top of page

Här hittar ni skålsvampar som växer på olika gräsarter

Crocicreas culmicola
EKOLOGI : Biotop dåligt känd. På grässtrån och örtstjälkar
EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor
NOTERING : 2 fynd på AP 2021.

Lachnum apalum

EKOLOGI : I Artfakta : Utbredning och biotop dåligt känd. Substrat dåligt känt. Mitt fynd på Juncus - tåg där den enligt litteraturen är vanlig?

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Lachnum controversum

EKOLOGI : Stränder och kärr. Vissna stjälkar och blad av stora gräs, helst bladvass Phragmites australis.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Mollisia hydrophila

EKOLOGI : Sjöstränder, dammar och diken. Vissna stänglar av bladvass Phragmites australis.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page