top of page

Lentinus : 

Lentinus arcularius, Lentinus brumalis (vinterticka), Lentinus substrictus (sommarticka), Lentinus tigrinus (tigermussling)

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                              4                                  3                            3

Lentinus brumalis - Vinterticka

EKOLOGI : Löv- och blandskog samt hagmark. Liggande stammar och grenar av lövträd särskilt rönn, björk, ek, al, sälg/vide och bok. Ofta senhösten till våren. Vitrötare.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Lentinus substrictus - Sommarticka

EKOLOGI : Löv- och blandskog samt hagmark. Stubbar, liggande ved av lövträd särskilt björk, al, sälg/vide, hassel, rönn och ek. Våren till hösten. Vitrötare.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page