Här  hittar ni skålsvampar som växer på lite udda substart som kåda, mossor, lavar mm.

Lachnellula resinaria

Ekologi : Barr- och blandskog samt planterad lärk(skog). Kåda av gran och lärk

Ekologisk grupp : Parasit

Lachnellula resinaria
Lachnellula resinaria. Sweden, Skåne, Tåssjö,Trollehall. 2019-05-18.
Lachnellula resinaria
Lachnellula resinaria. Sweden, Skåne, Tåssjö,Trollehall. 2019-05-18.
Lachnellula resinaria
Lachnellula resinaria. Sporer 4,0 - 5,5 x 2,0 - 3,3 µm, Asci, 44,4 - 50,0 µm. Hår osepterade.
Lachnellula resinaria
Lachnellula resinaria. Sporer 4,0 - 5,5 x 2,0 - 3,3 µm, Asci, 44,4 - 50,0 µm. Hår osepterade.
Lachnellula resinaria
Lachnellula resinaria. Sporer 4,0 - 5,5 x 2,0 - 3,3 µm, Asci, 44,4 - 50,0 µm. Hår osepterade.
Lachnellula resinaria
Lachnellula resinaria. Sporer 4,0 - 5,5 x 2,0 - 3,3 µm, Asci, 44,4 - 50,0 µm. Hår osepterade.
Lachnellula resinaria
Lachnellula resinaria. Sporer 4,0 - 5,5 x 2,0 - 3,3 µm, Asci, 44,4 - 50,0 µm. Hår osepterade.
Lachnellula resinaria
Lachnellula resinaria. Sporer 4,0 - 5,5 x 2,0 - 3,3 µm, Asci, 44,4 - 50,0 µm. Hår osepterade.
Lachnellula resinaria
Lachnellula resinaria. Sporer 4,0 - 5,5 x 2,0 - 3,3 µm, Asci, 44,4 - 50,0 µm. Hår osepterade.
Lachnellula resinaria
Lachnellula resinaria. Sporer 4,0 - 5,5 x 2,0 - 3,3 µm, Asci, 44,4 - 50,0 µm. Hår osepterade.
Lachnellula resinaria
Lachnellula resinaria. Sporer 4,0 - 5,5 x 2,0 - 3,3 µm, Asci, 44,4 - 50,0 µm. Hår osepterade.
Lachnellula resinaria
Lachnellula resinaria. Sporer 4,0 - 5,5 x 2,0 - 3,3 µm, Asci, 44,4 - 50,0 µm. Hår osepterade.
Lachnellula resinaria
Lachnellula resinaria. Sporer 4,0 - 5,5 x 2,0 - 3,3 µm, Asci, 44,4 - 50,0 µm. Hår osepterade.
Show More

Sarea difformis

Ekologi : Dåligt känd. Mina fynd på gran i granplantage eller solitärgranar i skada på kåda 

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor - Parasit

Sarea difformis
Sarea difformis. Sweden, Skåne, Tåssjö,Trollehall. 2019-05-18.
Sarea difformis
Sarea difformis. Sweden, Skåne, Tåssjö,Trollehall. 2019-05-18.
Sarea difformis
Sarea difformis. Sweden, Skåne, Tåssjö,Trollehall. 2019-05-18.
Sarea resinae - Kådskål & Sarea difformi
Sarea resinae - Kådskål & Sarea difformis.Sweden, Skåne, Tåssjö,Trollehall. 2019-05-18.
Sarea difformis
Sarea difformis. Sporer, 2,0 - 3,0 µm i diam. Asci, mångsporia.
Sarea difformis
Sarea difformis. Sporer, 2,0 - 3,0 µm i diam. Asci, mångsporia.
Sarea difformis
Sarea difformis. Sporer, 2,0 - 3,0 µm i diam. Asci, mångsporia.
Sarea difformis
Sarea difformis. Sporer, 2,0 - 3,0 µm i diam. Asci, mångsporia.
Sarea difformis
Sarea difformis. Sporer, 2,0 - 3,0 µm i diam. Asci, mångsporia.
Sarea difformis
Sarea difformis. Sporer, 2,0 - 3,0 µm i diam. Asci, mångsporia.
Sarea difformis
Sarea difformis. Sporer, 2,0 - 3,0 µm i diam. Asci, mångsporia.
Sarea difformis
Sarea difformis. Sporer, 2,0 - 3,0 µm i diam. Asci, mångsporia.
Show More

Sarea resinae - Kådskål

Ekologi : Utbredning dåligt känd. Trädgård och park. Kåda av barrträd, särskilt silvergran Abies alba.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Sarea resinae - Kådskål
Sarea resinae - Kådskål. Sweden, Skåne, Tåssjö,Trollehall. 2019-05-18.
Sarea resinae - Kådskål
Sarea resinae - Kådskål. Sweden, Skåne, Tåssjö,Trollehall. 2019-05-18.
Sarea resinae - Kådskål. Sweden, Skåne, Broby, Södregård. 2104-05-24. (3)
Sarea resinae - Kådskål. Sweden, Skåne, Broby, Södregård. 2104-05-24. (5)
Sarea resinae - Kådskål. Sweden, Skåne, Broby, Södregård. 2104-05-24. (4)
Sarea resinae - Kådskål. Sweden, Skåne, Broby, Södregård. 2104-05-24. (2)
Sarea resinae - Kådskål & Sarea difformi
Sarea resinae - Kådskål & Sarea difformis. Sweden, Skåne, Tåssjö,Trollehall. 2019-05-18.
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan