Lentaria - Vedfingersvampar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       5                                           5                                   5

 

Lentaria afflata, Lentaria byssiseda (spinnfingersvamp), Lentaria dendroidea,  Lentaria epichnoa (vit vedfingersvamp)

Lentaria subcaulescens

Lentaria epichnoa - Vit vedfingersvamp (NT)

Ekologi : Vit vedfingersvamp växer på murken lövved, mest på stammar av asp, rönn och björk, i Sverige sällan på barrved. Någon gång har arten påträffats på spånor. I utländska floror uppges arten främst växa på barrved. Den förekommer i alla typer av lövskog och blandskog liksom i barrskog med bara enstaka lövträd. Den påträffas främst på skuggiga och fuktiga platser med riklig tillgång på död ved.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Vit vedfingersvamp, Lentaria epichnoa, (NT). Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2014-10-01.
Vit vedfingersvamp, Lentaria epichnoa, (NT). Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2014-10-01.  (4)
Vit vedfingersvamp, Lentaria epichnoa, (NT). Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2014-10-01.  (2)
Lentaria epichnoa - Vit vedfingersvamp, (NT). Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2014-10-01.  (3)
Vit vedfingersvamp, Lentaria epichnoa, (NT). Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2014-10-01.  (3)
Vit vedfingersvamp, Lentaria epichnoa, (NT). Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2014-10-01.  (1)
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan