detta är algräs.

Filipendula vulgaris - Brudbröd

EKOLOGI : Brudbröd är typisk för torrare, kalkpåverkad mark. Några följearter är solvändor Helianthemum spp., backtimjan Thymus serpyllum, sommarfibbla Leontodon hispidus och bockrot Pimpinella saxifraga.

Gynnas av basmineral och småskalig störning, missgynnas av igenväxning.

Typisk art i Enbuskmarker 5130, Silikatgräsmarker 6270. Karakteristisk art i Kalkgräsmarker 6210. Positiv signalart inom Ängs- och betesmarksinventeringen. Positiv indikator inom NILS, Nationella Inventeringar av Landskapet i Sverige. Kalkgynnad, ⅓ poäng i söder och i norr enligt NILS lista över rikmarksarter.

KÄNNETECKEN : 

Brudbröd är en flerårig, medelstor ört som blir 20–50 cm hög. Stjälken är styv, upprätt och ogrenig eller fågrenig. Rosettbladen är något asymmetriskt parbladiga. Bladen har många små, göna parblad i två storlekar. Stjälkbladen är få, strödda och mindre än rosettbladen. Knoppen är klotrund och till en början rosa. Sedan slår den ut med en gräddvit, sextalig krona. Fruktställningen består av kvastlika vippor i toppen av stjälk och grenar. Frukterna är raka, håriga, 3–4 mm långa nötter.

Brudbrödets yviga blomställning och mycket karakteristiska blad är goda kännetecken. Rosettbladen har småblad som alternerar mellan två storlekar: de stora är ca 1 cm långa, långsmala och kraftigt tandade. Mellan varje stort bladpar sitter ett par med mycket små bladflikar. De tre översta småbladen är sammanväxta till ett något större uddblad. Krossade blad luktar starkt, friskt eller lite mintaktigt.

FÖRVÄXLINGSRISK : 

Älggräs Filipendula ulmaria – har större blad, 3–56 cm, med 2–5 par småblad. Småbladen är dubbelt tandade och under vitt filthåriga. Stjälken är brunröd med stora blad. Växer i fuktiga miljöer.

Röllika Achillea millefolium – har långsmala blad som är 2–3 gånger upprepat flikiga med många linjära flikar utan småblad mellan parflikarna. Blomställningen består av många små korgar i en kvastlik samling. Krossade blad luktar kryddigt, inte mint.

FÖREKOMST : Ganska vanlig i Götaland och östra Svealand. Sällsynt i Norrland.

Fragaria moschata - Parksmultron

BIOTOPER : Mänskligt störd/skapad mark.

Risk för invasivitet - Hög risk - (HI) 4AB,2DH

Fragaria vesca - Smultron

BIOTOPER : Friska gräsmarkerÖppna gräsmarker

Torra gräsmarker.

Wikipedia Smultron eller skogssmultron är en art av smultronsläktet. 

bottom of page