top of page

Glutinoglossum : Slemjordtunga är överflyttad till detta släkte.


Glutinoglossum glutinosum (slemjordtunga), 
Glutinoglossum heptaseptatum


Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                             2                                   1                            1

Glutinoglossum glutinosum - Slemjordtunga
EKOLOGI : Gräsmark och lövskog. Marken. Enligt Artfakta. Jag vill lägga till ogödslade gräsmattor som gröningar, tomtmark, parker, kyrkogårdar och liknade.
EKOLOGISK GRUPP:  Saprotrof/fag, detrivor
NOTERING : Aretn är numera uppdelad i 2 arter. Glutinoglossum heptaseptatum har 7septiga sporer. Uppges ej funnen i Sverige ännu. G. glutinosum 1- 3 septiga sporer.

bottom of page