top of page

MOTT - Pyraloidea : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Familj                         2                                  2                            2

Underfamilj              12                                12                          12

Släkte                     109                                99                          84

Artkomplex                3                                  3                             3

Art                          247                              223                        194

Eudonia truncicolella - Stamugglemott
EKOLOGI : Biotoper : 
Barrskog, BuskmarkLövskog , Trädbärande gräsmark , Öppna myrbiotoper , Blottad mark , Kalkfattiga myrbiotoper,  Kalkrika myrbiotoper
KÄNNETECKEN : Ingen information tillgänglig
FÖREKOMST : Bofast och reproducerande
EKOLOGISK GRUPP : Växtätare (herbivor). Ospecificerat nyttjande : 

Patania ruralis - Större nässelmott
EKOLOGI : Biotoper : 
Buskmark, Friska gräsmarker, Lövskog, Mänskligt störd/skapad mark, Torra gräsmarker, Trädbärande gräsmark, Öppna gräsmarker, Barrskog, Blottad mark, Havsstrand, Sötvattensstrand, Öppna strandbiotoper
KÄNNETECKEN : Ingen information tillgänglig
FÖREKOMST : Bofast och reproducerande
EKOLOGISK GRUPP : Växtätare (herbivor). Ospecificerat nyttjande : Växtdelar, ej ved, Brännässla | Urtica dioica, Älggräs | Filipendula ulmaria, Humle | Humulus lupulus, Fetmållor | Atriplex, Ogräsmållor | Chenopodium,Ripsar | Ribes

Pyrausta aurata - Guldljusmott
EKOLOGI : Biotoper : 
Barrskog, BuskmarkLövskog , Trädbärande gräsmark , Öppna myrbiotoper , Blottad mark , Kalkfattiga myrbiotoper,  Kalkrika myrbiotoper
KÄNNETECKEN : Ingen information tillgänglig
FÖREKOMST : Bofast och reproducerande
EKOLOGISK GRUPP : Växtätare (herbivor). Ospecificerat nyttjande : Buskmark, Friska gräsmarker, Fuktiga-blöta gräsmarker, Lövskog,Trädbärande gräsmark, Öppna gräsmarker, Kalkfattiga myrbiotoper, Kalkrika myrbiotoper, Torra gräsmarker,

Öppna myrbiotoper

bottom of page