top of page

Myriapoda - Mångfotingar : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Klass                          4                                 4                            4

Underklass                2                                  2                            2

Infraklass                   2                                  2                            2

Parvklass                   2                                  2                            2

Överordning              3                                  3                            3

Ordning                   13                                13                          12

Underordning            5                                  5                            4

Familj                       33                                31                          24

Tribus                         6                                  6                            6

Släkte                       70                                60                          52

Art                          126                              105                          94

Glomeris marginata - Klotfoting

EKOLOGI : Ingen info. i Dyntaxa

WIKIPEDIA : Klotfoting är en vanlig europeisk art bland tusenfotingarna. Den är ganska kort, har rund genomskärningsyta och kan rulla ihop sig till en boll när den känner sig hotad. Den finns i centrala och nordvästra Europa, från Skandinavien och Polen till Spanien och Italien.

EKOLOGISK GRUPP : ?

Polyzonium germanicum - Kopparfoting

EKOLOGI : Ingen info i Dyntaxa.

WIKIPEDIA :Kopparfoting är en mångfotingart som beskrevs av Brandt 1837. Kopparfoting ingår i släktet Polyzonium och familjen koppardubbelfotingar. Arten är reproducerande i Sverige

EKOLOGISK GRUPP : ?

Polydesmus complanatus - Skogsplattfoting

EKOLOGI : Ingen info i Dyntaxa.

WIKIPEDIA : Atlantplattfoting är en mångfotingart som beskrevs av Robert Latzel 1884. Atlantplattfoting ingår i släktet Polydesmus och familjen plattdubbelfotingar. Arten är reproducerande i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life

EKOLOGISK GRUPP : ?

bottom of page