top of page

Här  hittar ni skålsvampar som växer på lite udda substart som kåda, mossor, lavar mm.

Lachnellula resinaria

Ekologi : Barr- och blandskog samt planterad lärk(skog). Kåda av gran och lärk

Ekologisk grupp : Parasit

Sarea difformis

Ekologi : Dåligt känd. Mina fynd på gran i granplantage eller solitärgranar i skada på kåda 

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor - Parasit

Sarea resinae - Kådskål

Ekologi : Utbredning dåligt känd. Trädgård och park. Kåda av barrträd, särskilt silvergran Abies alba.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page