top of page

Flammulina velutipes - Vinterskivling

Ekologi : Löv- och blandskog. Stubbar, döda rötter, stammar och grenar av sälg/vide, sällan asp, björk och ädellövträd. (jag hittar den ofta på död alm)

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

bottom of page