top of page

Här hittar ni skålsvampar som växer på Ormbunkar, fräkenväxter och mossa

Bryoscyphus dicrani.

EKOLOGI : Parasit på Ceratodon purpureus - brännmossa, Didymodon fallax - kalklansmossa och Paraleucobryum longifolium - skärbladsmossa

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

NOTERING . Det är nog dåligt utrett om den är parasit eller symbiont på mossorna. (19 fynd på AP 2021)

Neottiella rutilans - Stor mosskål
EKOLOGI : Skog, torräng och jordbruksmark. Mager sandmark. Ofta tillsammans med björnmossor Polytrichum spp

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor
NOTERING.  Egen fundering: Det är nog dåligt utrett om den är parasit eller symbiont på mossorna. Men Saprotrof/fag, detrivor säger Många svampar är rena nedbrytare, saprotrofer, som enbart lever av redan döda organismer eller t.ex. Men varför går den eller hittas då med Polytrichum spp?

Neottiella vivida
EKOLOGI : Skog, torräng och jordbruksmark. Mager sandmark. Ofta tillsammans med björnmossor Polytrichum spp
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor
NOTERING.  Egen fundering: Det är nog dåligt utrett om den är parasit eller symbiont på mossorna. Men Saprotrof/fag, detrivor säger Många svampar är rena nedbrytare, saprotrofer, som enbart lever av redan döda organismer eller t.ex. Men varför går den eller hittas då med Polytrichum spp? 
Neottiella vivida hittas med  Polytrichum piliferum - hårbjörnmoss. Mitt första fynd på äldre sandig oskött gravgård.

Octospora affinis

EKOLOGI : Växer på Orthotrichum affine - strimhättemossa

EKOLOGISK GRUPP : Parasit ?

NOTERING : Det är nog dåligt utrett om den är parasit eller symbiont på mossorna. (10 fynd på AP 2021)

Octospora rustica

EKOLOGI : Ekologin dåligt känd men mitt fynd på Ceratodon purpureus - brännmossa om den är en parasit eller symbiont till brännmossan är frågan.

EKOLOGISK GRUPP : Parasit ?

NOTERING : Enligta AP (2021-01-02) finns inga rapporterade fynd från Sverige? (AP behövs uppdateras)

Psilachnum chrysostigmum

EKOLOGI : På olika bräkenarter som majbräken och tröjon

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Psilachnum inquilinum

EKOLOGI : Ej bedömd (NE) mitt fynd på Equisetum Sp.

EKOLOGISK GRUPP : Ej bedömd (NE)

Rhopographus filicinus

EKOLOGI : Löv- och blandskog. Vissna blad, särskilt på bladskaft av örnbräken Pteridium aquilinum.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Scleromitrula candolleana 

EKOLOGI: Ej bedömd (NE) Jag har ett fynd av den på Ulota crispa - krushättemossa. Tyvärr ingen egen bild.

EKOLOGISK GRUPP : Ej bedömd (NE)

bottom of page