top of page

Här hittar ni skålsvampar som växer på Ormbunkar, fräkenväxter och mossa

Bryoscyphus dicrani.

EKOLOGI : Parasit på Ceratodon purpureus - brännmossa, Didymodon fallax - kalklansmossa och Paraleucobryum longifolium - skärbladsmossa

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

NOTERING . Det är nog dåligt utrett om den är parasit eller symbiont på mossorna. (19 fynd på AP 2021)

Neottiella rutilans - Stor mosskål
EKOLOGI : Skog, torräng och jordbruksmark. Mager sandmark. Ofta tillsammans med björnmossor Polytrichum spp

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor
NOTERING.  Egen fundering: Det är nog dåligt utrett om den är parasit eller symbiont på mossorna. Men Saprotrof/fag, detrivor säger Många svampar är rena nedbrytare, saprotrofer, som enbart lever av redan döda organismer eller t.ex. Men varför går den eller hittas då med Polytrichum spp?

Octospora affinis

EKOLOGI : Växer på Orthotrichum affine - strimhättemossa

EKOLOGISK GRUPP : Parasit ?

NOTERING : Det är nog dåligt utrett om den är parasit eller symbiont på mossorna. (10 fynd på AP 2021)

Octospora rustica

EKOLOGI : Ekologin dåligt känd men mitt fynd på Ceratodon purpureus - brännmossa om den är en parasit eller symbiont till brännmossan är frågan.

EKOLOGISK GRUPP : Parasit ?

NOTERING : Enligta AP (2021-01-02) finns inga rapporterade fynd från Sverige? (AP behövs uppdateras)

Psilachnum chrysostigmum

EKOLOGI : På olika bräkenarter som majbräken och tröjon

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Psilachnum inquilinum

EKOLOGI : Ej bedömd (NE) mitt fynd på Equisetum Sp.

EKOLOGISK GRUPP : Ej bedömd (NE)

Rhopographus filicinus

EKOLOGI : Löv- och blandskog. Vissna blad, särskilt på bladskaft av örnbräken Pteridium aquilinum.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Scleromitrula candolleana 

EKOLOGI: Ej bedömd (NE) Jag har ett fynd av den på Ulota crispa - krushättemossa. Tyvärr ingen egen bild.

EKOLOGISK GRUPP : Ej bedömd (NE)

bottom of page