MOTT - Pyraloidea : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Familj                         2                                  2                            2

Underfamilj              12                                12                          12

Släkte                     109                                99                          84

Artkomplex                3                                  3                             3

Art                          247                              223                        194

Eudonia truncicolella - Stamugglemott
EKOLOGI : Biotoper : 
Barrskog, BuskmarkLövskog , Trädbärande gräsmark , Öppna myrbiotoper , Blottad mark , Kalkfattiga myrbiotoper,  Kalkrika myrbiotoper
KÄNNETECKEN : Ingen information tillgänglig
FÖREKOMST : Bofast och reproducerande
EKOLOGISK GRUPP : Växtätare (herbivor). Ospecificerat nyttjande : 

Eudonia truncicolella - Stamugglemott. Sweden- Småland, Västervik, Lysingsbadet
Eudonia truncicolella - Stamugglemott. Sweden- Småland, Västervik, Lysingsbadet

Eudonia truncicolella - Stamugglemott. Sweden- Småland, Västervik, Lysingsbadet.

press to zoom
Eudonia truncicolella - Stamugglemott. Sweden- Småland, Västervik, Lysingsbadet.
Eudonia truncicolella - Stamugglemott. Sweden- Småland, Västervik, Lysingsbadet.

Eudonia truncicolella - Stamugglemott. Sweden- Småland, Västervik, Lysingsbadet.

press to zoom

Patania ruralis - Större nässelmott
EKOLOGI : Biotoper : 
Buskmark, Friska gräsmarker, Lövskog, Mänskligt störd/skapad mark, Torra gräsmarker, Trädbärande gräsmark, Öppna gräsmarker, Barrskog, Blottad mark, Havsstrand, Sötvattensstrand, Öppna strandbiotoper
KÄNNETECKEN : Ingen information tillgänglig
FÖREKOMST : Bofast och reproducerande
EKOLOGISK GRUPP : Växtätare (herbivor). Ospecificerat nyttjande : Växtdelar, ej ved, Brännässla | Urtica dioica, Älggräs | Filipendula ulmaria, Humle | Humulus lupulus, Fetmållor | Atriplex, Ogräsmållor | Chenopodium,Ripsar | Ribes

Patania ruralis - Större nässelmott. Sweden, Småland, Västervik, Lysingsbadet
Patania ruralis - Större nässelmott. Sweden, Småland, Västervik, Lysingsbadet

Patania ruralis - Större nässelmott. Sweden, Småland, Västervik, Lysingsbadet. 2021-07-30

press to zoom
Patania ruralis - Större nässelmott. Sweden, Småland, Västervik, Lysingsbadet
Patania ruralis - Större nässelmott. Sweden, Småland, Västervik, Lysingsbadet

Patania ruralis - Större nässelmott. Sweden, Småland, Västervik, Lysingsbadet. 2021-07-30

press to zoom
Patania ruralis - Större nässelmott. Sweden, Småland, Västervik, Lysingsbadet
Patania ruralis - Större nässelmott. Sweden, Småland, Västervik, Lysingsbadet

Patania ruralis - Större nässelmott. Sweden, Småland, Västervik, Lysingsbadet. 2021-07-30

press to zoom
Patania ruralis - Större nässelmott. Sweden, Småland, Västervik, Lysingsbadet
Patania ruralis - Större nässelmott. Sweden, Småland, Västervik, Lysingsbadet

Patania ruralis - Större nässelmott. Sweden, Småland, Västervik, Lysingsbadet. 2021-07-30

press to zoom
Patania ruralis - Större nässelmott. Sweden, Småland, Västervik, Lysingsbadet
Patania ruralis - Större nässelmott. Sweden, Småland, Västervik, Lysingsbadet

Patania ruralis - Större nässelmott. Sweden, Småland, Västervik, Lysingsbadet. 2021-07-30

press to zoom

Pyrausta aurata - Guldljusmott
EKOLOGI : Biotoper : 
Barrskog, BuskmarkLövskog , Trädbärande gräsmark , Öppna myrbiotoper , Blottad mark , Kalkfattiga myrbiotoper,  Kalkrika myrbiotoper
KÄNNETECKEN : Ingen information tillgänglig
FÖREKOMST : Bofast och reproducerande
EKOLOGISK GRUPP : Växtätare (herbivor). Ospecificerat nyttjande : Buskmark, Friska gräsmarker, Fuktiga-blöta gräsmarker, Lövskog,Trädbärande gräsmark, Öppna gräsmarker, Kalkfattiga myrbiotoper, Kalkrika myrbiotoper, Torra gräsmarker,

Öppna myrbiotoper

Pyrausta aurata - Guldljusmott. Sweden, Skåne, Helsingborg, Skogsgatan. 2021-06-11 (4)
Pyrausta aurata - Guldljusmott. Sweden, Skåne, Helsingborg, Skogsgatan. 2021-06-11 (4)

Pyrausta aurata - Guldljusmott. Sweden, Skåne, Helsingborg, Skogsgatan. 2021-06-11

press to zoom
Pyrausta aurata - Guldljusmott. Sweden, Skåne, Helsingborg, Skogsgatan. 2021-06-11 (3)
Pyrausta aurata - Guldljusmott. Sweden, Skåne, Helsingborg, Skogsgatan. 2021-06-11 (3)

Pyrausta aurata - Guldljusmott. Sweden, Skåne, Helsingborg, Skogsgatan. 2021-06-11

press to zoom
Pyrausta aurata - Guldljusmott. Sweden, Skåne, Helsingborg, Skogsgatan. 2021-06-11 (2)
Pyrausta aurata - Guldljusmott. Sweden, Skåne, Helsingborg, Skogsgatan. 2021-06-11 (2)

Pyrausta aurata - Guldljusmott. Sweden, Skåne, Helsingborg, Skogsgatan. 2021-06-11

press to zoom