top of page

Melanelixia glabratula - Barksköldlav
EKOLOGI :Bergbranter och berghällar, block, lövskog. Silikatsten, sällan bark av lövträd. 
EKOLOGISK GRUPP : ?

Melanelixia glabratula - Barksköldlav

EKOLOGI : Lövskog, lövängar, alleér, parker etc. Bark av lövträd, särskilt asp, lönn, ask och ek, sällan silikatsten.

Melanelixia glabratula - Stiftbrunlav (LC)

EKOLOGI : Lövskog, lövängar, alleér, parker etc. Bark av lövträd, särskilt asp, lönn, ask och ek, sällan silikatsten.

Melanelixia subaurifera - Gulpudrad sköldlav

EKOLOGI : Lövskog, parker, trädgårdar, block. Bark av lövträd, ofta på grenar, sällan på sten.

bottom of page