Marasmius - Broskingar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                    20                                        15                                  15

Varietet                             2                                          1                                    1

Marasmius anomalus, Marasmius bulliardii (liten hjulbrosking), Marasmius buxi, Marasmius cohaerens (glansbrosking)

Marasmius collinus, Marasmius curreyi (tegelbrosking), Marasmius epiphylloides (murgrönsbrosking)

Marasmius epiphyllus (dvärgbrosking), Marasmius favrei, Marasmius hudsonii, Marasmius limosus (vassbrosking), Marasmius minutus

Marasmius oreades (nejlikbrosking), Marasmius rotula (hjulbrosking), Marasmius saccharinus, Marasmius setosus (boklövsbrosking)

Marasmius siccus (veckbrosking), Marasmius torquescens (filtfotsbrosking), Marasmius wettsteinii

Marasmius wynneae (föränderlig brosking)

Marasmius cohaerens - Glansbrosking

Ekologi : Ädellövskog och blandskog samt gråalskog. Liggande kvistar och multnande löv. Näringsrik mark.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Marasmius_cohaerens_-_Glansbrosking
Marasmius_cohaerens_-_Glansbrosking
Marasmius cohaerens - Glansbrosking. Sweden, Skåne, Ivön, Ivöklack. 2012-10-20 (2)
Marasmius cohaerens - Glansbrosking. Sweden, Skåne, Ivön, Ivöklack. 2012-10-20 (1)
Visa mer

Marasmius epiphylloides - Murgrönsbrosking

Ekologi : Lövskog och park. Döda blad av murgröna Hedera helix.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Marasmius_epiphylloides_-_Murgrönsbroski
Marasmius epiphylloides - Murgrönsbrosking. Sweden, Skåne, Falsterbo. 2019-10-12.
Marasmius_epiphylloides_-_Murgrönsbroski
Marasmius epiphylloides - Murgrönsbrosking. Sweden, Skåne, Falsterbo. 2019-10-12.
Marasmius_epiphylloides_-_Murgrönsbroski
Marasmius epiphylloides - Murgrönsbrosking. Sweden, Skåne, Falsterbo. 2019-10-12.
Marasmius_epiphylloides,_Murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2009-10-31__(18)
Marasmius_epiphylloides_-_murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31.___(12
Marasmius_epiphylloides,_Murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2009-10-31__(14)
Marasmius_epiphylloides_-_murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31.___(15
Marasmius_epiphylloides,_Murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2010-11-13_(1)
Marasmius_epiphylloides,_Murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2010-11-13_(3)
Marasmius_epiphylloides,_Murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2010-11-13__(1)
Marasmius_epiphylloides,_Murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2010-11-13_(4)
Marasmius_epiphylloides_-_murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31.__
Marasmius_epiphylloides_-_murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31.___(20
Marasmius_epiphylloides_-_murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31.___(19
Marasmius_epiphylloides_-_murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31.___(17
Marasmius_epiphylloides_-_murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31.___(13
Marasmius_epiphylloides_-_murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31.___(10
Marasmius_epiphylloides_-_murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31.___(11
Marasmius_epiphylloides_-_murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31.___(7)
Marasmius_epiphylloides_-_murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31.___(3)
Visa mer

Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking

Ekologi : Löv- och blandskog. Multnande löv, särskilt av rönn, asp och ask. Ofta sent på hösten.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevång skogen. 2019-10-02
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevång skogen. 2019-10-02
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevång skogen. 2019-10-02
Marasmius_epiphyllus_-_Dvärgbrosking
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevång skogen. 2019-10-02
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2014-11-08. (4)
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2014-11-08. (3)
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (16)
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2014-11-08. (2)
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (15)
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (11)
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (10)
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (13)
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Ivön, Ivöklack. 2012-10-20 (3)
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Ivön, Ivöklack. 2012-10-20 (4)
Visa mer

Marasmius oreades - Nejlikbrosking

Ekologi : Betesmark, park och trädgård. Marken, bl.a. i gräsmattor.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, parasit

Marasmius_oreades_-_Nejlikbrosking._Sweden,__Råå_Vallar,_Campingen._2008-09._(5)
Marasmius_oreades_-_Nejlikbrosking._Sweden,__Råå_Vallar,_Campingen._2008-09._(3)
Marasmius_oreades_-_Nejlikbrosking._Sweden,__Råå_Vallar,_Campingen._2008-09._(2)
Marasmius_oreades_-_Nejlikbrosking._Sweden,__Råå_Vallar,_Campingen._2008-09._(4)
Marasmius_oreades_-_Nejlikbrosking._Sweden,__Råå_Vallar,_Campingen._2008-09._(1)
Marasmius_oreades_-_Nejlikbrosking._Sweden,__Råå_Vallar,_Campingen._2008-09._(7)
Marasmius_oreades_-_Nejlikbrosking._Sweden,__Råå_Vallar,_Campingen._2008-09._(8)
Marasmius_oreades_-_Nejlikbrosking._Sweden,__Råå_Vallar,_Campingen._2008-09._(6)
Visa mer

Marasmius rotula - Hjulbrosking

Ekologi :Lövskog. Liggande grenar och kvistar av lövträd. Ofta på mulljord.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Marasmius_rotula_-_Hjulbrosking._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2009_-07-14_(14)
Marasmius_rotula_-_Hjulbrosking._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2009_-07-14_(11)
Marasmius_rotula_-_Hjulbrosking._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2009_-07-14_(12)
Marasmius_rotula_-_Hjulbrosking._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2009_-07-14_(15)
Marasmius_rotula_-_Hjulbrosking._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2009_-07-14_(18)
Marasmius rotula - Hjulbrosking. Sweden, Skåne, Höör, Ormanäs, Poppelodling. 2012-09-22 (5)
Marasmius_rotula_-_Hjulbrosking._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-08-12_(18)
Marasmius_rotula_-_Hjulbrosking._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-08-12
Marasmius_rotula_-_Hjulbrosking._Sweden,_Skåne,_Kvidinge,_Prästmarken._2016-06-18._
Marasmius rotula - Hjulbrosking. Sweden, Skåne, Kvidinge, Prästmarken. 2016-06-18. (13)
Marasmius rotula - Hjulbrosking. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-07-03.  (22)
Marasmius rotula - Hjulbrosking. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-07-03.  (21)
Marasmius rotula - Hjulbrosking. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-07-03.  (20)
Marasmius rotula - Hjulbrosking. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-07-03.  (23)
Marasmius rotula - Hjulbrosking. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-07-03.  (19)
Visa mer

Marasmius torquescens - Filtfotsbrosking

Ekologi : Ädellövskog. Liggande kvistar och multnande löv av bok, alm och ask. Kalkrik mark. Mindre allmän i Skåne, sällsyntare i övriga Sverige.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Marasmius_torquescens_-_Filtfotsbrosking._Sweden,_Skåne,_Hörby,_Lyby,_Sextorp._2014-08-24._(6)
Marasmius_torquescens_-_Filtfotsbrosking._Sweden,_Skåne,_Hörby,_Lyby,_Sextorp._2014-08-24._(4)
Marasmius_torquescens_-_Filtfotsbrosking._Sweden,_Skåne,_Hörby,_Lyby,_Sextorp._2014-08-24._(3)
Marasmius_torquescens_-_Filtfotsbrosking._Sweden,_Skåne,_Hörby,_Lyby,_Sextorp._2014-08-24._(2)
Marasmius_torquescens_-_Filtfotsbrosking._Sweden,_Skåne,_Hörby,_Lyby,_Sextorp._2014-08-24._(1)
Visa mer

Marasmius wynneae - Föränderlig brosking NT. 

Ekologi : Föränderlig brosking växer på näringsrika marker på kalkhaltig grund, både i löv- och barrskog. I Skåne och Danmark hittar man den vanligen i bokskog, medan den längre upp i landet kan växa både i annan ädellövskog och barrskog. De nordligaste fynden har gjorts i näringsrik granskog eller blandskog med al och gran.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Marasmius wynneae - Föränderlig brosking, NT.  Sweden, Skåne, Degeberga, Dunderbäcken. 2013-09-28.
Marasmius wynneae - Föränderlig brosking, NT.  Sweden, Skåne, Degeberga, Dunderbäcken. 2013-09-28.
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan