top of page

Lophodermium arundinaceum - Stråsprickling
EKOLOGI : Sjö-, å- och bäckstränder samt diken. Vissna strån av bladvass Phragmites australis, även på vissa gräs.

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Lophodermium foliicola

Ekologi : På döda löv av Hagtorn - Crataegus

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Lophodermium juniperinum

Ekologi : På döda barr av Juniperus communis var. communis - vanlig en

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Lophodermium petiolicola

Ekologi : På bladnerver av döda löv av Ek - Quercus

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Lophodermium pinastri - Barrsprickling 

Ekologi : På döda barr av Tall - Pinus

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

bottom of page