Här hittar ni skålsvampar som växer på Ormbunkar, fräkenväxter och mossa

Bryoscyphus dicrani.

EKOLOGI : Parasit på Ceratodon purpureus - brännmossa, Didymodon fallax - kalklansmossa och Paraleucobryum longifolium - skärbladsmossa

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

NOTERING . Det är nog dåligt utrett om den är parasit eller symbiont på mossorna. (19 fynd på AP 2021)

Bryoscyphus dicrani
Bryoscyphus dicrani. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fäland. 2020-12-23
Bryoscyphus dicrani
Bryoscyphus dicrani. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fäland. 2020-12-23
Bryoscyphus dicrani
Bryoscyphus dicrani. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fäland. 2020-12-23
Bryoscyphus dicrani
Bryoscyphus dicrani. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fäland. 2020-12-23
Bryoscyphus dicrani
Bryoscyphus dicrani. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fäland. 2020-12-23
Bryoscyphus dicrani
Bryoscyphus dicrani. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fäland. 2020-12-23
Bryoscyphus dicrani
Bryoscyphus dicrani. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fäland. 2020-12-23
Sporer, 15,0 - 24,0 x 7,0 - 7,5 µm (3)
Sporer, 15,0 - 24,0 x 7,0 - 7,5 µm
Sporer, 15,0 - 24,0 x 7,0 - 7,5 µm (1)
Sporer, 15,0 - 24,0 x 7,0 - 7,5 µm
Sporer, 15,0 - 24,0 x 7,0 - 7,5 µm (2)
Sporer, 15,0 - 24,0 x 7,0 - 7,5 µm
Asci, 135 - 165 x 6,0 - 7,0 µm (1)
Asci, 135 - 165 x 6,0 - 7,0 µm
Asci, 135 - 165 x 6,0 - 7,0 µm (3)
Asci, 135 - 165 x 6,0 - 7,0 µm
Asci, 135 - 165 x 6,0 - 7,0 µm (2)
Asci, 135 - 165 x 6,0 - 7,0 µm
Asci, 135 - 165 x 6,0 - 7,0 µm  och ogre
Asci, 135 - 165 x 6,0 - 7,0 µm och ogrenade parafyser
Asci, 135 - 165 x 6,0 - 7,0 µm  och ogre
Asci, 135 - 165 x 6,0 - 7,0 µm och ogrenade parafyser
Asci, 135 - 165 x 6,0 - 7,0 µm  och ogre
Asci, 135 - 165 x 6,0 - 7,0 µm och ogrenade parafyser
Asci, 135 - 165 x 6,0 - 7,0 µm  och ogre
Asci, 135 - 165 x 6,0 - 7,0 µm och ogrenade parafyser
Show More

Octospora affinis

EKOLOGI : Växer på Orthotrichum affine - strimhättemossa

EKOLOGISK GRUPP : Parasit ?

NOTERING : Det är nog dåligt utrett om den är parasit eller symbiont på mossorna. (10 fynd på AP 2021)

Octospora affinis
Octospora affinis. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2020-11-27.
Octospora affinis
Octospora affinis. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2020-11-27.
Octospora affinis
Octospora affinis. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2020-11-27.
Octospora affinis
Octospora affinis. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2020-11-27.
Octospora affinis
Octospora affinis. Parafyser, asci, sporer.
Octospora affinis
Octospora affinis. Sporer, (12,0)-15,0 - 17,0 -(19,0) x 12,0 - 15,9 -(15,0) µm. Asci 160 - 167 x 17,0 - 23,0 µm.
Octospora affinis
Octospora affinis. Sporer, (12,0)-15,0 - 17,0 -(19,0) x 12,0 - 15,9 -(15,0) µm. Asci 160 - 167 x 17,0 - 23,0 µm.
Octospora affinis
Octospora affinis. Sporer, (12,0)-15,0 - 17,0 -(19,0) x 12,0 - 15,9 -(15,0) µm. Asci 160 - 167 x 17,0 - 23,0 µm.
Octospora affinis
Octospora affinis. Sporer, (12,0)-15,0 - 17,0 -(19,0) x 12,0 - 15,9 -(15,0) µm. Asci 160 - 167 x 17,0 - 23,0 µm.
Octospora affinis
Octospora affinis. Sporer, (12,0)-15,0 - 17,0 -(19,0) x 12,0 - 15,9 -(15,0) µm. Asci 160 - 167 x 17,0 - 23,0 µm.
Octospora affinis
Octospora affinis. Sporer, (12,0)-15,0 - 17,0 -(19,0) x 12,0 - 15,9 -(15,0) µm. Asci 160 - 167 x 17,0 - 23,0 µm.
Octospora affinis
Octospora affinis. Sporer, (12,0)-15,0 - 17,0 -(19,0) x 12,0 - 15,9 -(15,0) µm. Asci 160 - 167 x 17,0 - 23,0 µm.
Octospora affinis
Octospora affinis. Sporer, (12,0)-15,0 - 17,0 -(19,0) x 12,0 - 15,9 -(15,0) µm. Asci 160 - 167 x 17,0 - 23,0 µm.
Octospora affinis
Octospora affinis. Sporer, (12,0)-15,0 - 17,0 -(19,0) x 12,0 - 15,9 -(15,0) µm. Asci 160 - 167 x 17,0 - 23,0 µm.
Octospora affinis
Octospora affinis. Sporer, (12,0)-15,0 - 17,0 -(19,0) x 12,0 - 15,9 -(15,0) µm. Asci 160 - 167 x 17,0 - 23,0 µm.
Octospora affinis
Octospora affinis. Sporer, (12,0)-15,0 - 17,0 -(19,0) x 12,0 - 15,9 -(15,0) µm. Asci 160 - 167 x 17,0 - 23,0 µm.
Octospora affinis
Octospora affinis. Parafyser, asci, sporer.
Octospora affinis
Octospora affinis. Parafyser, asci, sporer.
Octospora affinis
Octospora affinis. Parafyser, asci, sporer.
Octospora affinis. Parafyser (3)
Octospora affinis. Parafyser.
Octospora affinis. Parafyser (4)
Octospora affinis. Parafyser.
Octospora affinis. Parafyser (1)
Octospora affinis. Parafyser.
Octospora affinis. Parafyser (2)
Octospora affinis. Parafyser.
Octospora affinis.
Octospora affinis.
Show More

Octospora rustica

EKOLOGI : Ekologin dåligt känd men mitt fynd på Ceratodon purpureus - brännmossa om den är en parasit eller symbiont till brännmossan är frågan.

EKOLOGISK GRUPP : Parasit ?

NOTERING : Enligta AP (2021-01-02) finns inga rapporterade fynd från Sverige? (AP behövs uppdateras)

Octospora rustica
Octospora rustica. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fälad. 2020-12-19.
Octospora rustica
Octospora rustica. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fälad. 2020-12-19.
Octospora rustica
Octospora rustica. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fälad. 2020-12-19.
Octospora rustica
Octospora rustica. Sporer, 14,0 - 17,0 x 9,5 - 10,5 µm. Asci, 100-120 x 14,0 m- 15,0 µm. Parafyser.
Octospora rustica
Octospora rustica. Sporer, 14,0 - 17,0 x 9,5 - 10,5 µm. Asci, 100-120 x 14,0 m- 15,0 µm. Parafyser.
Octospora rustica
Octospora rustica. Sporer, 14,0 - 17,0 x 9,5 - 10,5 µm. Asci, 100-120 x 14,0 m- 15,0 µm. Parafyser.
Octospora rustica
Octospora rustica. Sporer, 14,0 - 17,0 x 9,5 - 10,5 µm. Asci, 100-120 x 14,0 m- 15,0 µm. Parafyser.
Octospora rustica
Octospora rustica. Sporer, 14,0 - 17,0 x 9,5 - 10,5 µm. Asci, 100-120 x 14,0 m- 15,0 µm. Parafyser.
Octospora rustica
Octospora rustica. Sporer, 14,0 - 17,0 x 9,5 - 10,5 µm. Parafyser.
Octospora rustica
Octospora rustica. Sporer, 14,0 - 17,0 x 9,5 - 10,5 µm. Parafyser.
Octospora rustica
Octospora rustica. Sporer, 14,0 - 17,0 x 9,5 - 10,5 µm. Parafyser.
Octospora rustica. Parafyser och asci.
Octospora rustica. Parafyser och asci.
Show More

Psilachnum chrysostigmum

EKOLOGI : På olika bräkenarter som majbräken och tröjon

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Psilachnum chrysostigmum
Psilachnum chrysostigmum. Sweden, Skåne, Helsingborg., Väla skog. 2019-11-13.
Psilachnum chrysostigmum
Psilachnum chrysostigmum. Sweden, Skåne, Helsingborg., Väla skog. 2019-11-13.
Psilachnum chrysostigmum
Psilachnum chrysostigmum. Sweden, Skåne, Helsingborg., Väla skog. 2019-11-13.
Psilachnum chrysostigmum
Psilachnum chrysostigmum. Sweden, Skåne, Helsingborg., Väla skog. 2019-11-13.
Psilachnum chrysostigmum
Psilachnum chrysostigmum. Sporer 5,9 - 8,0 x 1,9 - 2,2 µm, Asci 35,0 - 40,0 x 4,5 - 5,0 µm.
Psilachnum chrysostigmum
Psilachnum chrysostigmum. Sporer 5,9 - 8,0 x 1,9 - 2,2 µm, Asci 35,0 - 40,0 x 4,5 - 5,0 µm.
Psilachnum chrysostigmum
Psilachnum chrysostigmum. Sporer 5,9 - 8,0 x 1,9 - 2,2 µm, Asci 35,0 - 40,0 x 4,5 - 5,0 µm.
Psilachnum chrysostigmum
Psilachnum chrysostigmum. Sporer 5,9 - 8,0 x 1,9 - 2,2 µm, Asci 35,0 - 40,0 x 4,5 - 5,0 µm.
Psilachnum chrysostigmum
Psilachnum chrysostigmum. Sporer 5,9 - 8,0 x 1,9 - 2,2 µm, Asci 35,0 - 40,0 x 4,5 - 5,0 µm.
Show More

Psilachnum inquilinum

EKOLOGI : Ej bedömd (NE) mitt fynd på Equisetum Sp.

EKOLOGISK GRUPP : Ej bedömd (NE)

Psilachnum_inquilinum._Sweden,_Sörmland,_Malmköping,_Henaredalens_naturreservat._2016-03-30._(3)
Visa mer

Rhopographus filicinus

EKOLOGI : Löv- och blandskog. Vissna blad, särskilt på bladskaft av örnbräken Pteridium aquilinum.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Rhopographus filicinus
Rhopographus filicinus. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2019-11-13.
Rhopographus filicinus
Rhopographus filicinus. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2019-11-13.
Rhopographus filicinus
Rhopographus filicinus. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2019-11-13.
Rhopographus filicinus
Rhopographus filicinus. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2019-11-13.
Rhopographus filicinus
Rhopographus filicinus. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2019-11-13.
Show More

Scleromitrula candolleana 

EKOLOGI: Ej bedömd (NE) Jag har ett fynd av den på Ulota crispa - krushättemossa. Tyvärr ingen egen bild.

EKOLOGISK GRUPP : Ej bedömd (NE)

Lånad bild. Mitt fynd från Sweden, Skåne, Råå, Esket
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan