top of page

Ochrolechia pallescens - Blek örnlav
EKOLOGI : Lövskog, barr- och lövblandskog. Bark av lövträd, främst asp och sälg, även på en, sällan på sten.
EKOLOGISK GRUPP : Ospecificerat nyttjande

Ochrolechia tartarea - Örnlav

EKOLOGI : Bergbranter och berghällar. Silikatsten.
EKOLOGISK GRUPP : ?

bottom of page