top of page

Lentinellus :

 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Kollektivtaxon            1                                  0                            0

Art                              7                                  7                            6

Lentinellus auricula (vit sågmussling), Lentinellus castoreus (bävermussling), Lentinellus cochleatus (trattmussling)

Lentinellus flabelliformis (navelmussling), Lentinellus herbarum, Lentinellus ursinus (björnmussling), Lentinellus vulpinus (rynkmussling)

Kollektivtaxon: Lentinellus castoreus s.lat. (bävermussling/björnmussling)

Lentinellus castoreus - Bävermussling

Ekologi : Barr- och lövskog, bl.a. gran- och björkskog. Döda, stående och liggande stammar, särskilt av gran och björk.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Bävermussling - Lentinellus castoreus
Bävermussling - Lentinellus castoreus

Bävermussling - Lentinellus castoreus. Sweden, Skåne, Björka, Björkaskog. 2007-12-01.

press to zoom
Bävermussling - Lentinellus castoreus
Bävermussling - Lentinellus castoreus

Bävermussling - Lentinellus castoreus. Sweden, Skåne, Björka, Björkaskog. 2007-12-01.

press to zoom
Bävermussling - Lentinellus castoreus
Bävermussling - Lentinellus castoreus

Bävermussling - Lentinellus castoreus. Sweden, Skåne, Björka, Björkaskog. 2007-12-01.

press to zoom

Lentinellus cochleatus - Trattmussling.

Ekologi : Löv- och blandskog. Stubbar och liggande stammar av lövträd.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Lentinellus cochleatus, Trattmussling
Lentinellus cochleatus, Trattmussling

Lentinellus cochleatus, Trattmussling. Sweden, Skåne, Sösdala, Lönnebjär. 2013-10-05.

press to zoom
Lentinellus cochleatus - Trattmussling
Lentinellus cochleatus - Trattmussling

Lentinellus cochleatus - Trattmussling. Sweden, Skåne, Mölle, Kullen. 2014-08-30.

press to zoom
Lentinellus cochleatus - Trattmussling
Lentinellus cochleatus - Trattmussling

Lentinellus cochleatus - Trattmussling. Sweden, Skåne, Mölle, Kullen. 2014-08-30.

press to zoom
Lentinellus cochleatus - Trattmussling
Lentinellus cochleatus - Trattmussling

Lentinellus cochleatus - Trattmussling. Sweden, Skåne, Mölle, Kullen. 2014-08-30.

press to zoom
Lentinellus cochleatus, Trattmussling
Lentinellus cochleatus, Trattmussling

Lentinellus cochleatus, Trattmussling. Sweden, Skåne, Sösdala, Lönnebjär. 2013-10-05.

press to zoom
Lentinellus cochleatus, Trattmussling
Lentinellus cochleatus, Trattmussling

Lentinellus cochleatus, Trattmussling. Sweden, Skåne, Sösdala, Lönnebjär. 2013-10-05.

press to zoom
Lentinellus cochleatus, Trattmussling
Lentinellus cochleatus, Trattmussling

Lentinellus cochleatus, Trattmussling. Sweden, Skåne, Sösdala, Lönnebjär. 2013-10-05.

press to zoom
Lentinellus cochleatus, Trattmussling
Lentinellus cochleatus, Trattmussling

Lentinellus cochleatus, Trattmussling. Sweden, Skåne, Sösdala, Lönnebjär. 2013-10-05.

press to zoom
Lentinellus cochleatus, Trattmussling
Lentinellus cochleatus, Trattmussling

Lentinellus cochleatus, Trattmussling. Sweden, Skåne, Sösdala, Lönnebjär. 2013-10-05.

press to zoom
Lentinellus cochleatus, Trattmussling
Lentinellus cochleatus, Trattmussling

Lentinellus cochleatus, Trattmussling. Sweden, Skåne, Sösdala, Lönnebjär. 2013-10-05.

press to zoom
Lentinellus cochleatus, Trattmussling
Lentinellus cochleatus, Trattmussling

Lentinellus cochleatus, Trattmussling. Sweden, Skåne, Sösdala, Lönnebjär. 2013-10-05.

press to zoom
Lentinellus cochleatus, Trattmussling
Lentinellus cochleatus, Trattmussling

Lentinellus cochleatus, Trattmussling. Sweden, Skåne, Sösdala, Lönnebjär. 2013-10-05.

press to zoom

Lentinellus flabelliformis - Navelmussling

Ekologi : Mitt fynd i ädelövskog med inslag av enstaka barrträd och detta fynd troligen på murken barrlåga.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Lentinellus_flabelliformis-_Navelmusslin
Lentinellus_flabelliformis-_Navelmusslin

Lentinellus flabelliformis- Navelmussling. Sweden, Skåne, björka, Björka skog. 2007-12-01

press to zoom
Lentinellus_flabelliformis-_Navelmusslin
Lentinellus_flabelliformis-_Navelmusslin

Lentinellus flabelliformis- Navelmussling. Sweden, Skåne, björka, Björka skog. 2007-12-01

press to zoom

Björnmussling - Lentinellus ursinus

Ekologi : Lövskog. På död ved av asp, björk, sälg, bok och lönn, sällan gran.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Björnmussling - Lentinellus ursinus
Björnmussling - Lentinellus ursinus

Björnmussling - Lentinellus ursinus. Sweden, Värmland. 2010-09-14.

press to zoom
Björnmussling - Lentinellus ursinus
Björnmussling - Lentinellus ursinus

Björnmussling - Lentinellus ursinus. Sweden, Värmland. 2010-09-14.

press to zoom
Björnmussling - Lentinellus ursinus
Björnmussling - Lentinellus ursinus

Björnmussling - Lentinellus ursinus. Sweden, Värmland. 2010-09-14.

press to zoom
Björnmussling - Lentinellus ursinus
Björnmussling - Lentinellus ursinus

Björnmussling - Lentinellus ursinus. Sweden, Värmland. 2010-09-14.

press to zoom
Björnmussling - Lentinellus ursinus
Björnmussling - Lentinellus ursinus

Björnmussling - Lentinellus ursinus. Sweden, Skåne, söderåsen, Kopparhatten. 2011-10-12

press to zoom
Björnmussling - Lentinellus ursinus
Björnmussling - Lentinellus ursinus

Björnmussling - Lentinellus ursinus. Sweden, Skåne, söderåsen, Kopparhatten. 2011-10-12

press to zoom
Björnmussling - Lentinellus ursinus
Björnmussling - Lentinellus ursinus

Björnmussling - Lentinellus ursinus. Sweden, Skåne, Raus, Råådalen. 2008-11-02.

press to zoom
Björnmussling - Lentinellus ursinus
Björnmussling - Lentinellus ursinus

Björnmussling - Lentinellus ursinus. Sweden, Skåne, Raus, Råådalen. 2008-11-02.

press to zoom
Björnmussling - Lentinellus ursinus
Björnmussling - Lentinellus ursinus

Björnmussling - Lentinellus ursinus. Sweden, Värmland. 2010-09-14.

press to zoom
Björnmussling - Lentinellus ursinus
Björnmussling - Lentinellus ursinus

Björnmussling - Lentinellus ursinus. Sweden, Skåne, söderåsen, Kopparhatten. 2011-10-12

press to zoom
Björnmussling - Lentinellus ursinus
Björnmussling - Lentinellus ursinus

Björnmussling - Lentinellus ursinus. Sweden, Skåne, Raus, Råådalen. 2008-11-02.

press to zoom

Lentinellus vulpinus - Rynkmussling

Ekologi : Löv- och blandskog samt park och allé. Stående och liggande, döda stammar samt i håligheter på gamla levande lövträd, bl.a. på alm, asp, apel, björk, bok, oxel och rönn.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Lentinellus_vulpinus,_Rynkmussling
Lentinellus_vulpinus,_Rynkmussling

Lentinellus vulpinus - Rynkmussling. Sweden, Skåne, Fulltofta, Ringsjöns strand. 2012-09-21

press to zoom
Lentinellus_vulpinus_-_Rynkmussling
Lentinellus_vulpinus_-_Rynkmussling

Lentinellus vulpinus - Rynkmussling. Sweden, Mölle, Kullen Himmelstorp. 2015-09-12.

press to zoom
Lentinellus_vulpinus_-_Rynkmussling
Lentinellus_vulpinus_-_Rynkmussling

Lentinellus vulpinus - Rynkmussling. Sweden, Mölle, Kullen Himmelstorp. 2015-09-12.

press to zoom
Lentinellus_vulpinus_-_Rynkmussling
Lentinellus_vulpinus_-_Rynkmussling

Lentinellus vulpinus - Rynkmussling. Sweden, Mölle, Kullen Himmelstorp. 2015-09-12.

press to zoom
bottom of page