Här hittar ni skålsvampar som växer på Ormbunkar, fräkenväxter och mossa

Psilachnum chrysostigmum

Ekologi : På olika bräkenarter som majbräken och tröjon

Ekoogisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Psilachnum chrysostigmum
Psilachnum chrysostigmum. Sweden, Skåne, Helsingborg., Väla skog. 2019-11-13.
Psilachnum chrysostigmum
Psilachnum chrysostigmum. Sweden, Skåne, Helsingborg., Väla skog. 2019-11-13.
Psilachnum chrysostigmum
Psilachnum chrysostigmum. Sweden, Skåne, Helsingborg., Väla skog. 2019-11-13.
Psilachnum chrysostigmum
Psilachnum chrysostigmum. Sweden, Skåne, Helsingborg., Väla skog. 2019-11-13.
Psilachnum chrysostigmum
Psilachnum chrysostigmum. Sporer 5,9 - 8,0 x 1,9 - 2,2 µm, Asci 35,0 - 40,0 x 4,5 - 5,0 µm.
Psilachnum chrysostigmum
Psilachnum chrysostigmum. Sporer 5,9 - 8,0 x 1,9 - 2,2 µm, Asci 35,0 - 40,0 x 4,5 - 5,0 µm.
Psilachnum chrysostigmum
Psilachnum chrysostigmum. Sporer 5,9 - 8,0 x 1,9 - 2,2 µm, Asci 35,0 - 40,0 x 4,5 - 5,0 µm.
Psilachnum chrysostigmum
Psilachnum chrysostigmum. Sporer 5,9 - 8,0 x 1,9 - 2,2 µm, Asci 35,0 - 40,0 x 4,5 - 5,0 µm.
Psilachnum chrysostigmum
Psilachnum chrysostigmum. Sporer 5,9 - 8,0 x 1,9 - 2,2 µm, Asci 35,0 - 40,0 x 4,5 - 5,0 µm.
Show More

Psilachnum inquilinum

Ekologi : Ej bedömd (NE) mitt fynd på Equisetum Sp.

Ekoogisk grupp : Ej bedömd (NE)

Psilachnum_inquilinum._Sweden,_Sörmland,_Malmköping,_Henaredalens_naturreservat._2016-03-30._(3)
Visa mer

Rhopographus filicinus

EKOLOGI : Löv- och blandskog. Vissna blad, särskilt på bladskaft av örnbräken Pteridium aquilinum.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Rhopographus filicinus
Rhopographus filicinus. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2019-11-13.
Rhopographus filicinus
Rhopographus filicinus. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2019-11-13.
Rhopographus filicinus
Rhopographus filicinus. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2019-11-13.
Rhopographus filicinus
Rhopographus filicinus. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2019-11-13.
Rhopographus filicinus
Rhopographus filicinus. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2019-11-13.
Show More

Scleromitrula candolleana 

Ekologi : Ej bedömd (NE) Jag har ett fynd av den på Ulota crispa - krushättemossa. Tyvärr ingen egen bild.

Ekoogisk grupp : Ej bedömd (NE)

Lånad bild. Mitt fynd från Sweden, Skåne, Råå, Esket
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan