top of page

Här hittar ni skålsvampar som går på fröhängen, frökapslar, barr och kottar och kanske på något mer

Antinoa juniperinella.
EKOLOGI: På barr av flera arter barrträd inkl. En - Juniperus communis och  Gran - Picea abies

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Brunnipila fuscescens
EKOLOGI : Ekskog, men även bokskog. Lövförna. Jag hittar den oftast på bokollonkapslar men också på bladnerver mest boklöv 
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Calycellina alniella

EKOLOGI : Alskog/-kärr Kottar av klibbal.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Calycellina leucella

EKOLOGI : Alskog/-kärr Kottar av klibbal.

EKOLOGIS GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

NOTRING : Svampen fluorescerar i uvljus vilket är det enklaste viset att artbestämma den.

Calycina conorum

EKOLOGI : Ej bedömd (NE)

Mina fynd på tallkotte djupt ner i förnan. (4 fynd på AP våren 2019, 7 hösten 2019 min kompis Stefan Phalagorn är med på alla)

EKOLOGISK GRUPP : Ej bedömd (NE)

Ciboria amentacea
EKOLOGI : Ej bedömd (NE) på Artfakta. Går på al - Alnus och hassel - Corylus. Jag hittar den oftast på klibbalhängen
EKOLOGISK GRUPP : Ej bedömd (NE)

Ciboria americanal (Ny för Sverige)

EKOLOGI: Mitt fynd på fjolårsfrökapslar av Castanea sativa - äkta kastanj

EKOLOGISK GRUPP : ?

Ciboria batschiana - Ollonskål

EKOLOGI : Löv- och blandskog samt löväng. Multnande ekollon. Stora förekomster kan hittas i högar av ekollon som fagats ihop i bl.a. lövängar.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Ciboria betulae
EKOLOGI: Lövskog. Hanhängen av björk. Försommaren.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Ciboria caucus - Hängeskål
EKOLOGI : Triviallövskog. Vissna hängen av asp - Populus, al - Alnus, hassel - Corylus och sälg/vide - Salix. Vår- och försommarsvamp.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Ciboria coryli

EKOLOGI: Skog med hassel. Hanhängen av hassel.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Ciborinia aff hirtella / den här är avvikande och stämmer inte med C. hirtella fullt ut, därför får den ett "aff" tills någon har tittat och fördjupat sig i den, antagligen ny för vetenskapen. Sven-Åke Hanson och Thomas Lasseö har titta på den, det är Thomas som satt epitetet "aff" på den. Första fyndet gjort av Susanne Hernqvist i Djupadalsmölla. 2019-03-16)

EKOLOGI : Skog, våra fynd på avenbokfrö, ekollon, pinnar mm.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Cistella acuum - Barrhårskål

EKOLOGI : Barrskog och enbuskmark. Barrförna samt på döda grenar och kvistar av tall, en och gran. Mina fynd på ved och barr av Abies nordmanniana  - Nordmannsgran, gransbarr av Picea abies. och på gran och tallkottar.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Crocicreas amenti

EKOLOGI : Utbredning och biotop dåligt känd.

Honhängen av sälg. Troligen förbesedd, hittas troligen där sälg växer alltså i stort sett  hela landet.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Dasyscyphella pulverulenta

EKOLOGI : Tallskog. Multnande tallbarr.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Hamatocanthoscypha laricionis var. laricions

EKOLOGI : Främst på tallkottar, sällsynt på bark, barr eller lövträdslöv.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Notering : Troligen vanlig men förbisedd : Jag hittar dåligt med krökta hår men fruktkropparna är dåligt mogna och alla övriga mikroskopiska karaktärer stämmer + svagt j+ med lugol.

Hymenoscyphus fructigenus - Nötskål

EKOLOGI : Ädellövskog, blandskog och alskog/-kärr. Gamla hasselnötskal, ek- och bokollon samt lönnfrukter och alkottar.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Hymenoscyphus rokebyensis
EKOLOGI : Ädellövskog,  på gamla bokollon 

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Hymenoscyphus seminis-alni.
EKOLOGI: Alskog/-kärr, alfrön liggande på marken.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor
NOTERING : Arten går inte att rapportera, ny för Sverige och få fynd i världen. 

Lachnum virgineum - Vit hårskål
EKOLOGI: Skog och rished. Döda grenar och kvistar av barr- och lövträd. Även på hallon Rubus idaeus, ljung Calluna vulgaris m.m. Mitt tillägg om mm. innebär att man kan hitta den på nästan vad som helst och överallt, alltså även på dvs kottar. 

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor
 

Micraspis strobilina (synonym Sporonema diamandidis)

EKOLOGI : På kottar av tall (Pinus sylvestris)
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Mollisia amenticola, florocerar
EKOLOGI : Ingen info i Artfakta. Mina fynd på kottar av Klibbal - Alnus glutinosa. 

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Mollisia fallax - Kottebäddskål.
EKOLOGI : Utbredning dåligt känd. Barrskog. Fallna kottar av tall.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Monilinia johnsonii - Hagtornsmögel

EKOLOGI : Buskmark och skogsbryn, gärna på sand eller sandjord. Mumifierade frukter av hagtorn Crataegus spp.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Monilinia padi - Häggbärsskål. 

EKOLOGI : Skog. Häggbär, liggande på marken. (Mina fynd gjorda på fjolårsbär mumifierade på öppen sandjord under hägg)

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Pezizella fagi.
EKOLOGI : Växer på knoppkapslar till bokbladsknoppar.
EKOLOGISK GRUPP : ?
 

Phaeohelotium fagineum 

EKOLOGI : Mina fynd på bokollonhöljen, Stark doft av tuggummi (Hubba bubba!)

EKOLOGISK GRUPP : Ej bedömd (NE)

Phragmotrichum chailletii - Kotteskorv

EKOLOGI : Ej bedömd (NE)

EKOLOGISK GRUPP : Ej bedömd (NE)

Piceomphale bulgarioides - Vårkotteskål

EKOLOGI : Granskog. Även fjällgranskog. Kottar av gran. Vår- och försommarsvamp.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Pseudohelotium pineti - Barrskål

EKOLOGI : Dåligt känd ekologi, enligt Dyntaxa. Några fynd på AP från Skåne. Jag har hittat den i Sörmland och den bör finnas där det finns tall

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Rutstroemia echinophila (Ny för Sverige)

EKOLOGI: Mitt fynd på fjolårsfrökapslar av Castanea sativa - äkta kastanj

EKOLOGISK GRUPP : ?

bottom of page