top of page

Här hittar ni skålsvampar på lågor, stubbar och nedbruten ved

Ascobolus foliicola

EKOLOGI : Ej bedömd (NE). Ett fynd på AP, mitt på sågspån, halmpellets eller bark av björk. (svampodling i trädgården med blandat material)

EKLOGISK GRUPP : Ej bedömd (NE)

Catinella olivacea

EKOLOGI : Funnen i Skåne. Dåligt känd ekologi.

EKLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Chlorociboria aeruginascens - Grönskål

EKOLOGI : Lövskog. Ved av lövträd.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Chlorociboria aeruginosa - Blek grönskål

EKOLOGI : Lövskog. Ved av lövträd.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Claussenomyces atrovirens - Svartgrön geléskål

EKOLOGI : Skog. Ved.

EKLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Cryptodiscus foveolaris

EKOLOGI : Mitt fynd på halvt nedbruten bokved.

EKOLOGISK GRUPP : ?

Cryptodiscus pini.

EKOLOGI: Ej bedömd (NE)

EKOLOGISK GRUPP : Ej bedömd (NE)

Cudoniella acicularis - Stubbspik

EKOLOGI : Ekskog och park. Naken ved på stubbar och liggande stammar av ek. Är utomlands även känd från andra lövträdsarter.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Dasyscyphella nivea

EKOLOGI : Ekskog, hässlen och bokskog. Ved av ek, hassel och bok. (Ofta på gamla stängselstolpar av ek)

EKLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Eriopezia caesia - Grå spinnskål

EKOLOGI : Ekskog. Murken ved av lövträd, särskilt ek.

EKLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Holwaya mucida - Lindskål

EKOLOGI : Löv- och blandskog med lind. Barkspringor på nedfallna grenar och liggande stammar av lind. Sällan på lönn, rönn och sälg.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Holwaya mucida - Lindskål, (anamorf)

EKOLOGI : Löv- och blandskog med lind. Barkspringor på nedfallna grenar och liggande stammar av lind. Sällan på lönn, rönn och sälg.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Hyalorbilia inflatula

EKOLOGI : Löv- och blandskog. Murken ved och på svamp, särskilt kärnsvampar, Pyrenomycetes.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Hyaloscypha albohyalina

EKOLOGI : Mitt fynd på naken ved av Crataegus - Hagtorn

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Hyaloscypha aureliella
EKOLOGI : Tallskog. Naken ved och bark av tall. Även på tallkottar m.m. Mitt fynd är på granved?
EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Hyaloscypha minuta
EKOLOGI : Ingen info i Artfakta. Mina fynd på svagt nedbrutna, barklösa lågor av bok, ask och alm.
FÖREKOMST : Bofast och reproducerande

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Hymenoscyphus conscriptus

EKOLOGI : På murken nebruten ved, lågor svagt nedbrutna grenar mm. Hymenoscyphus conscriptus är dåligt utbredd och anses av en del som en synonym till Hymenoscyphus virgultorum - kvistskål men flera fynd visar på att H. conscriptus har betydligt större sporer. 

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Lachnum brevipilosum. 

EKOLOGI : Lövskog. Murken ved, gärna ask och bok.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Lachnum impudicum

EKOLOGI : På murken ved : Ej bedömd (NE) 

EKLOGISK GRUPP :  ?

Lasiobelonium variegatum

EKOLOGI : På murken ved, oftast på Asp och andra poppelarter

EKOLOGISK GRUPP:  ?

Mollisia cinerea - Gråskål

EKOLOGI : Löv- och blandskog. Ved av lövträd.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Mollisia fusca - Mörk bäddskål

EKOLOGI : Löv- och blandskog. Ved av lövträd.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Mollisia ligni

EKOLOGI : Lövskog. Naken ved av lövträd.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Mollisia ventosa

EKOLOGI : Lövskog, helst alskog. Ved av lövträd, speciellt klibbal.

EKOLOGISK GRUPPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Neodasyscypha cerina - Gul hårskål

EKOLOGI : Lövskog. Ved av lövträd.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Ombrophila lilacina

EKOLOGI : Ej bedömd (NE) (Ny för sverige då jag hittade den 2012, ett fynd på AP och det är mitt (HP-exkusion) Fortfarande inga nya fynd av den 2020!

EKOLOGISK GRUPP :  Ej bedömd (NE)

Orbilia comma : Kunskapsbrist (DD)

EKOLOGI : Arten är nedbrytare och är framförallt knuten till almar, men kan någon enstaka gång växa på andra trädslag som Broussonetia, Robinia och Wisteria. Den växer på lossnande bark på grova almstammar, både på in- och utsidan av barken. Svampen påträffas även på grenar (runt 3-15 cm tjocka), antingen fastsittande på trädet eller liggande på marken. Enstaka fynd har gjorts på barklösa stammar. Förmodligen kräver den lokaler med lång kontinuitet. Fruktkroppen är långlivad och tål uttorkning. Arten kan påträffas under hela året.

KÄNNETECKEN : En liten, orange till rosabrun, oansenlig skålsvamp, ofta växande i täta grupper. Fruktkropparna är regelbundet skålformiga, små, 0,3-1 mm breda. Kanten är tjock som ung och blir vågig vartefter svampen blir mogen. Sporerna mäter ca 6,5-7,5 x 1,7-2,1 µm, karakteristiskt formade som kommatecken. Konidierna är stora, maskformiga och septerade. Orbilia comma kan bara artbestämmas genom mikroskopering. Ett antal Orbilia arter kan förväxlas med O. comma makroskopiskt, men de skiljer sig genom att de har olika sporer.

FÖREKOMST : En sällsynt eller förbisedd nemoral ädellövskogsart påträffad på ett fåtal lokaler i södra Sverige. I Norden är den även känd från Norge och Danmark och i övriga Europa har den uppgivits från Frankrike, Luxemburg, Spanien, Tyskland och Ukraina.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Orbilia delicatula

(OBS! sista bilden på det anamorfa staiet)

EKOLOGI : Löv- och blandskog. Ved av lövträd.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Orbilia sarraziniana 

EKOLOGI : Ej bedömd (NE)

EKOLOGISK GRUPP :  Ej bedömd (NE)

Pachyella subisabellina

EKOLOGI: (NE) Ej bedömd. Vårt fynd på salixved i vatten mer eller mindre akvatisk.

EKOLOGISK GRUPP : ?

Peziza repanda - Flatskål

EKOLOGI : Löv- och blandskog. Liggande stammar av lövträd. Näringsrik mark. Våren till hösten.

EKOLOISK GRUPP :  Saprotrof/fag, 

Peziza varia - Stubbskål

EKOLOGI : Ej bedömd (NE)

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Protounguicularia transiens
EKOLOGI : Inga uppgifter på Dyntaxa. Mitt fynd på halvt nedbruten, fuktig ved av Lind-Tilia.
NOTERING : Två fynd på AP, ett av dem mitt/vårt. två fynd på Sweden's Virtual Herbarium från 30 talet.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Scutellinia scutellata - Ögonskål

EKOLOGI : Skog. Ved av barr- och lövträd. Även på marken. Våren till hösten. Växer ofta tillsammans med myxomyceter då de gillar samma nedbrytningsgrad av veden

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor