top of page

Här hittar ni skålsvampar som huvidsakligen lever på substrat i vatten

Cudoniella clavus - Bäckspi
EKOLOGI 
: Skogsbäckar och andra vattendrag. Kvistar, pinnar och grenar nedsänkta i vatten. Vår- och försommarsvamp.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor
Cudoniella tenuispora
EKOLOGI : Skogsbäckar och andra vattendrag. Kvistar, pinnar och grenar mer eller mindre nedsänkta i vatten. 
EKOLOGISK GRUPP : (NE) = Ej bedömd
Graddonia coracina
EKOLOGI: Lövskog. Multnande, våt eller vattendränkt lövved. Fuktigt.
EKOLOGISK GRUPP: Saprotrof/fag, detrivor
Miladina lecithina
EKOLOGI : Lövskog. Multnande, våt eller vattendränkt lövved. Fuktigt.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor
Mitrula paludosa - Klubbmurkling
Ekologi : Skog, kärr, sjöar, bäckar, småvatten och åstränder. Döda grenar och kvistar av lövträd samt lövförna i vatten. Försommaren till hösten.
Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor
Pachyella babingtonii - Näckskål
EKOLOGI : Skog. Vattendränkta, liggande stammar av lövträd. (I Norge även på levermossor i fjällen.)
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor
Vibrissea decolorans
EKOLOGI : Skogsbäckar och svämskog.
På vattendränkt ved av lövträd.
EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Vibrissea flavovirens

EKOLOGI : I Dyntaxa står det : Funnen i Skåne Dåligt känd ekologi. Mitt fynd på lövvedspinne i litet bäck-

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Vibrissea truncorum - Bäckmurkling
EKOLOGI : Å och bäckar. Döda grenar av lövträd under vattenytan, ofta i skogsbäckar. Försommaren till hösten.
EKOLOGISK GRUPP: Saprotrof/fag, detrivor
bottom of page