Marasmius - Broskingar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                    20                                        15                                  15

Varietet                             2                                          1                                    1

Marasmius anomalus, Marasmius bulliardii (liten hjulbrosking), Marasmius buxi, Marasmius cohaerens (glansbrosking)

Marasmius collinus, Marasmius curreyi (tegelbrosking), Marasmius epiphylloides (murgrönsbrosking)

Marasmius epiphyllus (dvärgbrosking), Marasmius favrei, Marasmius hudsonii, Marasmius limosus (vassbrosking), Marasmius minutus

Marasmius oreades (nejlikbrosking), Marasmius rotula (hjulbrosking), Marasmius saccharinus, Marasmius setosus (boklövsbrosking)

Marasmius siccus (veckbrosking), Marasmius torquescens (filtfotsbrosking), Marasmius wettsteinii

Marasmius wynneae (föränderlig brosking)

Marasmius cohaerens - Glansbrosking

Ekologi : Ädellövskog och blandskog samt gråalskog. Liggande kvistar och multnande löv. Näringsrik mark.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Marasmius_cohaerens_-_Glansbrosking
Marasmius_cohaerens_-_Glansbrosking
press to zoom
Marasmius_cohaerens_-_Glansbrosking
Marasmius_cohaerens_-_Glansbrosking
press to zoom
Marasmius cohaerens - Glansbrosking. Sweden, Skåne, Ivön, Ivöklack. 2012-10-20 (2)
Marasmius cohaerens - Glansbrosking. Sweden, Skåne, Ivön, Ivöklack. 2012-10-20 (2)
press to zoom
Marasmius cohaerens - Glansbrosking. Sweden, Skåne, Ivön, Ivöklack. 2012-10-20 (1)
Marasmius cohaerens - Glansbrosking. Sweden, Skåne, Ivön, Ivöklack. 2012-10-20 (1)
press to zoom

Marasmius curreyi - Tegelbrosking

Ekologi : Hed- och ängsmark samt betesmark. Vissna grässtrån. Torr mark. (Mitt fynd på gräs i slänt mot bäck mellan ormbunkar fuktigt!)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor - Parasit

Marasmius_curreyi_-_Tegelbrosking
Marasmius_curreyi_-_Tegelbrosking

Marasmius curreyi - Tegelbrosking. Sweden, Skåne, Nyhamsläge, Krapperups Slott. 2019-08-15.

press to zoom
Marasmius_curreyi_-_Tegelbrosking
Marasmius_curreyi_-_Tegelbrosking

Marasmius curreyi - Tegelbrosking. Sweden, Skåne, Nyhamsläge, Krapperups Slott. 2019-08-15.

press to zoom
Marasmius_curreyi_-_Tegelbrosking
Marasmius_curreyi_-_Tegelbrosking

Marasmius curreyi - Tegelbrosking. Sweden, Skåne, Nyhamsläge, Krapperups Slott. 2019-08-15.

press to zoom

Marasmius epiphylloides - Murgrönsbrosking

EKOLOGI : Lövskog och park. Döda blad av murgröna Hedera helix.

Mina personliga reflektioner är att lagret med markkrypande murgröna inte får vara för tunt ej heller för tjockt. Är lagret för tunt torkar bladen ut och är lagret för tjockt hamnar väldigt få blad långt ner så att de kan hålla fukt, vilket är förutsättningen för att fruktkroppar skall bildas. 

UTBREDNING : Ingen fakta i Dyntaxa. Mina fynd är från Skånska västkusten. Falsterbo, Allerum, Höganäs och Mölle. Finns fynd noterde från sydligaste Öland.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Marasmius epiphylloides - Murgrönsbroski
Marasmius epiphylloides - Murgrönsbroski

Marasmius epiphylloides - Murgrönsbrosking. Sweden, Skåne, Höganäs, Ärtan och Bönan. 2020-01-19

press to zoom
Marasmius epiphylloides - Murgrönsbroski
Marasmius epiphylloides - Murgrönsbroski

Marasmius epiphylloides - Murgrönsbrosking. Sweden, Skåne, Höganäs, Ärtan och Bönan. 2020-01-19

press to zoom
Marasmius epiphylloides - Murgrönsbroski
Marasmius epiphylloides - Murgrönsbroski

Marasmius epiphylloides - Murgrönsbrosking. Sweden, Skåne, Höganäs, Ärtan och Bönan. 2020-01-19

press to zoom
Marasmius_epiphylloides_-_Murgrönsbroski
Marasmius_epiphylloides_-_Murgrönsbroski

Marasmius epiphylloides - Murgrönsbrosking. Sweden, Skåne, Falsterbo. 2019-10-12.

press to zoom
Marasmius_epiphylloides_-_Murgrönsbroski
Marasmius_epiphylloides_-_Murgrönsbroski

Marasmius epiphylloides - Murgrönsbrosking. Sweden, Skåne, Falsterbo. 2019-10-12.

press to zoom
Marasmius_epiphylloides_-_Murgrönsbroski
Marasmius_epiphylloides_-_Murgrönsbroski

Marasmius epiphylloides - Murgrönsbrosking. Sweden, Skåne, Falsterbo. 2019-10-12.

press to zoom
Marasmius_epiphylloides,_Murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2009-10-31__(18)
Marasmius_epiphylloides,_Murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2009-10-31__(18)
press to zoom
Marasmius_epiphylloides_-_murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31.___(12
Marasmius_epiphylloides_-_murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31.___(12
press to zoom
Marasmius_epiphylloides,_Murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2009-10-31__(14)
Marasmius_epiphylloides,_Murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2009-10-31__(14)
press to zoom
Marasmius_epiphylloides_-_murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31.___(15
Marasmius_epiphylloides_-_murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31.___(15
press to zoom
Marasmius_epiphylloides,_Murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2010-11-13_(1)
Marasmius_epiphylloides,_Murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2010-11-13_(1)
press to zoom
Marasmius_epiphylloides,_Murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2010-11-13_(3)
Marasmius_epiphylloides,_Murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2010-11-13_(3)
press to zoom
Marasmius_epiphylloides,_Murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2010-11-13__(1)
Marasmius_epiphylloides,_Murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2010-11-13__(1)
press to zoom
Marasmius_epiphylloides,_Murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2010-11-13_(4)
Marasmius_epiphylloides,_Murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2010-11-13_(4)
press to zoom
Marasmius_epiphylloides_-_murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31.__
Marasmius_epiphylloides_-_murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31.__
press to zoom
Marasmius_epiphylloides_-_murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31.___(20
Marasmius_epiphylloides_-_murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31.___(20
press to zoom
Marasmius_epiphylloides_-_murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31.___(19
Marasmius_epiphylloides_-_murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31.___(19
press to zoom
Marasmius_epiphylloides_-_murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31.___(17
Marasmius_epiphylloides_-_murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31.___(17
press to zoom
Marasmius_epiphylloides_-_murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31.___(13
Marasmius_epiphylloides_-_murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31.___(13
press to zoom
Marasmius_epiphylloides_-_murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31.___(10
Marasmius_epiphylloides_-_murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31.___(10
press to zoom
Marasmius_epiphylloides_-_murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31.___(11
Marasmius_epiphylloides_-_murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31.___(11
press to zoom
Marasmius_epiphylloides_-_murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31.___(7)
Marasmius_epiphylloides_-_murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31.___(7)
press to zoom
Marasmius_epiphylloides_-_murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31.___(3)
Marasmius_epiphylloides_-_murgrönsbrosking._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31.___(3)
press to zoom

Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking

Ekologi : Löv- och blandskog. Multnande löv, särskilt av rönn, asp och ask. Ofta sent på hösten.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking

Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Östergötland, Björkfors, Valö. 2020-10-09

press to zoom
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking

Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevång skogen. 2019-10-02

press to zoom
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking

Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevång skogen. 2019-10-02

press to zoom
Marasmius_epiphyllus_-_Dvärgbrosking
Marasmius_epiphyllus_-_Dvärgbrosking

Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevång skogen. 2019-10-02

press to zoom
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2014-11-08. (4)
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2014-11-08. (4)
press to zoom
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2014-11-08. (3)
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2014-11-08. (3)
press to zoom
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (16)
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (16)
press to zoom
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2014-11-08. (2)
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2014-11-08. (2)
press to zoom
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (15)
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (15)
press to zoom
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (10)
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (10)
press to zoom
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (13)
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (13)
press to zoom
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Ivön, Ivöklack. 2012-10-20 (3)
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Ivön, Ivöklack. 2012-10-20 (3)
press to zoom
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Ivön, Ivöklack. 2012-10-20 (4)
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sweden, Skåne, Ivön, Ivöklack. 2012-10-20 (4)
press to zoom
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking

Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sporer, 8,0-11,0 (14,0) - 4,0 -5,0 (5,5) µm.

press to zoom
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking

Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sporer, 8,0-11,0 (14,0) - 4,0 -5,0 (5,5) µm.

press to zoom
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking
Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking

Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking. Sporer, 8,0-11,0 (14,0) - 4,0 -5,0 (5,5) µm.

press to zoom
Marasmius_epiphyllus_-_Dvärgbrosking
Marasmius_epiphyllus_-_Dvärgbrosking

Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking.

press to zoom
Marasmius_epiphyllus_-_Dvärgbrosking.
Marasmius_epiphyllus_-_Dvärgbrosking.

Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking.

press to zoom

Marasmius limosus - Vassbrosking

EKOLOGI : Vid åar, dammar och sjöstränder. Stjälkar och blad av gräs, särskilt bladvass Phragmites australis.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Marasmius_limosus_-_Vassbrosking
Marasmius_limosus_-_Vassbrosking

Marasmius limosus - Vassbrosking. Sweden, Skåne, Höganäs kommun, Kullabergs naturreservat, Kars mosse, 2020-09-19

press to zoom
Marasmius_limosus_-_Vassbrosking
Marasmius_limosus_-_Vassbrosking

Marasmius limosus - Vassbrosking. Sweden, Skåne, Höganäs kommun, Kullabergs naturreservat, Kars mosse, 2020-09-19

press to zoom
Marasmius_limosus_-_Vassbrosking
Marasmius_limosus_-_Vassbrosking

Marasmius limosus - Vassbrosking. Sweden, Skåne, Höganäs kommun, Kullabergs naturreservat, Kars mosse, 2020-09-19

press to zoom
Marasmius_limosus_-_Vassbrosking
Marasmius_limosus_-_Vassbrosking

Marasmius limosus - Vassbrosking. Sweden, Skåne, Höganäs kommun, Kullabergs naturreservat, Kars mosse, 2020-09-19

press to zoom

Marasmius oreades - Nejlikbrosking

Ekologi : Betesmark, park och trädgård. Marken, bl.a. i gräsmattor.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, parasit

Marasmius_oreades_-_Nejlikbrosking._Sweden,__Råå_Vallar,_Campingen._2008-09._(5)
Marasmius_oreades_-_Nejlikbrosking._Sweden,__Råå_Vallar,_Campingen._2008-09._(5)
press to zoom
Marasmius_oreades_-_Nejlikbrosking._Sweden,__Råå_Vallar,_Campingen._2008-09._(3)
Marasmius_oreades_-_Nejlikbrosking._Sweden,__Råå_Vallar,_Campingen._2008-09._(3)
press to zoom
Marasmius_oreades_-_Nejlikbrosking._Sweden,__Råå_Vallar,_Campingen._2008-09._(2)
Marasmius_oreades_-_Nejlikbrosking._Sweden,__Råå_Vallar,_Campingen._2008-09._(2)
press to zoom
Marasmius_oreades_-_Nejlikbrosking._Sweden,__Råå_Vallar,_Campingen._2008-09._(4)
Marasmius_oreades_-_Nejlikbrosking._Sweden,__Råå_Vallar,_Campingen._2008-09._(4)
press to zoom
Marasmius_oreades_-_Nejlikbrosking._Sweden,__Råå_Vallar,_Campingen._2008-09._(1)
Marasmius_oreades_-_Nejlikbrosking._Sweden,__Råå_Vallar,_Campingen._2008-09._(1)
press to zoom
Marasmius_oreades_-_Nejlikbrosking._Sweden,__Råå_Vallar,_Campingen._2008-09._(7)
Marasmius_oreades_-_Nejlikbrosking._Sweden,__Råå_Vallar,_Campingen._2008-09._(7)
press to zoom
Marasmius_oreades_-_Nejlikbrosking._Sweden,__Råå_Vallar,_Campingen._2008-09._(8)
Marasmius_oreades_-_Nejlikbrosking._Sweden,__Råå_Vallar,_Campingen._2008-09._(8)
press to zoom
Marasmius_oreades_-_Nejlikbrosking._Sweden,__Råå_Vallar,_Campingen._2008-09._(6)
Marasmius_oreades_-_Nejlikbrosking._Sweden,__Råå_Vallar,_Campingen._2008-09._(6)
press to zoom

Marasmius rotula - Hjulbrosking

Ekologi :Lövskog. Liggande grenar och kvistar av lövträd. Ofta på mulljord.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Marasmius_rotula_-_Hjulbrosking._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2009_-07-14_(14)
Marasmius_rotula_-_Hjulbrosking._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2009_-07-14_(14)
press to zoom
Marasmius_rotula_-_Hjulbrosking._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2009_-07-14_(11)
Marasmius_rotula_-_Hjulbrosking._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2009_-07-14_(11)
press to zoom
Marasmius_rotula_-_Hjulbrosking._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2009_-07-14_(12)
Marasmius_rotula_-_Hjulbrosking._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2009_-07-14_(12)
press to zoom
Marasmius_rotula_-_Hjulbrosking._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2009_-07-14_(15)
Marasmius_rotula_-_Hjulbrosking._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2009_-07-14_(15)
press to zoom
Marasmius_rotula_-_Hjulbrosking._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2009_-07-14_(18)
Marasmius_rotula_-_Hjulbrosking._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2009_-07-14_(18)
press to zoom
Marasmius rotula - Hjulbrosking. Sweden, Skåne, Höör, Ormanäs, Poppelodling. 2012-09-22 (5)
Marasmius rotula - Hjulbrosking. Sweden, Skåne, Höör, Ormanäs, Poppelodling. 2012-09-22 (5)
press to zoom
Marasmius_rotula_-_Hjulbrosking._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-08-12_(18)
Marasmius_rotula_-_Hjulbrosking._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-08-12_(18)
press to zoom
Marasmius_rotula_-_Hjulbrosking._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-08-12
Marasmius_rotula_-_Hjulbrosking._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-08-12
press to zoom
Marasmius_rotula_-_Hjulbrosking._Sweden,_Skåne,_Kvidinge,_Prästmarken._2016-06-18._
Marasmius_rotula_-_Hjulbrosking._Sweden,_Skåne,_Kvidinge,_Prästmarken._2016-06-18._
press to zoom
Marasmius rotula - Hjulbrosking. Sweden, Skåne, Kvidinge, Prästmarken. 2016-06-18. (13)
Marasmius rotula - Hjulbrosking. Sweden, Skåne, Kvidinge, Prästmarken. 2016-06-18. (13)
press to zoom
Marasmius rotula - Hjulbrosking. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-07-03.  (22)
Marasmius rotula - Hjulbrosking. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-07-03. (22)
press to zoom
Marasmius rotula - Hjulbrosking. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-07-03.  (21)
Marasmius rotula - Hjulbrosking. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-07-03. (21)
press to zoom
Marasmius rotula - Hjulbrosking. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-07-03.  (20)
Marasmius rotula - Hjulbrosking. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-07-03. (20)
press to zoom
Marasmius rotula - Hjulbrosking. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-07-03.  (23)
Marasmius rotula - Hjulbrosking. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-07-03. (23)
press to zoom
Marasmius rotula - Hjulbrosking. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-07-03.  (19)
Marasmius rotula - Hjulbrosking. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-07-03. (19)
press to zoom

Marasmius torquescens - Filtfotsbrosking

Ekologi : Ädellövskog. Liggande kvistar och multnande löv av bok, alm och ask. Kalkrik mark. Mindre allmän i Skåne, sällsyntare i övriga Sverige.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Marasmius_torquescens_-_Filtfotsbrosking._Sweden,_Skåne,_Hörby,_Lyby,_Sextorp._2014-08-24._(6)
Marasmius_torquescens_-_Filtfotsbrosking._Sweden,_Skåne,_Hörby,_Lyby,_Sextorp._2014-08-24._(6)
press to zoom
Marasmius_torquescens_-_Filtfotsbrosking._Sweden,_Skåne,_Hörby,_Lyby,_Sextorp._2014-08-24._(4)
Marasmius_torquescens_-_Filtfotsbrosking._Sweden,_Skåne,_Hörby,_Lyby,_Sextorp._2014-08-24._(4)
press to zoom
Marasmius_torquescens_-_Filtfotsbrosking._Sweden,_Skåne,_Hörby,_Lyby,_Sextorp._2014-08-24._(3)
Marasmius_torquescens_-_Filtfotsbrosking._Sweden,_Skåne,_Hörby,_Lyby,_Sextorp._2014-08-24._(3)
press to zoom
Marasmius_torquescens_-_Filtfotsbrosking._Sweden,_Skåne,_Hörby,_Lyby,_Sextorp._2014-08-24._(2)
Marasmius_torquescens_-_Filtfotsbrosking._Sweden,_Skåne,_Hörby,_Lyby,_Sextorp._2014-08-24._(2)
press to zoom
Marasmius_torquescens_-_Filtfotsbrosking._Sweden,_Skåne,_Hörby,_Lyby,_Sextorp._2014-08-24._(1)
Marasmius_torquescens_-_Filtfotsbrosking._Sweden,_Skåne,_Hörby,_Lyby,_Sextorp._2014-08-24._(1)
press to zoom

Marasmius wynneae - Föränderlig brosking NT. 

Ekologi : Föränderlig brosking växer på näringsrika marker på kalkhaltig grund, både i löv- och barrskog. I Skåne och Danmark hittar man den vanligen i bokskog, medan den längre upp i landet kan växa både i annan ädellövskog och barrskog. De nordligaste fynden har gjorts i näringsrik granskog eller blandskog med al och gran.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Marasmius wynneae - Föränderlig brosking, NT.  Sweden, Skåne, Degeberga, Dunderbäcken. 2013-09-28.
Marasmius wynneae - Föränderlig brosking, NT. Sweden, Skåne, Degeberga, Dunderbäcken. 2013-09-28.
press to zoom
Marasmius wynneae - Föränderlig brosking, NT.  Sweden, Skåne, Degeberga, Dunderbäcken. 2013-09-28.
Marasmius wynneae - Föränderlig brosking, NT. Sweden, Skåne, Degeberga, Dunderbäcken. 2013-09-28.
press to zoom