Här hittar ni skålsvampar på kvistar och grenar. 

Ascotremella faginea - Dallerskål

EKOLOGI : Bok-, alm- och gråalskog samt ravin. Ved av bok, alm och gråal, främst nedfallna grenar och stammar. I näringsrik och fuktig miljö. Sommar- och höstsvamp.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Ascotremella faginea - Dallerskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2012-11-16. (4)
Ascotremella faginea - Dallerskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2012-11-16. (4)
Ascotremella_faginea_-_Dallerskål._Sweden,_Hallandsås,_Laholm,_Osbecks_bokskogar._2011-09-15_(4)
Ascotremella_faginea_-_Dallerskål._Sweden,_Hallandsås,_Laholm,_Osbecks_bokskogar._2011-09-15_(4)
Ascotremella_faginea_-_Dallerskål._Sweden,_Hallandsås,_Laholm,_Osbecks_bokskogar._2011-09-15_(5)
Ascotremella_faginea_-_Dallerskål._Sweden,_Hallandsås,_Laholm,_Osbecks_bokskogar._2011-09-15_(5)
Ascotremella faginea - Dallerskål. Sweden, Skåne, Råådalen, Vallåkra. 2007-11-24. (6)
Ascotremella faginea - Dallerskål. Sweden, Skåne, Råådalen, Vallåkra. 2007-11-24. (6)
Ascotremella faginea - Dallerskål. Sweden, Skåne, Råådalen, Vallåkra. 2007-11-24. (4)
Ascotremella faginea - Dallerskål. Sweden, Skåne, Råådalen, Vallåkra. 2007-11-24. (4)
Ascotremella faginea - Dallerskål. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2017-09-15. (1)
Ascotremella faginea - Dallerskål. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2017-09-15. (1)
Ascotremella faginea - Dallerskål. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2017-09-15. (3)
Ascotremella faginea - Dallerskål. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2017-09-15. (3)
Ascotremella faginea - Dallerskål. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2017-09-15. (5)
Ascotremella faginea - Dallerskål. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2017-09-15. (5)
Ascotremella faginea - Dallerskål. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2017-09-15. (4)
Ascotremella faginea - Dallerskål. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2017-09-15. (4)
Ascotremella faginea - Dallerskål. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2017-09-15. (2)
Ascotremella faginea - Dallerskål. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2017-09-15. (2)
Ascotremella faginea - Dallerskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2012-11-16. (5)
Ascotremella faginea - Dallerskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2012-11-16. (5)
Ascotremella faginea - Dallerskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2012-11-16. (7)
Ascotremella faginea - Dallerskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2012-11-16. (7)

Brunnipila calyculiformis - Hasselskål

EKOLOGI : Ädellövskog. Sällan annan löv- och barrskog. Grenar och kvistar av hassel, sällan björk, rönn och en.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, parasit

Brunnipila_calyculiformis_-_Hasselskål._Sweden,_Skåne,_Krika,_Klöva_hallar_(4)
Brunnipila_calyculiformis_-_Hasselskål._Sweden,_Skåne,_Krika,_Klöva_hallar_(4)
Brunnipila_calyculiformis_-_Hasselskål._Sweden,_Skåne,_Krika,_Klöva_hallar_(5)
Brunnipila_calyculiformis_-_Hasselskål._Sweden,_Skåne,_Krika,_Klöva_hallar_(5)
Brunnipila_calyculiformis_-_Hasselskål._Sweden,_Skåne,_Krika,_Klöva_hallar_(6)
Brunnipila_calyculiformis_-_Hasselskål._Sweden,_Skåne,_Krika,_Klöva_hallar_(6)
Brunnipila calyculiformis - Hasselskål. Sweden, Skåne, Krika, Klöva hallar. 2016-04-10. (15)
Brunnipila calyculiformis - Hasselskål. Sweden, Skåne, Krika, Klöva hallar. 2016-04-10. (15)
Brunnipila calyculiformis - Hasselskål. Sweden, Skåne, Krika, Klöva hallar. 2016-04-10. (13)
Brunnipila calyculiformis - Hasselskål. Sweden, Skåne, Krika, Klöva hallar. 2016-04-10. (13)
Brunnipila_calyculiformis_-_Hasselskål._Sweden,_Skåne,_Krika,_Klöva_hallar_(7)
Brunnipila_calyculiformis_-_Hasselskål._Sweden,_Skåne,_Krika,_Klöva_hallar_(7)
Brunnipila_calyculiformis_-_Hasselskål._Sweden,_Skåne,_Krika,_Klöva_hallar_(1)
Brunnipila_calyculiformis_-_Hasselskål._Sweden,_Skåne,_Krika,_Klöva_hallar_(1)
Brunnipila_calyculiformis_-_Hasselskål._Sweden,_Skåne,_Krika,_Klöva_hallar_(2)
Brunnipila_calyculiformis_-_Hasselskål._Sweden,_Skåne,_Krika,_Klöva_hallar_(2)
Brunnipila_calyculiformis_-_Hasselskål._Sweden,_Sörmland,_Malmköping,_Henaredalens_naturreservat._20
Brunnipila_calyculiformis_-_Hasselskål._Sweden,_Sörmland,_Malmköping,_Henaredalens_naturreservat._20

Calycina vulgaris

EKOLOGI : Grenar och kvistar av hassel, rosor, rubus och salix.

EKOLOGISK GRUPP : Ej bedömd (NE)

Calycina vulgaris. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (2)
Calycina vulgaris. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (2)
Calycina vulgaris. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (1)
Calycina vulgaris. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (1)
Calycina vulgaris. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (3)
Calycina vulgaris. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (3)

Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål

EKOLOGI : Skog, bl.a. ekskog. Grenar och kvistar av ek.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Sweden, Sörmland, Malmköping, Henaredalens naturreservat. 201
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Sweden, Sörmland, Malmköping, Henaredalens naturreservat. 201
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Sweden, Sörmland, Malmköping, Henaredalens naturreservat. 201
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Sweden, Sörmland, Malmköping, Henaredalens naturreservat. 201
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Sweden, Sörmland, Hyltinge, Bogårds udde. 2016-03-31. (4)
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Sweden, Sörmland, Hyltinge, Bogårds udde. 2016-03-31. (4)
Capitotricha_bicolor_-_Gulröd_hårskål
Capitotricha_bicolor_-_Gulröd_hårskål

Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Norge, Sarpsborg, Vestvannet. 2018-05-11

Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Sweden, Sörmland, Hyltinge, Bogårds udde. 2016-03-31. (2)
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Sweden, Sörmland, Hyltinge, Bogårds udde. 2016-03-31. (2)
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Sweden, Västra götaland, Fristad, Mölarps Naturreservat 2015-
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Sweden, Västra götaland, Fristad, Mölarps Naturreservat 2015-
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål.Sweden, Skåne, Kågeröd, Böketofta 2017-04-16
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål.Sweden, Skåne, Kågeröd, Böketofta 2017-04-16
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Sweden, Västra götaland, Fristad, Mölarps Naturreservat 2015-
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Sweden, Västra götaland, Fristad, Mölarps Naturreservat 2015-
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Sweden, Västra götaland, Fristad, Mölarps Naturreservat 2015-
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Sweden, Västra götaland, Fristad, Mölarps Naturreservat 2015-
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Sweden, Västra götaland, Fristad, Mölarps Naturreservat 2015-
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Sweden, Västra götaland, Fristad, Mölarps Naturreservat 2015-
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Sweden, Västra götaland, Fristad, Mölarps Naturreservat 2015-
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Sweden, Västra götaland, Fristad, Mölarps Naturreservat 2015-
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Sweden, Skåne, Kågeröd, Böketofta 2017-04-16 (11)
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Sweden, Skåne, Kågeröd, Böketofta 2017-04-16 (11)
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Sweden, Västra götaland, Fristad, Mölarps Naturreservat 2015-
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Sweden, Västra götaland, Fristad, Mölarps Naturreservat 2015-

Cenangium ferruginosum - Talläderskål

EKOLOGI : Tallskog. Liggande grenar och kvistar av tall. Vår- och försommarsvamp.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Cenangium ferruginosum - Talläderskål. Sweden, Skåne, Ystad, Fredriksberg. 2012-04-07. (1)
Cenangium ferruginosum - Talläderskål. Sweden, Skåne, Ystad, Fredriksberg. 2012-04-07. (1)
Cenangium ferruginosum - Talläderskål. Sweden, Skåne, Ystad, Fredriksberg. 2012-04-07. (5)
Cenangium ferruginosum - Talläderskål. Sweden, Skåne, Ystad, Fredriksberg. 2012-04-07. (5)
Cenangium ferruginosum - Talläderskål. Sweden, Skåne, Ystad, Fredriksberg. 2012-04-07. (2)
Cenangium ferruginosum - Talläderskål. Sweden, Skåne, Ystad, Fredriksberg. 2012-04-07. (2)
Cenangium ferruginosum - Talläderskål. Sweden, Skåne, Ystad, Fredriksberg. 2012-04-07. (4)
Cenangium ferruginosum - Talläderskål. Sweden, Skåne, Ystad, Fredriksberg. 2012-04-07. (4)
Cenangium ferruginosum - Talläderskål. Sweden, Skåne, Ystad, Fredriksberg. 2012-04-07. (3)
Cenangium ferruginosum - Talläderskål. Sweden, Skåne, Ystad, Fredriksberg. 2012-04-07. (3)

Dermea prunastri - Slånskål

EKOLOGI : Trädgård och buskmark. Döda grenar av plommon och slån.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Dermea prunastri- Slånskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (26)
Dermea prunastri- Slånskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (26)
Dermea prunastri- Slånskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (25)
Dermea prunastri- Slånskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (25)
Dermea prunastri- Slånskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (21)
Dermea prunastri- Slånskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (21)
Dermea prunastri- Slånskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (24)
Dermea prunastri- Slånskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (24)
Dermea prunastri- Slånskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (23)
Dermea prunastri- Slånskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (23)
Dermea prunastri- Slånskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (22)
Dermea prunastri- Slånskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (22)
Dermea prunastri - Slånskål. Sweden, Skåne, Billesholm, Båv. 2017-05-01. (10)
Dermea prunastri - Slånskål. Sweden, Skåne, Billesholm, Båv. 2017-05-01. (10)
Dermea prunastri - Slånskål. Sweden, Skåne, Billesholm, Båv. 2017-05-01. (7)
Dermea prunastri - Slånskål. Sweden, Skåne, Billesholm, Båv. 2017-05-01. (7)
Dermea prunastri - Slånskål. Sweden, Skåne, Billesholm, Båv. 2017-05-01. (2)
Dermea prunastri - Slånskål. Sweden, Skåne, Billesholm, Båv. 2017-05-01. (2)
Dermea prunastri - Slånskål. Sweden, Skåne, Billesholm, Båv. 2017-05-01. (1)
Dermea prunastri - Slånskål. Sweden, Skåne, Billesholm, Båv. 2017-05-01. (1)

Encoelia furfuracea - Läderskål

EKOLOGI : Alskog/-kärr samt löv- och blandskog med hassel. Döda, ännu stående stammar, grenar och kvistar av al och hassel.

Sällsynt på andra lövträd.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, Tomellila, Örups almskog. 2013-05-05. (2)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, Tomellila, Örups almskog. 2013-05-05. (2)
Encoelia furfuracea - Läderskål. Sweden, Skåne, Dalby, Rökepipan. 2017-01-14.  (3)
Encoelia furfuracea - Läderskål. Sweden, Skåne, Dalby, Rökepipan. 2017-01-14. (3)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå, Esket. 2009-04-18. (7)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå, Esket. 2009-04-18. (7)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå, Esket. 2009-04-18. (6)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå, Esket. 2009-04-18. (6)
Encoelia furfuracea - Läderskål. Sweden, Skåne, Dalby, Rökepipan. 2017-01-14.  (4)
Encoelia furfuracea - Läderskål. Sweden, Skåne, Dalby, Rökepipan. 2017-01-14. (4)
Encoelia furfuracea - Läderskål. Sweden, Skåne, Dalby, Rökepipan. 2017-01-14.  (1)
Encoelia furfuracea - Läderskål. Sweden, Skåne, Dalby, Rökepipan. 2017-01-14. (1)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå, Esket. 2009-04-18. (3)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå, Esket. 2009-04-18. (3)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2010-03-22. (3)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2010-03-22. (3)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2010-03-22. (4)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2010-03-22. (4)
Encoelia furfuracea - Läderskål. Sweden, Vallåkra, Borgens NRV. 2016-02-19. (5)
Encoelia furfuracea - Läderskål. Sweden, Vallåkra, Borgens NRV. 2016-02-19. (5)
Encoelia furfuracea - Läderskål. Sweden, Vallåkra, Borgens NRV. 2016-02-19. (9)
Encoelia furfuracea - Läderskål. Sweden, Vallåkra, Borgens NRV. 2016-02-19. (9)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, Åvarp, Åvarps fälad. 2010-03-16.
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, Åvarp, Åvarps fälad. 2010-03-16.
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå, Esket. 2009-04-18. (1)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå, Esket. 2009-04-18. (1)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå, Esket. 2009-04-18. (8)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå, Esket. 2009-04-18. (8)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå, Esket. 2009-04-18. (4)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå, Esket. 2009-04-18. (4)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2010-03-22. (5)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2010-03-22. (5)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, råå, Esket. 2011-02-01. (4)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, råå, Esket. 2011-02-01. (4)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, råå, Esket. 2011-02-01. (6)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, råå, Esket. 2011-02-01. (6)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, råå, Esket. 2011-02-01. (7)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, råå, Esket. 2011-02-01. (7)
Encoelia furfuracea - Läderskål
Encoelia furfuracea - Läderskål

Encoelia furfuracea - Läderskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, jordbodalen . 2018-12-31

Encoelia furfuracea - Läderskål
Encoelia furfuracea - Läderskål

Encoelia furfuracea - Läderskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, jordbodalen . 2018-12-31

Encoelia furfuracea - Läderskål
Encoelia furfuracea - Läderskål

Encoelia furfuracea - Läderskål. Sporer 7,7 - 11,0 x 2,0 - 2,5 µm.

Encoelia furfuracea - Läderskål
Encoelia furfuracea - Läderskål

Encoelia furfuracea - Läderskål. Sporer 7,7 - 11,0 x 2,0 - 2,5 µm.

Encoelia furfuracea - Läderskål
Encoelia furfuracea - Läderskål

Encoelia furfuracea - Läderskål. Sporer 7,7 - 11,0 x 2,0 - 2,5 µm.

Encoelia furfuracea - Läderskål
Encoelia furfuracea - Läderskål

Encoelia furfuracea - Läderskål. Hyfer.

Encoelia furfuracea - Läderskål
Encoelia furfuracea - Läderskål

Encoelia furfuracea - Läderskål. Asci 100 120 x 6,6 - 7,7µm. paraphyser svullna i toppen 5,0 - 6,0 µm. breda

Encoelia furfuracea - Läderskål
Encoelia furfuracea - Läderskål

Encoelia furfuracea - Läderskål. Asci 100 120 x 6,6 - 7,7µm. paraphyser svullna i toppen 5,0 - 6,0 µm. breda

Encoelia furfuracea - Läderskål
Encoelia furfuracea - Läderskål

Encoelia furfuracea - Läderskål. Asci 100 120 x 6,6 - 7,7µm. paraphyser svullna i toppen 5,0 - 6,0 µm. breda

Encoelia furfuracea - Läderskål
Encoelia furfuracea - Läderskål

Encoelia furfuracea - Läderskål. Asci 100 120 x 6,6 - 7,7µm. paraphyser svullna i toppen 5,0 - 6,0 µm. breda

Encoelia furfuracea - Läderskål
Encoelia furfuracea - Läderskål

Encoelia furfuracea - Läderskål. Asci 100 120 x 6,6 - 7,7µm. paraphyser svullna i toppen 5,0 - 6,0 µm. breda

Godronia ribis - Vinbärsskål

EKOLOGI : Skog, park och trädgård. Grenar och kvistar av måbär Ribes alpinum. Även andra Ribes-arter. Vår- och försommarsvamp.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Godronia ribis - Vinbärsskål
Godronia ribis - Vinbärsskål

Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, Hässleholm, Hovdala. 2019-04-03.

Godronia ribis - Vinbärsskål
Godronia ribis - Vinbärsskål

Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, Hässleholm, Hovdala. 2019-04-03.

Godronia ribis - Vinbärsskål
Godronia ribis - Vinbärsskål

Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, Hässleholm, Hovdala. 2019-04-03.

Godronia ribis - Vinbärsskål
Godronia ribis - Vinbärsskål

Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, Hässleholm, Hovdala. 2019-04-03.

Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (8)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (8)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (7)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (7)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (1)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (1)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (3)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (3)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (8)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (8)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (7)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (7)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (9)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (9)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (6)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (6)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (11)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (11)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (5)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (5)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (3)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (3)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (12)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (12)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (10)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (10)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (4)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (4)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (13)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (13)
Godronia ribis - Vinbärsskål. blått, Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (2)
Godronia ribis - Vinbärsskål. blått, Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (2)
Godronia ribis - Vinbärsskål. vatten, Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (10)
Godronia ribis - Vinbärsskål. vatten, Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (10)
Godronia ribis - Vinbärsskål. vatten, Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (9)
Godronia ribis - Vinbärsskål. vatten, Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (9)
Godronia ribis - Vinbärsskål. meltzers. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (3)
Godronia ribis - Vinbärsskål. meltzers. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (3)
Godronia ribis - Vinbärsskål. meltzers. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (2)
Godronia ribis - Vinbärsskål. meltzers. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (2)
Godronia ribis - Vinbärsskål. vatten, Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (11)
Godronia ribis - Vinbärsskål. vatten, Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (11)
Godronia ribis - Vinbärsskål. vatten, Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (13)
Godronia ribis - Vinbärsskål. vatten, Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (13)
Godronia ribis - Vinbärsskål. vatten, Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (12)
Godronia ribis - Vinbärsskål. vatten, Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (12)
Godronia ribis - Vinbärsskål. blått, Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (3)
Godronia ribis - Vinbärsskål. blått, Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (3)
Godronia ribis - Vinbärsskål. blått, Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (1)
Godronia ribis - Vinbärsskål. blått, Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (1)
Godronia uberiformis - Vinbärsurna (anamorf & telemorf
EKOLOGI : Lövskog och kulturmark. Döda kvistar av Ribes-arter.
EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor
Godronia uberiformis - Vinbärsurna
Godronia uberiformis - Vinbärsurna

Godronia uberiformis - Vinbärsurna. Sweden. Skåne. Norra Åsum. Åsums ängar. 2019-05-17.

Godronia uberiformis - Vinbärsurna
Godronia uberiformis - Vinbärsurna

Godronia uberiformis - Vinbärsurna. Sweden. Skåne. Norra Åsum. Åsums ängar. 2019-05-17.

Godronia uberiformis - Vinbärsurna
Godronia uberiformis - Vinbärsurna

Godronia uberiformis - Vinbärsurna. Sweden. Skåne. Norra Åsum. Åsums ängar. 2019-05-17.

Godronia uberiformis - Vinbärsurna
Godronia uberiformis - Vinbärsurna

Godronia uberiformis - Vinbärsurna. Sweden. Skåne. Norra Åsum. Åsums ängar. 2019-05-17.

Godronia uberiformis - Vinbärsurna
Godronia uberiformis - Vinbärsurna

Godronia uberiformis - Vinbärsurna. Sweden. Skåne. Norra Åsum. Åsums ängar. 2019-05-17.

Godronia uberiformis - Vinbärsurna
Godronia uberiformis - Vinbärsurna

Godronia uberiformis - Vinbärsurna. Sweden. Skåne. Norra Åsum. Åsums ängar. 2019-05-17.

Godronia uberiformis - Vinbärsurna
Godronia uberiformis - Vinbärsurna

Godronia uberiformis - Vinbärsurna. Sweden. Skåne. Norra Åsum. Åsums ängar. 2019-05-17.

Godronia uberiformis - Vinbärsurna
Godronia uberiformis - Vinbärsurna

Godronia uberiformis - Vinbärsurna. Sweden. Skåne. Norra Åsum. Åsums ängar. 2019-05-17.

Godronia uberiformis - Vinbärsurna
Godronia uberiformis - Vinbärsurna

Godronia uberiformis - Vinbärsurna. Sweden. Skåne. Norra Åsum. Åsums ängar. 2019-05-17.

Godronia uberiformis - Vinbärsurna
Godronia uberiformis - Vinbärsurna

Godronia uberiformis - Vinbärsurna. Sweden. Skåne. Norra Åsum. Åsums ängar. 2019-05-17.

Godronia uberiformis - Vinbärsurna
Godronia uberiformis - Vinbärsurna

Godronia uberiformis - Vinbärsurna. Sweden. Skåne. Norra Åsum. Åsums ängar. 2019-05-17.

Godronia uberiformis - Vinbärsurna
Godronia uberiformis - Vinbärsurna

Godronia uberiformis - Vinbärsurna. Sweden. Skåne. Norra Åsum. Åsums ängar. 2019-05-17.

Godronia uberiformis - Vinbärsurna
Godronia uberiformis - Vinbärsurna

Godronia uberiformis - Vinbärsurna. Sweden. Skåne. Norra Åsum. Åsums ängar. 2019-05-17.

Godronia uberiformis - Vinbärsurna
Godronia uberiformis - Vinbärsurna

Godronia uberiformis - Vinbärsurna. Sweden. Skåne. Norra Åsum. Åsums ängar. 2019-05-17.

Hymenoscyphus fraxieus - Askskottsjuka 

EKOLOGI : Ej bedömd (NE)

EKOLOGISK GRUPP : Ej bedömd (NE)

Hymenoscyphus_fraxieus_-_Askskottsjuka_och_Ramsbottomia_crechqueraultii._Sweden,_Skåne,_Äspehult_Råb
Hymenoscyphus_fraxieus_-_Askskottsjuka_och_Ramsbottomia_crechqueraultii._Sweden,_Skåne,_Äspehult_Råb
Hymenoscyphus_fraxieus_-_Askskottsjuka_och_Ramsbottomia_crechqueraultii._Sweden,_Skåne,_Äspehult_Råb
Hymenoscyphus_fraxieus_-_Askskottsjuka_och_Ramsbottomia_crechqueraultii._Sweden,_Skåne,_Äspehult_Råb

Hymenoscyphus imberbis

EKOLOGI : Skog. Murken ved.

EKOLOGIK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Hymenoscyphus imberbis
Hymenoscyphus imberbis

Hymenoscyphus imberbis. Sweden, Skåne, Nyhamsläge, Krapperups Slott. 2019-08-15.

Hymenoscyphus imberbis
Hymenoscyphus imberbis

Hymenoscyphus imberbis. Sweden, Skåne, Nyhamsläge, Krapperups Slott. 2019-08-15.

Hymenoscyphus imberbis
Hymenoscyphus imberbis

Hymenoscyphus imberbis. Sweden, Skåne, Nyhamsläge, Krapperups Slott. 2019-08-15.

Hymenoscyphus salicellus

EKOLOGI : Buskmark och skog. Döda grenar och kvistar av sälg/vide/salix och pil/Populus.

EKOLEGISK GROPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Notering : De verkar kunna tappa färgen vid låga temperaturer och möjligen vid frost.

Hymenoscyphus salicellus
Hymenoscyphus salicellus

Hymenoscyphus salicellus. Sweden, Skåne, Käglinge, Källtorp. 2020-01-13

Hymenoscyphus salicellus
Hymenoscyphus salicellus

Hymenoscyphus salicellus. Sweden, Skåne, Käglinge, Källtorp. 2020-01-13

Hymenoscyphus salicellus
Hymenoscyphus salicellus

Hymenoscyphus salicellus. Sweden, Skåne, Käglinge, Källtorp. 2020-01-13

Hymenoscyphus salicellus
Hymenoscyphus salicellus

Hymenoscyphus salicellus. Sweden, Skåne, Käglinge, Källtorp. 2020-01-13

Hymenoscyphus serotinus

EKOLOGI: Lövskog. Murken ved av lövträd, särskilt bok.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Hymenoscyphus serotinus. Sweden, Skåne, Söderåsen Skäralid 2010-10-26 (3)
Hymenoscyphus serotinus. Sweden, Skåne, Söderåsen Skäralid 2010-10-26 (3)
Hymenoscyphus serotinus. Sweden, Skåne, Söderåsen Skäralid 2010-10-26 (4)
Hymenoscyphus serotinus. Sweden, Skåne, Söderåsen Skäralid 2010-10-26 (4)
Hymenoscyphus_serotinus._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Långeberga._2012-10-04_(3)
Hymenoscyphus_serotinus._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Långeberga._2012-10-04_(3)
Hymenoscyphus_serotinus._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Långeberga._2012-10-04_(4)
Hymenoscyphus_serotinus._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Långeberga._2012-10-04_(4)

Hymenoscyphus virgultorum - Kvistskål

EKOLOGI : Löv- och blandskog. Döda grenar och kvistar av lövträd.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Hymenoscyphus virgultorum, Kvistskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09 (2)
Hymenoscyphus virgultorum, Kvistskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09 (2)
Hymenoscyphus virgultorum - Kvistskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09 (1)
Hymenoscyphus virgultorum - Kvistskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09 (1)
Hymenoscyphus virgultorum - Kvistskål. Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar 2008 (3)
Hymenoscyphus virgultorum - Kvistskål. Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar 2008 (3)
Hymenoscyphus virgultorum Kvistskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-10-22. (1)
Hymenoscyphus virgultorum Kvistskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-10-22. (1)
Hymenoscyphus virgultorum Kvistskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2014-11-08. (3)
Hymenoscyphus virgultorum Kvistskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2014-11-08. (3)
Hymenoscyphus virgultorum Kvistskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2014-11-08. (1)
Hymenoscyphus virgultorum Kvistskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2014-11-08. (1)
Hymenoscyphus virgultorum - Kvistskål. Sweden, Skåne, Höör, Ormanäs, Poppelodling. 2012-09-22 (19)
Hymenoscyphus virgultorum - Kvistskål. Sweden, Skåne, Höör, Ormanäs, Poppelodling. 2012-09-22 (19)
Hymenoscyphus virgultorum - Kvistskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2015-10-20 (8)
Hymenoscyphus virgultorum - Kvistskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2015-10-20 (8)
Hymenoscyphus virgultorum - Kvistskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2015-10-20 (1)
Hymenoscyphus virgultorum - Kvistskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2015-10-20 (1)
Hymenoscyphus virgultorum, Kvistskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09
Hymenoscyphus virgultorum, Kvistskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09
Hymenoscyphus virgultorum, Kvistskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (23)
Hymenoscyphus virgultorum, Kvistskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (23)
Hymenoscyphus_virgultorum_-_Kvistskål._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Esket._2016-11-22.__(52)
Hymenoscyphus_virgultorum_-_Kvistskål._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Esket._2016-11-22.__(52)
Hymenoscyphus_virgultorum_-_Kvistskål._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Esket._2016-11-22.__(53)
Hymenoscyphus_virgultorum_-_Kvistskål._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Esket._2016-11-22.__(53)
Hymenoscyphus virgultorum - Kvistskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (1)
Hymenoscyphus virgultorum - Kvistskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (1)
Hymenoscyphus virgultorum - Kvistskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (2)
Hymenoscyphus virgultorum - Kvistskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (2)
Hymenoscyphus virgultorum - Kvistskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (3)
Hymenoscyphus virgultorum - Kvistskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (3)

Lachnella alboviolascens - Grå narrskål

EKOLOGI : Park, trädgård, ädellövskog, skogsbryn och åkerholmar. Grenar och kvistar av syren, olvon, alm och ask, sällan på döda örtstjälkar.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Lachnella alboviolascens - Grå narrskål.
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål.

Lachnella alboviolascens - Grå narrskål. Sweden, Skåne, Båstads kommun, Båstad, Kattvik. 2020-01-29

Lachnella alboviolascens - Grå narrskål.
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål.

Lachnella alboviolascens - Grå narrskål. Sweden, Skåne, Båstads kommun, Båstad, Kattvik. 2020-01-29

Lachnella alboviolascens - Grå narrskål.
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål.

Lachnella alboviolascens - Grå narrskål. Sweden, Skåne, Båstads kommun, Båstad, Kattvik. 2020-01-29

Lachnella alboviolascens - Grå narrskål.
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål.

Lachnella alboviolascens - Grå narrskål. Sweden, Skåne, Båstads kommun, Båstad, Kattvik. 2020-01-29

Lachnella alboviolascens - Grå narrskål.
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål.

Lachnella alboviolascens - Grå narrskål. Sweden, Skåne, Hässleholm, Hovdala. 2019-04-03

Lachnella alboviolascens - Grå narrskål.
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål.

Lachnella alboviolascens - Grå narrskål. Sweden, Skåne, Hässleholm, Hovdala. 2019-04-03

Lachnella alboviolascens, Grå narrskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2010-07-14
Lachnella alboviolascens, Grå narrskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2010-07-14
Lachnella_alboviolascens_-_Grå_narrskål._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_1._2016-04-08.__(4)
Lachnella_alboviolascens_-_Grå_narrskål._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_1._2016-04-08.__(4)
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål. Sweden, Skåne, Bjuv, Åvarps stenbrott. 2017-04-02 ( (5)
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål. Sweden, Skåne, Bjuv, Åvarps stenbrott. 2017-04-02 ( (5)
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål. Sweden, Skåne, Bjuv, Åvarps stenbrott. 2017-04-02 ( (1)
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål. Sweden, Skåne, Bjuv, Åvarps stenbrott. 2017-04-02 ( (1)
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål. Sweden, Skåne, Bjuv, Åvarps stenbrott. 2017-04-02 ( (3)
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål. Sweden, Skåne, Bjuv, Åvarps stenbrott. 2017-04-02 ( (3)
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål. Sweden, Skåne, Bjuv, Åvarps stenbrott. 2017-04-02 ( (2)
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål. Sweden, Skåne, Bjuv, Åvarps stenbrott. 2017-04-02 ( (2)
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål.
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål.

Lachnella alboviolascens - Grå narrskål. Sweden, Skåne, Åvarp, Stenbrottet, 2019-03-27.

Lachnella alboviolascens - Grå narrskål.
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål.

Lachnella alboviolascens - Grå narrskål. Sweden, Skåne, Åvarp, Stenbrottet, 2019-03-27.

Lachnellula abietis

EKOLOGI : Granskog. Döda grenar och kvistar av gran. Även stående levande granar

EKLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Lachnellula_abietis._Sweden,_Skåne,_Nordala,_Trollehallar._2014-06-15.__(2)
Lachnellula_abietis._Sweden,_Skåne,_Nordala,_Trollehallar._2014-06-15.__(2)
Lachnellula_abietis._Sweden,_Skåne,_Nordala,_Trollehallar._2014-06-15.__(1)
Lachnellula_abietis._Sweden,_Skåne,_Nordala,_Trollehallar._2014-06-15.__(1)
Lachnellula abietis. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (2)
Lachnellula abietis. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (2)
Lachnellula abietis. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (2)
Lachnellula abietis. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (2)
Lachnellula abietis. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (1)
Lachnellula abietis. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (1)
Lachnellula abietis. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (3)
Lachnellula abietis. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (3)
Lachnellula abietis. Sweden, Skåne, Broby, Södregård. 2104-05-24.
Lachnellula abietis. Sweden, Skåne, Broby, Södregård. 2104-05-24.
Lachnellula abietis. Sweden, Skåne, Broby, Södregård. 2104-05-24. (67)
Lachnellula abietis. Sweden, Skåne, Broby, Södregård. 2104-05-24. (67)
Lachnellula abietis. Sweden, Skåne, Broby, Södregård. 2104-05-24. (5)
Lachnellula abietis. Sweden, Skåne, Broby, Södregård. 2104-05-24. (5)

Lachnellula calyciformis 

EKOLOGI : Barr- och blandskog. Döda grenar av ädelgran Abies spp., men även gran och tall.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Lachnellula calyciformis
Lachnellula calyciformis

Lachnellula calyciformis. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2019-02-10

Lachnellula calyciformis
Lachnellula calyciformis

Lachnellula calyciformis. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2019-02-10

Lachnellula calyciformis
Lachnellula calyciformis

Lachnellula calyciformis. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2019-02-10

Lachnellula calyciformis. Sweden, Skåne, Hallansåsen, Lärkeröd 2011-03-22 (4)
Lachnellula calyciformis. Sweden, Skåne, Hallansåsen, Lärkeröd 2011-03-22 (4)
Lachnellula calyciformis. Sweden, Skåne, Hallansåsen, Lärkeröd 2011-03-22 (5)
Lachnellula calyciformis. Sweden, Skåne, Hallansåsen, Lärkeröd 2011-03-22 (5)
Lachnellula calyciformis. Sweden, Skåne, Hallansåsen, Lärkeröd 2011-03-22 (2)
Lachnellula calyciformis. Sweden, Skåne, Hallansåsen, Lärkeröd 2011-03-22 (2)
Lachnellula calyciformis. Sweden, Skåne, Hallansåsen, Lärkeröd 2011-03-22 (3)
Lachnellula calyciformis. Sweden, Skåne, Hallansåsen, Lärkeröd 2011-03-22 (3)
Lachnellula calyciformis. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2013-01-03.
Lachnellula calyciformis. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2013-01-03.
Lachnellula calyciformis. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2013-01-03
Lachnellula calyciformis. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2013-01-03
Lachnellula calyciformis. Sweden, Skåne, Hallansåsen, Lärkeröd 2011-03-22 (1)
Lachnellula calyciformis. Sweden, Skåne, Hallansåsen, Lärkeröd 2011-03-22 (1)
Lachnellula_calyciformis
Lachnellula_calyciformis

Lachnellula calyciformis. Sporer, 4,5 - 7,5 x 2,5 - 3 µm

Lachnellula calyciformis
Lachnellula calyciformis

Lachnellula calyciformis. Sporer, 4,5 - 7,5 x 2,5 - 3 µm

Lachnellula_calyciformis
Lachnellula_calyciformis

Lachnellula calyciformis. Asci 45 - 55 x 4,5 - 5,0 µm

Lachnellula_calyciformis
Lachnellula_calyciformis

Lachnellula calyciformis. Asci 45 - 55 x 4,5 - 5,0 µm

Lachnellula calyciformis
Lachnellula calyciformis

Lachnellula calyciformis. Asci & Parafyser

Lachnellula gallica

EKOLOGIi : Arten är Ej bedömd (NE) men jag har hittat den på.

Döda grenar av ädelgran Abies spp..

EKOLOGISK GRUPP : Ej bedömd (NE)

Lachnellula gallica. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03.
Lachnellula gallica. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03.
Lachnellula gallica. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (1)
Lachnellula gallica. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (1)
Lachnellula gallica. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (2)
Lachnellula gallica. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (2)
Lachnellula gallica. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (3)
Lachnellula gallica. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (3)
Lachnellula gallica. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (4)
Lachnellula gallica. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (4)
Lachnellula gallica. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2013-01-03.
Lachnellula gallica. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2013-01-03.
Lachnellula gallica. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2013-01-03 (1)
Lachnellula gallica. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2013-01-03 (1)
Lachnellula gallica. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2013-01-03 (2)
Lachnellula gallica. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2013-01-03 (2)

Lachnellula occidentalis - Lärkskål

EKOLOGI : Tallskog, park och planterad lärk(skog). Döda grenar på levande träd av tall och lärk.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Lachnellula occidentalis - Lärkskål
Lachnellula occidentalis - Lärkskål

Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sweden, Skåne, Tåssjö,Trollehall. 2019-05-18.

Lachnellula occidentalis - Lärkskål
Lachnellula occidentalis - Lärkskål

Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sweden, Skåne, Tåssjö,Trollehall. 2019-05-18.

Lachnellula occidentalis - Lärkskål
Lachnellula occidentalis - Lärkskål

Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sweden, Skåne, Tåssjö,Trollehall. 2019-05-18.

Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2015-01-17. (45)
Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2015-01-17. (45)
Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sweden, Sörmland, Malmköping, Karlslund. 2016-04-01. (22)
Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sweden, Sörmland, Malmköping, Karlslund. 2016-04-01. (22)
Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2015-01-17. (46)
Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2015-01-17. (46)
Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2015-01-17. (44)
Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2015-01-17. (44)
Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2013-01-03. (4)
Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2013-01-03. (4)
Lachnellula occidentalis - Lärkskål
Lachnellula occidentalis - Lärkskål

Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sporer, 12,0 - 17,0 x 5,0 8,8 µm, Asci 110 -117 x 11,0 µm

Lachnellula occidentalis - Lärkskål
Lachnellula occidentalis - Lärkskål

Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sporer, 12,0 - 17,0 x 5,0 8,8 µm, Asci 110 -117 x 11,0 µm

Lachnellula occidentalis - Lärkskål
Lachnellula occidentalis - Lärkskål

Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sporer, 12,0 - 17,0 x 5,0 8,8 µm, Asci 110 -117 x 11,0 µm

Lachnellula occidentalis - Lärkskål
Lachnellula occidentalis - Lärkskål

Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sporer, 12,0 - 17,0 x 5,0 8,8 µm, Asci 110 -117 x 11,0 µm

Lachnellula occidentalis - Lärkskål
Lachnellula occidentalis - Lärkskål

Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sporer, 12,0 - 17,0 x 5,0 8,8 µm, Asci 110 -117 x 11,0 µm

Lachnellula occidentalis - Lärkskål
Lachnellula occidentalis - Lärkskål

Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sporer, 12,0 - 17,0 x 5,0 8,8 µm, Asci 110 -117 x 11,0 µm

Lachnellula occidentalis - Lärkskål
Lachnellula occidentalis - Lärkskål

Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sporer, 12,0 - 17,0 x 5,0 8,8 µm, Asci 110 -117 x 11,0 µm

Lachnellula occidentalis - Lärkskål
Lachnellula occidentalis - Lärkskål

Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sporer, 12,0 - 17,0 x 5,0 8,8 µm, Asci 110 -117 x 11,0 µm

Lachnellula occidentalis - Lärkskål
Lachnellula occidentalis - Lärkskål

Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sporer, 12,0 - 17,0 x 5,0 8,8 µm, Asci 110 -117 x 11,0 µm

Lachnellula occidentalis - Lärkskål
Lachnellula occidentalis - Lärkskål

Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sporer, 12,0 - 17,0 x 5,0 8,8 µm, Asci 110 -117 x 11,0 µm

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta

EKOLOGI : Barr- och blandskog. Ved av gran och tall. Även på ädelgran Abies spp.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2019-02-10

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2019-02-10

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2019-02-10

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2019-02-10

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2019-02-10

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2019-02-10

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (33)
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (33)
Lachnellula_subtilissima_-_Tallkräfta,_och_Sphaeropsis_sapinea._Sweden,_Skåne,_Ystad,_Fredriksberg._
Lachnellula_subtilissima_-_Tallkräfta,_och_Sphaeropsis_sapinea._Sweden,_Skåne,_Ystad,_Fredriksberg._
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (32)
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (32)
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sporer, 6,6 - 11,0 x 2,2 - 3,5 µm Asci 60,0 x 4,4 µm.

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sporer, 6,6 - 11,0 x 2,2 - 3,5 µm Asci 60,0 x 4,4 µm.

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sporer, 6,6 - 11,0 x 2,2 - 3,5 µm Asci 60,0 x 4,4 µm.

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sporer, 6,6 - 11,0 x 2,2 - 3,5 µm Asci 60,0 x 4,4 µm.

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sporer, 6,6 - 11,0 x 2,2 - 3,5 µm Asci 60,0 x 4,4 µm.

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sporer, 6,6 - 11,0 x 2,2 - 3,5 µm Asci 60,0 x 4,4 µm.

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sporer, 6,6 - 11,0 x 2,2 - 3,5 µm Asci 60,0 x 4,4 µm.

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sporer, 6,6 - 11,0 x 2,2 - 3,5 µm Asci 60,0 x 4,4 µm.

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sporer, 6,6 - 11,0 x 2,2 - 3,5 µm Asci 60,0 x 4,4 µm.

Lachnum virgineum - Vit hårskål

EKOLOGI: Skog och rished. Döda grenar och kvistar av barr- och lövträd. Även på hallon Rubus idaeus, ljung Calluna vulgaris m.m. Mitt tillägg att mm innebär att man kan hitta den på nästan vad som helst och överallt. 

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Lachnum virgineum - Vit hårskål
Lachnum virgineum - Vit hårskål

Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Vittsjö, Ubbalts NR. 2019-04-05.

Lachnum virgineum - Vit hårskål
Lachnum virgineum - Vit hårskål

Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Vittsjö, Ubbalts NR. 2019-04-05.

Lachnum virgineum - Vit hårskål
Lachnum virgineum - Vit hårskål

Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Vittsjö, Ubbalts NR. 2019-04-05.

Lachnum virgineum - Vit hårskål
Lachnum virgineum - Vit hårskål

Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Vittsjö, Ubbalts NR. 2019-04-05.

Lachnum virgineum - Vit hårskål
Lachnum virgineum - Vit hårskål

Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Åvarp, Stenbrottet, 2019-03-27.

Lachnum virgineum - Vit hårskål
Lachnum virgineum - Vit hårskål

Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Åvarp, Stenbrottet, 2019-03-27.

Lachnum virgineum - Vit hårskål
Lachnum virgineum - Vit hårskål

Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Åvarp, Stenbrottet, 2019-03-27.

Lachnum virgineum - Vit hårskål
Lachnum virgineum - Vit hårskål

Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Åvarp, Stenbrottet, 2019-03-27.

Lachnum virgineum, Vit hårskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (2)
Lachnum virgineum, Vit hårskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (2)
Lachnum_virgineum_-_Vit_hårskål._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Fungariet_2016-05-22
Lachnum_virgineum_-_Vit_hårskål._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Fungariet_2016-05-22
Lachnum virgineum, Vit hårskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (3)
Lachnum virgineum, Vit hårskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (3)
Lachnum virgineum, Vit hårskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (5)
Lachnum virgineum, Vit hårskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (5)
Lachnum virgineum, Vit hårskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (4)
Lachnum virgineum, Vit hårskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (4)
Lachnum virgineum, Vit hårskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09 (20)
Lachnum virgineum, Vit hårskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09 (20)
Lachnum virgineum, Vit hårskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09 (19)
Lachnum virgineum, Vit hårskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09 (19)
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Billinge, Billinge Mölla. 2017-04-14. (2)
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Billinge, Billinge Mölla. 2017-04-14. (2)
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Billinge, Billinge Mölla. 2017-04-14. (1)
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Billinge, Billinge Mölla. 2017-04-14. (1)
Lachnum virgineum, Vit hårskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog 2015-01-17 (29)
Lachnum virgineum, Vit hårskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog 2015-01-17 (29)
Lachnum virgineum, Vit hårskål. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2011-04-19. (1)
Lachnum virgineum, Vit hårskål. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2011-04-19. (1)
Lachnum virgineum, Vit hårskål. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP. Skäralid. 2011-04-19. (2)
Lachnum virgineum, Vit hårskål. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP. Skäralid. 2011-04-19. (2)
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2017-03-19. (11)
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2017-03-19. (11)
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2017-03-19. (9)
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2017-03-19. (9)
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2017-03-19. (12)
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2017-03-19. (12)
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Bjuv, Åvarps stenbrott. 2017-04-02 ( (11)
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Bjuv, Åvarps stenbrott. 2017-04-02 ( (11)
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14 (57)
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14 (57)
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Bjuv, Åvarps stenbrott. 2017-04-02 ( (10)
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Bjuv, Åvarps stenbrott. 2017-04-02 ( (10)
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14 (58)
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14 (58)
Lachnum virgineum, Vit hårskål. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2011-04-19. (2)
Lachnum virgineum, Vit hårskål. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2011-04-19. (2)
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (4)
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (4)
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (5)
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (5)

Mollisia rosae - Nyponskål

EKOLOGI : Trädgård, park och hagmark. Döda, liggande grenar av rosor Rosa spp.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Mollisia rosae - Nyponskål
Mollisia rosae - Nyponskål

Mollisia rosae - Nyponskål. Sweden, Skåne, Grevie, Grevie åsar NRV 2019-06-14.

Mollisia rosae - Nyponskål
Mollisia rosae - Nyponskål

Mollisia rosae - Nyponskål. Sweden, Skåne, Grevie, Grevie åsar NRV 2019-06-14.

Mollisia rosae - Nyponskål
Mollisia rosae - Nyponskål

Mollisia rosae - Nyponskål. Sweden, Skåne, Grevie, Grevie åsar NRV 2019-06-14.

Mollisia rosae - Nyponskål
Mollisia rosae - Nyponskål

Mollisia rosae - Nyponskål. Sweden, Skåne, Grevie, Grevie åsar NRV 2019-06-14.

Perrotia flammea - Flamskål

EKOLOGI : Lövskog. Murken ved av lövträd. Jag har bara hittat den på naken död ved på kvarsittande grenar på äppelträd 

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Perrotia flammea - Flamskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (32)
Perrotia flammea - Flamskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (32)
Perrotia flammea - Flamskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (33)
Perrotia flammea - Flamskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (33)
Perrotia flammea - Flamskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (31)
Perrotia flammea - Flamskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (31)
Perrotia flammea - Flamskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (21)
Perrotia flammea - Flamskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (21)
Perrotia flammea - Flamskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (22)
Perrotia flammea - Flamskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (22)
Perrotia flammea - Flamskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (20)
Perrotia flammea - Flamskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (20)
Perrotia flammea - Flamskål. Sweden, Västergötland, Borås. 2015-04-05. (4)
Perrotia flammea - Flamskål. Sweden, Västergötland, Borås. 2015-04-05. (4)
Perrotia flammea - Flamskål. Sweden, Västergötland, Borås. 2015-04-05. (2)
Perrotia flammea - Flamskål. Sweden, Västergötland, Borås. 2015-04-05. (2)
Perrotia flammea - Flamskål. Sweden, Västergötland, Borås. 2015-04-05. (1)
Perrotia flammea - Flamskål. Sweden, Västergötland, Borås. 2015-04-05. (1)

Pezicula ocellata.

EKOLOGI : Ej bedömd enligt Dyntaxa. Mina två fynd på salix Sp.

EKOLOGISK GRUPP : ?

Pezicula ocellata
Pezicula ocellata

Pezicula ocellata. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2020-11-27

Pezicula ocellata
Pezicula ocellata

Pezicula ocellata. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2020-11-27

Pezicula ocellata
Pezicula ocellata

Pezicula ocellata. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2020-11-27

Pezicula ocellata
Pezicula ocellata

Pezicula ocellata. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2020-11-27

Pezicula ocellata
Pezicula ocellata

Pezicula ocellata. Sweden, Skåne, Perstorp, Uggleskogen. 2020-11-14.

Pezicula ocellata
Pezicula ocellata

Pezicula ocellata. Sweden, Skåne, Perstorp, Uggleskogen. 2020-11-14.

Pezicula ocellata
Pezicula ocellata

Pezicula ocellata. Sporer 20,0 - 36,0 x 9,0 - 17,0 µm.

Pezicula ocellata
Pezicula ocellata

Pezicula ocellata. Sporer 20,0 - 36,0 x 9,0 - 17,0 µm.

Pezicula ocellata
Pezicula ocellata

Pezicula ocellata. Sporer 20,0 - 36,0 x 9,0 - 17,0 µm.

Pezicula ocellata
Pezicula ocellata

Pezicula ocellata. Sporer 20,0 - 36,0 x 9,0 - 17,0 µm.

Pezicula ocellata
Pezicula ocellata

Pezicula ocellata. Sporer 20,0 - 36,0 x 9,0 - 17,0 µm.

Pezicula ocellata
Pezicula ocellata

Pezicula ocellata. Asci, 100-150 x 22,0 - 28,0. Sporer 20,0 - 36,0 x 9,0 - 17,0 µm

Pezicula ocellata
Pezicula ocellata

Pezicula ocellata. Asci, 100-150 x 22,0 - 28,0. Sporer 20,0 - 36,0 x 9,0 - 17,0 µm

Pezicula ocellata
Pezicula ocellata

Pezicula ocellata. Asci, 100-150 x 22,0 - 28,0. Sporer 20,0 - 36,0 x 9,0 - 17,0 µm

Pezicula ocellata
Pezicula ocellata

Pezicula ocellata. Asci, 100-150 x 22,0 - 28,0. Sporer 20,0 - 36,0 x 9,0 - 17,0 µm

Pezicula ocellata
Pezicula ocellata

Pezicula ocellata. Asci, 100-150 x 22,0 - 28,0. Sporer 20,0 - 36,0 x 9,0 - 17,0 µm

Pezicula ocellata
Pezicula ocellata

Pezicula ocellata. Asci, 100-150 x 22,0 - 28,0. Sporer 20,0 - 36,0 x 9,0 - 17,0 µm

Pezicula ocellata
Pezicula ocellata

Pezicula ocellata. Asci, 100-150 x 22,0 - 28,0. Sporer 20,0 - 36,0 x 9,0 - 17,0 µm

Pezicula ocellata
Pezicula ocellata

Pezicula ocellata. Asci, 100-150 x 22,0 - 28,0. Sporer 20,0 - 36,0 x 9,0 - 17,0 µm

Pezicula ocellata
Pezicula ocellata

Pezicula ocellata. Asci, 100-150 x 22,0 - 28,0. Sporer 20,0 - 36,0 x 9,0 - 17,0 µm

Pezicula ocellata
Pezicula ocellata

Pezicula ocellata. Asci, 100-150 x 22,0 - 28,0. Sporer 20,0 - 36,0 x 9,0 - 17,0 µm

Pezicula ocellata. Parfyser (2)
Pezicula ocellata. Parfyser (2)

Pezicula ocellata. Parfyser

Pezicula ocellata. Parfyser (1)
Pezicula ocellata. Parfyser (1)

Pezicula ocellata. Parfyser

Pithya cupressina s. str. - Envårskål

EKOLOGI : Park, trädgård, barrskog och enbuskmark. Vissna barr och grenar på levande barrträd, särskilt odlade arter av Juniperus. Vår- och försommarsvamp.

NOTERING : Att arten kan påträffas i barrskog och på enbuskar är tveksamt. De fynd som är gjorda i Sverige verkar alla ha hittats på Sävenbom - Juniperus sabina och Kinesisk en - Juniperus chinensis eller andra enar i gruppen cypressväxter i trädgårdar eller parker. I Dyntaxa finns det Pithya cupressina s. lat. - barrvårskål  & Pithya cupressina s. str. - envårskål de noterade fynd som finns på Artportalen är endast det fyndet jag har här rapporterad som Envårskål? Övriga fynd är noterade som Barrvårskål. I Sweden's Virtual Herbarium är alla Svenska fynd rapporterade som Pithya cupressina s. lat (i vid bemärkelse) !

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Pithya cupressina s. str. - Envårskål
Pithya cupressina s. str. - Envårskål

Pithya cupressina s. str. - Envårskål. Sweden, Skåne, Alnarp, Parken. 2020-02-05

Pithya cupressina s. str. - Envårskål
Pithya cupressina s. str. - Envårskål

Pithya cupressina s. str. - Envårskål. Sweden, Skåne, Alnarp, Parken. 2020-02-05

Pithya cupressina s. str. - Envårskål
Pithya cupressina s. str. - Envårskål

Pithya cupressina s. str. - Envårskål. Sweden, Skåne, Alnarp, Parken. 2020-02-05

Pithya cupressina s. str. - Envårskål
Pithya cupressina s. str. - Envårskål

Pithya cupressina s. str. - Envårskål. Sweden, Skåne, Alnarp, Parken. 2020-02-05

Pithya cupressina s. str. - Envårskål
Pithya cupressina s. str. - Envårskål

Pithya cupressina s. str. - Envårskål. Sweden, Skåne, Alnarp, Parken. 2020-02-05

Pithya cupressina s. str. - Envårskål
Pithya cupressina s. str. - Envårskål

Pithya cupressina s. str. - Envårskål. Sweden, Skåne, Alnarp, Parken. 2020-02-05

Pithya cupressina s. str. - Envårskål
Pithya cupressina s. str. - Envårskål

Pithya cupressina s. str. - Envårskål. Sweden, Skåne, Alnarp, Parken. 2020-02-05

Pithya cupressina s. str. - Envårskål
Pithya cupressina s. str. - Envårskål

Pithya cupressina s. str. - Envårskål. Sweden, Skåne, Alnarp, Parken. 2020-02-05

Pithya cupressina s. str. - Envårskål
Pithya cupressina s. str. - Envårskål

Pithya cupressina s. str. - Envårskål. Sweden, Skåne, Alnarp, Parken. 2020-02-05

Pithya cupressina s. str. - Envårskål
Pithya cupressina s. str. - Envårskål

Pithya cupressina s. str. - Envårskål. Sweden, Skåne, Alnarp, Parken. 2020-02-05

Pithya cupressina s. str. - Envårskål
Pithya cupressina s. str. - Envårskål

Pithya cupressina s. str. - Envårskål. Sweden, Skåne, Alnarp, Parken. 2020-02-05

Pithya cupressina s. str. - Envårskål
Pithya cupressina s. str. - Envårskål

Pithya cupressina s. str. - Envårskål. Sweden, Skåne, Alnarp, Parken. 2020-02-05

Sporer, 9.0 -12,0 µm
Sporer, 9.0 -12,0 µm

Sporer, 9.0 -12,0 µm

Sporer, 9.0 -12,0 µm. & Parafyser (3)
Sporer, 9.0 -12,0 µm. & Parafyser (3)

Sporer, 9.0 -12,0 µm. & Parafyser

Sporer, 9.0 -12,0 µm. & Parafyser (2)
Sporer, 9.0 -12,0 µm. & Parafyser (2)

Sporer, 9.0 -12,0 µm. & Parafyser

Sporer, 9.0 -12,0 µm. & Parafyser (1)
Sporer, 9.0 -12,0 µm. & Parafyser (1)

Sporer, 9.0 -12,0 µm. & Parafyser

Parafyser (3)
Parafyser (3)

Parafyser

Parafyser (4)
Parafyser (4)

Parafyser

Parafyser (1)
Parafyser (1)

Parafyser

Parafyser (2)
Parafyser (2)

Parafyser

Parafyser & Celler (1)
Parafyser & Celler (1)

Parafyser

 Celler (2)
Celler (2)

Celler

 Celler (1)
Celler (1)

Celler

Pithya vulgaris - Granvårskål

Ekologi : Ej bedömd enligt Dyntaxa. Jag säger, på döda helst fjolårskvistar och barr av ädelgran Abies Sp. framför allt i ris och julgransplanteringar även i äldre planteringar med ädelgranar.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Pithya_vulgaris_-_Granvårskål._Denmark,_Osted,_Hejede_Overdrev._2012-03-18_(43)
Pithya_vulgaris_-_Granvårskål._Denmark,_Osted,_Hejede_Overdrev._2012-03-18_(43)
Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2017-02-05. (16)
Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2017-02-05. (16)
Pithya vulgaris - Granvårskål
Pithya vulgaris - Granvårskål

Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2019-02-10.

Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2013-01-12 (5)
Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2013-01-12 (5)
Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2013-01-12 (4)
Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2013-01-12 (4)
Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Svallöv, Trolleholm, Sjöhus plantering. 2013-04-19 (
Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Svallöv, Trolleholm, Sjöhus plantering. 2013-04-19 (
Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2013-01-03 (9)
Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2013-01-03 (9)
Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Genarp, Björnstorp 2013-01-08 (1)
Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Genarp, Björnstorp 2013-01-08 (1)
Pithya vulgaris - Granvårskål
Pithya vulgaris - Granvårskål

Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2019-02-10.

Pithya vulgaris - Granvårskål
Pithya vulgaris - Granvårskål

Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2019-02-10.

Pithya_vulgaris_-_Granvårskål._Denmark,_Osted,_Hejede_Overdrev._2012-03-18_(38)
Pithya_vulgaris_-_Granvårskål._Denmark,_Osted,_Hejede_Overdrev._2012-03-18_(38)
Pithya vulgaris - Granvårskål
Pithya vulgaris - Granvårskål
Pithya_vulgaris_-_Granvårskål._Denmark,_Osted,_Hejede_Overdrev._2012-03-18_(37)
Pithya_vulgaris_-_Granvårskål._Denmark,_Osted,_Hejede_Overdrev._2012-03-18_(37)
Pithya vulgaris - Granvårskål
Pithya vulgaris - Granvårskål

Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2019-02-10.

Pithya vulgaris - Granvårskål
Pithya vulgaris - Granvårskål

Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2019-02-10.

Pithya vulgaris - Granvårskål
Pithya vulgaris - Granvårskål

Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2019-02-10.

Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2016-03-20. (7)
Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2016-03-20. (7)
Pithya vulgaris - Granvårskål.  Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2012-04-20 (6)
Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2012-04-20 (6)
Pithya vulgaris - Granvårskål.  Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2012-04-20 (2)
Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2012-04-20 (2)
Pithya vulgaris - Granvårskål.  Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2012-04-20 (5)
Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2012-04-20 (5)
Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2017-02-05. (11)
Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2017-02-05. (11)
Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2017-02-05. (15)
Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2017-02-05. (15)
Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2017-02-05. (10)
Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2017-02-05. (10)
Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2017-02-05. (14)
Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2017-02-05. (14)
Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2016-03-20. (6)
Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2016-03-20. (6)
Pytha vulgaris - Vårgranskål
Pytha vulgaris - Vårgranskål

Pytha vulgaris - Vårgranskål. Sweden, Skåne, Kågeröd, Båvarp, 2019-03-27.

Pytha vulgaris - Vårgranskål
Pytha vulgaris - Vårgranskål

Pytha vulgaris - Vårgranskål. Sweden, Skåne, Kågeröd, Båvarp, 2019-03-27.

Pithya vulgaris - Granvårskål.  Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2012-04-20 (4)
Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2012-04-20 (4)
Pithya vulgaris - Granvårskål
Pithya vulgaris - Granvårskål

Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2019-02-10.

Pithya_vulgaris_-_Granvårskål._Denmark,_Osted,_Hejede_Overdrev._2012-03-18_(40)
Pithya_vulgaris_-_Granvårskål._Denmark,_Osted,_Hejede_Overdrev._2012-03-18_(40)
Pithya_vulgaris_-_Granvårskål._Denmark,_Osted,_Hejede_Overdrev._2012-03-18_(42)
Pithya_vulgaris_-_Granvårskål._Denmark,_Osted,_Hejede_Overdrev._2012-03-18_(42)
Pithya vulgaris - Granvårskål
Pithya vulgaris - Granvårskål

Pithya vulgaris - Granvårskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2019-02-10.

Pithya_vulgaris_-_Granvårskål._Denmark,_Osted,_Hejede_Overdrev._2012-03-18_(41)
Pithya_vulgaris_-_Granvårskål._Denmark,_Osted,_Hejede_Overdrev._2012-03-18_(41)
Pithya vulgaris - Granvårskål. (9)
Pithya vulgaris - Granvårskål. (9)
Pithya vulgaris - Granvårskål. (13)
Pithya vulgaris - Granvårskål. (13)
Pithya vulgaris - Granvårskål. (5)
Pithya vulgaris - Granvårskål. (5)
Pithya vulgaris - Granvårskål. (4)
Pithya vulgaris - Granvårskål. (4)
Pithya vulgaris - Granvårskål. (17)
Pithya vulgaris - Granvårskål. (17)
Pithya vulgaris - Granvårskål. (18)
Pithya vulgaris - Granvårskål. (18)

Plectania melastoma - Hedskål.

Ekologi : Barrskog och rished, bl.a. ljunghedar. Döda grenar och vedrester av barrträd och ljungkvistar på mager mark. Kalkskyende. Vår- och försommarsvamp.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Plectania melastoma - Hedskål
Plectania melastoma - Hedskål

Plectania melastoma - Hedskål. Norge, Moss, Jeløya. 2018-05-11.

Plectania melastoma - Hedskål
Plectania melastoma - Hedskål

Plectania melastoma - Hedskål. Norge, Moss, Jeløya. 2018-05-11.

Plectania melastoma - Hedskål
Plectania melastoma - Hedskål

Plectania melastoma - Hedskål. Norge, Moss, Jeløya. 2018-05-11.

Plectania melastoma - Hedskål
Plectania melastoma - Hedskål

Plectania melastoma - Hedskål. Norge, Moss, Jeløya. 2018-05-11.

Plectania melastoma - Hedskål
Plectania melastoma - Hedskål

Plectania melastoma - Hedskål. Norge, Moss, Jeløya. 2018-05-11.

Plectania melastoma - Hedskål
Plectania melastoma - Hedskål

Plectania melastoma - Hedskål. Norge, Moss, Jeløya. 2018-05-11.

Rutstroemia firma - Brun kvistskål

Ekologi : Löv- och blandskog. Döda grenar och kvistar av ek, liggande på marken. Mer sällan på björk.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Rutstroemia firma - Brun kvistskål. Sweden, Skåne, S. Sandby, Måryd. 2017-09-23. (26)
Rutstroemia firma - Brun kvistskål. Sweden, Skåne, S. Sandby, Måryd. 2017-09-23. (26)
Rutstroemia firma - Brun kvistskål. Sweden, Skåne, S. Sandby, Måryd. 2017-09-23. (5)
Rutstroemia firma - Brun kvistskål. Sweden, Skåne, S. Sandby, Måryd. 2017-09-23. (5)
Rutstroemia firma - Brun kvistskål. Sweden, Skåne, S. Sandby, Måryd. 2017-09-23. (7)
Rutstroemia firma - Brun kvistskål. Sweden, Skåne, S. Sandby, Måryd. 2017-09-23. (7)
Rutstroemia firma - Brun kvistskål. Sweden, Skåne, S. Sandby, Måryd. 2017-09-23. (6)
Rutstroemia firma - Brun kvistskål. Sweden, Skåne, S. Sandby, Måryd. 2017-09-23. (6)
Rutstroemia firma - Brun kvistskål. Sweden, Skåne, S. Sandby, Måryd. 2017-09-23. (1)
Rutstroemia firma - Brun kvistskål. Sweden, Skåne, S. Sandby, Måryd. 2017-09-23. (1)
Rutstroemia firma - Brun kvistskål. Sweden, Skåne, S. Sandby, Måryd. 2017-09-23. (4)
Rutstroemia firma - Brun kvistskål. Sweden, Skåne, S. Sandby, Måryd. 2017-09-23. (4)
Rutstroemia firma - Brun kvistskål. Sweden, Skåne, S. Sandby, Måryd. 2017-09-23. (3)
Rutstroemia firma - Brun kvistskål. Sweden, Skåne, S. Sandby, Måryd. 2017-09-23. (3)
Rutstroemia firma - Brun kvistskål. Sweden, Skåne, S. Sandby, Måryd. 2017-09-23. (2)
Rutstroemia firma - Brun kvistskål. Sweden, Skåne, S. Sandby, Måryd. 2017-09-23. (2)
Rutstroemia firma - Brun kvistskål. Sweden, Skåne, S. Sandby, Måryd. 2017-09-23. (8)
Rutstroemia firma - Brun kvistskål. Sweden, Skåne, S. Sandby, Måryd. 2017-09-23. (8)
Rutstroemia firma - Brun kvistskål. Sweden, Skåne, S. Sandby, Måryd. 2017-09-23. (24)
Rutstroemia firma - Brun kvistskål. Sweden, Skåne, S. Sandby, Måryd. 2017-09-23. (24)
Rutstroemia firma - Brun kvistskål. Sweden, Skåne, S. Sandby, Måryd. 2017-09-23. (10)
Rutstroemia firma - Brun kvistskål. Sweden, Skåne, S. Sandby, Måryd. 2017-09-23. (10)
Rutstroemia firma - Brun kvistskål. Sweden, Skåne, S. Sandby, Måryd. 2017-09-23. (22)
Rutstroemia firma - Brun kvistskål. Sweden, Skåne, S. Sandby, Måryd. 2017-09-23. (22)

Sarcoscypha austriaca - Scharlakansskål

Ekologi : Fuktiga miljöer helst översilningsvatten i löv, ädellöv - barr och blandskog.  Döda grenar av salix, al, och hassel.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Sarcoscypha coccinea s.lat. Scharlakansvårskål s.lat. Sweden, skåne, Ödåkra, Björka skog 2015-01-17
Sarcoscypha coccinea s.lat. Scharlakansvårskål s.lat. Sweden, skåne, Ödåkra, Björka skog 2015-01-17
Sarcoscypha austriaca, Scharlakansröd vårskål. Sweden, Skåne, Kristianstad, Balsberget. 2010-04-16.
Sarcoscypha austriaca, Scharlakansröd vårskål. Sweden, Skåne, Kristianstad, Balsberget. 2010-04-16.
Sarcoscypha austriaca Scharlakansskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2007-05-03. (3)
Sarcoscypha austriaca Scharlakansskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2007-05-03. (3)
Sarcoscypha_austriaca_-_scharlakansskål._Sweden,_Vallåkra,_Borgens_NRV._2016-02-19._(31)
Sarcoscypha_austriaca_-_scharlakansskål._Sweden,_Vallåkra,_Borgens_NRV._2016-02-19._(31)
Sarcoscypha_austriaca_-_scharlakansskål._Sweden,_Vallåkra,_Borgens_NRV._2016-02-19._(29)
Sarcoscypha_austriaca_-_scharlakansskål._Sweden,_Vallåkra,_Borgens_NRV._2016-02-19._(29)
Sarcoscypha_austriaca_-_Scharlakansskål._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Esket._2017-03-19.__(1)
Sarcoscypha_austriaca_-_Scharlakansskål._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Esket._2017-03-19.__(1)
Sarcoscypha austriaca Scharlakansröd vårskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2007-05-03. (1)
Sarcoscypha austriaca Scharlakansröd vårskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2007-05-03. (1)
Sarcoscypha austriaca, Scharlakansröd vårskål. Sweden, Skåne, Kristianstad, Balsberget. 2010-04-16.
Sarcoscypha austriaca, Scharlakansröd vårskål. Sweden, Skåne, Kristianstad, Balsberget. 2010-04-16.
Sarcoscypha austriaca Scharlakansröd vårskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2007-05-03. (4)
Sarcoscypha austriaca Scharlakansröd vårskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2007-05-03. (4)
Sarcoscypha austriaca Scharlakansröd vårskål. Sweden, Skåne, Svallöv, Trolleholm, Sjöhus plantering.
Sarcoscypha austriaca Scharlakansröd vårskål. Sweden, Skåne, Svallöv, Trolleholm, Sjöhus plantering.
Sarcoscypha_austriaca_-_Scharlakansskål._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Esket._2017-03-19.__(2)
Sarcoscypha_austriaca_-_Scharlakansskål._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Esket._2017-03-19.__(2)
Sarcoscypha_austriaca_-_Scharlakansskål._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Esket._2017-03-19._(12)
Sarcoscypha_austriaca_-_Scharlakansskål._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Esket._2017-03-19._(12)
Sarcoscypha_austriaca_-_scharlakansskål._Sweden,_Vallåkra,_Borgens_NRV._2016-02-19._(30)
Sarcoscypha_austriaca_-_scharlakansskål._Sweden,_Vallåkra,_Borgens_NRV._2016-02-19._(30)
Sarcoscypha austriaca, Scharlakansröd vårskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-04-08. (4)
Sarcoscypha austriaca, Scharlakansröd vårskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-04-08. (4)
Sarcoscypha_austriaca_-_Scharlakansskål._Sweden,_Skåne,_Billinge._2017-04-12._
Sarcoscypha_austriaca_-_Scharlakansskål._Sweden,_Skåne,_Billinge._2017-04-12._
Sarcoscypha_austriaca_-_Scharlakansskål._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Esket._2017-03-19._(11)
Sarcoscypha_austriaca_-_Scharlakansskål._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Esket._2017-03-19._(11)
Sarcoscypha_austriaca_-_scharlakansskål._Sweden,_Vallåkra,_Borgens_NRV._2016-02-19._(28)
Sarcoscypha_austriaca_-_scharlakansskål._Sweden,_Vallåkra,_Borgens_NRV._2016-02-19._(28)
Sarcoscypha austriaca, Scharlakansröd vårskål. Sweden, Skåne, Kristianstad, Balsberget. 2010-04-16.
Sarcoscypha austriaca, Scharlakansröd vårskål. Sweden, Skåne, Kristianstad, Balsberget. 2010-04-16.
Sarcoscypha austriaca, Scharlakansröd vårskål. Sweden, Skåne, Kristianstad, Balsberget. 2010-04-16.
Sarcoscypha austriaca, Scharlakansröd vårskål. Sweden, Skåne, Kristianstad, Balsberget. 2010-04-16.
Sarcoscypha austriaca, Scharlakansröd vårskål. Sweden, Skåne, Kristianstad, Balsberget. 2010-04-16.
Sarcoscypha austriaca, Scharlakansröd vårskål. Sweden, Skåne, Kristianstad, Balsberget. 2010-04-16.
Mikrobilder_Sarcoscypha_austriaca_-_Scharlakansskål._2017-02-14_(20)
Mikrobilder_Sarcoscypha_austriaca_-_Scharlakansskål._2017-02-14_(20)
Mikrobilder_Sarcoscypha_austriaca_-_Scharlakansskål._2017-02-14_(18)
Mikrobilder_Sarcoscypha_austriaca_-_Scharlakansskål._2017-02-14_(18)
Mikrobilder_Sarcoscypha_austriaca_-_Scharlakansskål._2017-02-14_(11)
Mikrobilder_Sarcoscypha_austriaca_-_Scharlakansskål._2017-02-14_(11)
Mikrobilder_Sarcoscypha_austriaca_-_Scharlakansskål._2017-02-14_(10)
Mikrobilder_Sarcoscypha_austriaca_-_Scharlakansskål._2017-02-14_(10)
Mikrobilder_Sarcoscypha_austriaca_-_Scharlakansskål._2017-02-14_(26)
Mikrobilder_Sarcoscypha_austriaca_-_Scharlakansskål._2017-02-14_(26)

Sclerencoelia fascicularis - Aspskål

Ekologi : Löv- och blandskog. Grenar och kvistar av asp, sällan andra lövträd. Kan bilda fruktkroppar alla årstider, men mest på våren.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Sclerencoelia_fascicularis_-_Aspskål._Sweden,_Skåne,_Billinge,_Billinge_Mölla._2017-04-14.__(16)
Sclerencoelia_fascicularis_-_Aspskål._Sweden,_Skåne,_Billinge,_Billinge_Mölla._2017-04-14.__(16)
Sclerencoelia fascicularis - Aspskål. Sweden, Hälsingland, Rengsjö, Glössbo, 6804736, 1547289. 2014-
Sclerencoelia fascicularis - Aspskål. Sweden, Hälsingland, Rengsjö, Glössbo, 6804736, 1547289. 2014-
Sclerencoelia_fascicularis_-_Aspskål._Sweden,_Skåne,_Billinge,_Billinge_Mölla._2017-04-14.__(19)
Sclerencoelia_fascicularis_-_Aspskål._Sweden,_Skåne,_Billinge,_Billinge_Mölla._2017-04-14.__(19)
Sclerencoelia_fascicularis_-_Aspskål._Sweden,_Skåne,_Billinge,_Billinge_Mölla._2017-04-14.__(20)
Sclerencoelia_fascicularis_-_Aspskål._Sweden,_Skåne,_Billinge,_Billinge_Mölla._2017-04-14.__(20)
Sclerencoelia_fascicularis_-_Aspskål._Sweden,_Skåne,_Billinge,_Billinge_Mölla._2017-04-14.__(17)
Sclerencoelia_fascicularis_-_Aspskål._Sweden,_Skåne,_Billinge,_Billinge_Mölla._2017-04-14.__(17)
Sclerencoelia_fascicularis_-_Aspskål._Sweden,_Skåne,_Billinge,_Billinge_Mölla._2017-04-14.__(18)
Sclerencoelia_fascicularis_-_Aspskål._Sweden,_Skåne,_Billinge,_Billinge_Mölla._2017-04-14.__(18)
Sclerencoelia fascicularis - Aspskål. Sweden, Hälsingland, Rengsjö, Glössbo, 6804736, 1547289. 2014-
Sclerencoelia fascicularis - Aspskål. Sweden, Hälsingland, Rengsjö, Glössbo, 6804736, 1547289. 2014-
Sclerencoelia fascicularis - Aspskål. Sweden, Hälsingland, Rengsjö, Glössbo, 6804736, 1547289. 2014-
Sclerencoelia fascicularis - Aspskål. Sweden, Hälsingland, Rengsjö, Glössbo, 6804736, 1547289. 2014-
Sclerencoelia fascicularis - Aspskål. Sweden, Hälsingland, Rengsjö, Glössbo, 6804736, 1547289. 2014-
Sclerencoelia fascicularis - Aspskål. Sweden, Hälsingland, Rengsjö, Glössbo, 6804736, 1547289. 2014-
Sclerencoelia fascicularis - Aspskål. Sweden, Hälsingland, Rengsjö, Glössbo, 6804736, 1547289. 2014-
Sclerencoelia fascicularis - Aspskål. Sweden, Hälsingland, Rengsjö, Glössbo, 6804736, 1547289. 2014-
Sclerencoelia fascicularis - Aspskål. Sweden, Hälsingland, Rengsjö, Glössbo, 6804736, 1547289. 2014-
Sclerencoelia fascicularis - Aspskål. Sweden, Hälsingland, Rengsjö, Glössbo, 6804736, 1547289. 2014-
Sclerencoelia fascicularis - Aspskål. Sweden, Hälsingland, Rengsjö, Glössbo, 6804736, 1547289. 2014-
Sclerencoelia fascicularis - Aspskål. Sweden, Hälsingland, Rengsjö, Glössbo, 6804736, 1547289. 2014-
Sclerencoelia fascicularis - Aspskål. Sweden, Skåne, Hässleholm, Rävstorp. 2012-04-04 (14)
Sclerencoelia fascicularis - Aspskål. Sweden, Skåne, Hässleholm, Rävstorp. 2012-04-04 (14)
Sclerencoelia fascicularis - Aspskål. Sweden, Skåne, Hässleholm, Rävstorp. 2012-04-04 (13)
Sclerencoelia fascicularis - Aspskål. Sweden, Skåne, Hässleholm, Rävstorp. 2012-04-04 (13)
Sclerencoelia fascicularis - Aspskål. Sweden, Skåne, Hässleholm, Rävstorp. 2012-04-04 (9)
Sclerencoelia fascicularis - Aspskål. Sweden, Skåne, Hässleholm, Rävstorp. 2012-04-04 (9)
Sclerencoelia fascicularis - Aspskål. Sweden, Skåne, Hässleholm, Rävstorp. 2012-04-04 (12)
Sclerencoelia fascicularis - Aspskål. Sweden, Skåne, Hässleholm, Rävstorp. 2012-04-04 (12)
Sclerencoelia fascicularis - Aspskål. Sweden, Skåne, Hässleholm, Rävstorp. 2012-04-04 (11)
Sclerencoelia fascicularis - Aspskål. Sweden, Skåne, Hässleholm, Rävstorp. 2012-04-04 (11)
Sclerencoelia fascicularis - Aspskål. Sweden, Skåne, Hässleholm, Rävstorp. 2012-04-04 (10)
Sclerencoelia fascicularis - Aspskål. Sweden, Skåne, Hässleholm, Rävstorp. 2012-04-04 (10)
Sclerencoelia fascicularis - Aspskål. Sweden, Skåne, Hässleholm, Rävstorp. 2012-04-04 (2)
Sclerencoelia fascicularis - Aspskål. Sweden, Skåne, Hässleholm, Rävstorp. 2012-04-04 (2)

Sclerencoelia fraxinicola

EKOLOGI : Hittar inga uppgifter? Mitt fynd på klen gren av Fraxinus excelsior - ask. Som namnepitetet beskriver så bör nog ask vara det vara på ask som den ursprungligen hittats på men troligen går den på flera lövträdsarter.