top of page

Flammulaster carpophilus - Bokskräling 

EKOLOGI : Löv- och blandskog, helst bok- och ekskog. Multnande löv och ollonskålar av bok och ek, samt löv av sälg. Ofta sent på hösten. 

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Flammulaster limulatus - Vårtskräling

Ekologi : Ingen ifo i Dyntaxa.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Flammulaster muricatus - Piggvårtskräling

Ekologi : Bokskog. Murken ved av bok.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Flammulaster subincarnatus - Rosa vårtskräling

EKOLOGI : Skog. Förna och växtrester, bl.a. multnande löv av sälg/vide, bokollonskålar och visset gräs.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page