top of page

Lentinellus :

 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Kollektivtaxon            1                                  0                            0

Art                              7                                  7                            6

Lentinellus auricula (vit sågmussling), Lentinellus castoreus (bävermussling), Lentinellus cochleatus (trattmussling)

Lentinellus flabelliformis (navelmussling), Lentinellus herbarum, Lentinellus ursinus (björnmussling), Lentinellus vulpinus (rynkmussling)

Kollektivtaxon: Lentinellus castoreus s.lat. (bävermussling/björnmussling)

Lentinellus castoreus - Bävermussling

Ekologi : Barr- och lövskog, bl.a. gran- och björkskog. Döda, stående och liggande stammar, särskilt av gran och björk.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Lentinellus cochleatus - Trattmussling.

Ekologi : Löv- och blandskog. Stubbar och liggande stammar av lövträd.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Lentinellus flabelliformis - Navelmussling

Ekologi : Mitt fynd i ädelövskog med inslag av enstaka barrträd och detta fynd troligen på murken barrlåga.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Björnmussling - Lentinellus ursinus

Ekologi : Lövskog. På död ved av asp, björk, sälg, bok och lönn, sällan gran.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Lentinellus vulpinus - Rynkmussling

Ekologi : Löv- och blandskog samt park och allé. Stående och liggande, döda stammar samt i håligheter på gamla levande lövträd, bl.a. på alm, asp, apel, björk, bok, oxel och rönn.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page