top of page

Haematomma ochroleucum - Blodplättslav
EKOLOGI : Bergbranter och berghällar, raviner, lövskog. Lodytor och överlutor av silikatsten, sällan bark av lövträd, oftast över mossa, skuggigt.
EKOLOGISK GRUPP : ?

bottom of page