top of page

Lecanora - Kantlavar : 125 arter i artfakta

Lecanora actophila | strandkantlav, Lecanora aitema, Lecanora albella | vitpudrad kantlav, Lecanora albellula | tallkantlav

Lecanora albellula var. albellula, Lecanora albellula var. macroconidiata, Lecanora allophana | veckkantlav, Lecanora anopta, 

Lecanora apochroeoides, Lecanora argentata | brun kantlav, Lecanora argopholis, Lecanora atromarginata, Lecanora atrosulphurea

Lecanora bicincta, Lecanora boligera, Lecanora cadubriae, Lecanora caesiosora, Lecanora campestris, Lecanora carpinea | al-lav

Lecanora carpoides, Lecanora castaneoides, Lecanora cateilea, Lecanora cavicola | grottkantlav, Lecanora cenisia

Lecanora chlarotera | lövträdskantlav, Lecanora chloroleprosa, Lecanora chlorophaeodes, Lecanora cinereofusca

Lecanora circumborealis | nordlig kantlav, Lecanora compallens, Lecanora conferta, Lecanora confusa | sydlig halmlav

Lecanora conizaeoides | stadskantlav, Lecanora detrusa, Lecanora discoënsis, Lecanora dovrensis, Lecanora epanora | svavelgul kantlav

Lecanora epibryon | brun mosskantlav, Lecanora epithallina, Lecanora excludens, Lecanora expallens | mjölkantlav, Lecanora exspersa

Lecanora farinaria, Lecanora flavoleprosa, Lecanora flotoviana, Lecanora formosa, Lecanora frustulosa, Lecanora fuscescens | björkkantlav

Lecanora gangaleoides, Lecanora gangaliza, Lecanora gisleriana, Lecanora glabrata | bokkantlav, Lecanora handelii

Lecanora helicopis | saltkantlav, Lecanora hypopta, Lecanora hypoptella, Lecanora hypoptoides, Lecanora impudens | allékantlav

Lecanora inamoena, Lecanora intricata | sprickkantlav, Lecanora intumescens, Lecanora kariana, Lecanora latro, Lecanora leptacina

Lecanora leptacinella, Lecanora leptyrodes, Lecanora leucococca | skifferkantlav, Lecanora lojkaeana, Lecanora margacea

Lecanora marginata, Lecanora mughicola, Lecanora norvegica, Lecanora orae-frigidae | bryggkantlav, Lecanora orbicularis

Lecanora orosthea, Lecanora paroptoides, Lecanora phaeostigma, Lecanora poliophaea, Lecanora polytropa | blekgul kantlav

Lecanora populicola | aspkantlav, Lecanora praesistens, Lecanora pseudohypopta, Lecanora pulicaris | grenkantlav

Lecanora reagens | gul kraterkantlav, Lecanora retracta | jämtkantlav, Lecanora rimicola, Lecanora rouxii | ljusgul mjöllav

Lecanora rupicola | grådaggig kantlav, Lecanora rupicola subsp. rupicola, Lecanora rupicola subsp. subplanata, Lecanora salicicola, 

Lecanora saligna, Lecanora sarcopidoides, Lecanora scanica | vedkantlav, Lecanora septentrionalis, Lecanora soralifera, Lecanora stanislai

Lecanora stenotropa, Lecanora strobilina, Lecanora subaurea, Lecanora subcarnea, Lecanora subcarnea var. soralifera

Lecanora subcarnea var. subcarnea, Lecanora subglomerulosa, Lecanora subintricata, Lecanora sublivescens | blå halmlav, 

Lecanora subrugosa, Lecanora subsaligna, Lecanora sulphurea, Lecanora swartzii, Lecanora swartzii subsp. swartzii

Lecanora swartzii subsp. nylanderi, Lecanora symmicta | halmlav, Lecanora testaceolivida, Lecanora umbricolor, Lecanora umbrina

Lecanora umbrosa, Lecanora vacillans | lodkantlav, Lecanora varia | gärdsgårdskantlav, Lecanora vicaria, Lecanora viridiatra

Lecanora viridissima | gutelav, Lecanora vrangii, Lecanora lecanoricola

Lecanora allophana - Veckkantlav
EKOLOGI : Ädellövskog, aspskog, barrskog med aspinslag, lövängar. Skrovlig bark av asp, ask m. fl. lövträd.
EKOLOGISK GRUPP : Ospecificerat nyttjande
NOTERING : Mitt fynd på En - Juniperus

Lecanora argentata- Brun kantlav
EKOLOGI : Lövskog. Bark av asp, ek, rönn, ask m. fl.
EKOLOGISK GRUPP : Ospecificerat nyttjande

Lecanora carpinea - Allav

EKOLOGI : Lövskog, barr- och lövblandskog, lövängar, alléer etc. Slät bark av lövträd, ofta på grenar och kvistar, sällan ved och bearbetat virke.
EKOLOGISK GRUPP : Ospecificerat nyttjande

Lecanora chlarotera - Lövträdskantlav

EKOLOGI : Lövskog, barr- och lövblandskog, trädgårdar, alléer, gårdsmiljö. Bark av ask, asp, rönn m. fl.

Lecanora glabrata - Bokkantlav (NT)
EKOLOGI :Bokkantlav förekommer både i rena bokskogar och i blandskogar med bok, ek eller gran. Arten växer huvudsakligen på slät bark av medelålders till gamla bokar, mer sällsynt på avenbok. Den förekommer främst i halvskuggiga till skuggiga biotoper med hög luftfuktighet. På platser med gynnsamt lokalklimat kan arten dominera stora delar av trädstammarna från knähöjd upp till ca tre meter.
KÄNNETECKEN : Bokkantlav är en skorplav med slät, grå och något sprickig bål, som kan bli mycket stor, ofta 1 kvadratdecimeter eller mer. Apothecier är 0,3–1,5 mm breda och sitter glest spridda på bålen. Disken är platt, glänsande och har en fylligt brun till vinröd nyans. Kanten är matt gråvit, tunn, slät och innehåller små kristaller. Arten är lik flera andra kantlavar Lecanora och kan ibland vara svår att skilja från dessa utan mikroskopiering.
FÖREKOMST : Bokkantlav förekommer från Skåne till Bohuslän men saknas på Öland och Gotland. Den förekommer på omkring 600 lokaler, har en utpräglat sydvästlig tyngdpunkt och är vanligast i Halland (drygt 400 lokaler), västra Kronobergs län och Skåne län. Återfanns vid inventeringar i slutet av 1980-talet i sydligaste Sverige på 50% av sina gamla lokaler. Den finns även i Norge och Danmark (rödlistad). Totalutbredningen omfattar stora delar av Europa och östra Nordamerika.
HOT : Även om det finns många lokaler finns ett hot mot flertalet lokaler genom att skogarna avverkas och att gamla bokskogar inte nyskapas eller föryngras. Prognosen är en fortsatt tillbakagång.
EKOLOGISK GRUPP : Autotrof (fotosyntetiserande)

Lecanora intumescens

EKOLOGI : Bokskog, triviallövskog, ekskog, kyrkogårdar. Bark av bok, rönn, ek, al m. fl., sällan bearbetat virke.

EKOLOGISK GRUPP : Ospecificerat nyttjande

bottom of page