top of page

Deconica : 
Deconicasläktet består egentligen av slätskivlingar och någon skräling men också som här en musslinglik art.

Deconica phillipsii - Stråmussling.
EKOLOGI : Substrat: tåg (Juncus). Ekologi: på fuktigt liggande grässtänglar av kaveldun (Typha), starrar (Carex), tåg (Juncus), svinglar (Festuca), gröe/mannagräs (Glyceria), tåtlar (Deschampsia) och sandrör (Ammophila).
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor
NOTERING : Endast ett fåtal fynd i landet, 3 i Skåne, två av dem har jag varit med och hittat.

bottom of page