Här hittar ni skålsvampar på kvistar och grenar. 

Ascotremella faginea - Dallerskål

EKOLOGI : Bok-, alm- och gråalskog samt ravin. Ved av bok, alm och gråal, främst nedfallna grenar och stammar. I näringsrik och fuktig miljö. Sommar- och höstsvamp.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Ascotremella faginea - Dallerskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2012-11-16. (4)
Ascotremella_faginea_-_Dallerskål._Sweden,_Hallandsås,_Laholm,_Osbecks_bokskogar._2011-09-15_(4)
Ascotremella_faginea_-_Dallerskål._Sweden,_Hallandsås,_Laholm,_Osbecks_bokskogar._2011-09-15_(5)
Ascotremella faginea - Dallerskål. Sweden, Skåne, Råådalen, Vallåkra. 2007-11-24. (6)
Ascotremella faginea - Dallerskål. Sweden, Skåne, Råådalen, Vallåkra. 2007-11-24. (4)
Ascotremella faginea - Dallerskål. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2017-09-15. (1)
Ascotremella faginea - Dallerskål. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2017-09-15. (3)
Ascotremella faginea - Dallerskål. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2017-09-15. (5)
Ascotremella faginea - Dallerskål. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2017-09-15. (4)
Ascotremella faginea - Dallerskål. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2017-09-15. (2)
Ascotremella faginea - Dallerskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2012-11-16. (5)
Ascotremella faginea - Dallerskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2012-11-16. (7)
Visa mer

Brunnipila calyculiformis - Hasselskål

EKOLOGI : Ädellövskog. Sällan annan löv- och barrskog. Grenar och kvistar av hassel, sällan björk, rönn och en.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, parasit

Brunnipila_calyculiformis_-_Hasselskål._Sweden,_Skåne,_Krika,_Klöva_hallar_(4)
Brunnipila_calyculiformis_-_Hasselskål._Sweden,_Skåne,_Krika,_Klöva_hallar_(5)
Brunnipila_calyculiformis_-_Hasselskål._Sweden,_Skåne,_Krika,_Klöva_hallar_(6)
Brunnipila calyculiformis - Hasselskål. Sweden, Skåne, Krika, Klöva hallar. 2016-04-10. (15)
Brunnipila calyculiformis - Hasselskål. Sweden, Skåne, Krika, Klöva hallar. 2016-04-10. (13)
Brunnipila_calyculiformis_-_Hasselskål._Sweden,_Skåne,_Krika,_Klöva_hallar_(7)
Brunnipila_calyculiformis_-_Hasselskål._Sweden,_Skåne,_Krika,_Klöva_hallar_(1)
Brunnipila_calyculiformis_-_Hasselskål._Sweden,_Skåne,_Krika,_Klöva_hallar_(2)
Brunnipila_calyculiformis_-_Hasselskål._Sweden,_Sörmland,_Malmköping,_Henaredalens_naturreservat._20
Visa mer

Calycina vulgaris

EKOLOGI : Grenar och kvistar av hassel, rosor, rubus och salix.

EKOLOGISK GRUPP : Ej bedömd (NE)

Calycina vulgaris. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (2)
Calycina vulgaris. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (1)
Calycina vulgaris. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (3)
Visa mer

Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål

EKOLOGI : Skog, bl.a. ekskog. Grenar och kvistar av ek.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Sweden, Sörmland, Malmköping, Henaredalens naturreservat. 201
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Sweden, Sörmland, Malmköping, Henaredalens naturreservat. 201
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Sweden, Sörmland, Hyltinge, Bogårds udde. 2016-03-31. (4)
Capitotricha_bicolor_-_Gulröd_hårskål
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Norge, Sarpsborg, Vestvannet. 2018-05-11
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Sweden, Sörmland, Hyltinge, Bogårds udde. 2016-03-31. (2)
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Sweden, Västra götaland, Fristad, Mölarps Naturreservat 2015-
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål.Sweden, Skåne, Kågeröd, Böketofta 2017-04-16
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Sweden, Västra götaland, Fristad, Mölarps Naturreservat 2015-
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Sweden, Västra götaland, Fristad, Mölarps Naturreservat 2015-
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Sweden, Västra götaland, Fristad, Mölarps Naturreservat 2015-
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Sweden, Västra götaland, Fristad, Mölarps Naturreservat 2015-
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Sweden, Skåne, Kågeröd, Böketofta 2017-04-16 (11)
Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål. Sweden, Västra götaland, Fristad, Mölarps Naturreservat 2015-
Visa mer

Cenangium ferruginosum - Talläderskål

EKOLOGI : Tallskog. Liggande grenar och kvistar av tall. Vår- och försommarsvamp.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Cenangium ferruginosum - Talläderskål. Sweden, Skåne, Ystad, Fredriksberg. 2012-04-07. (1)
Cenangium ferruginosum - Talläderskål. Sweden, Skåne, Ystad, Fredriksberg. 2012-04-07. (5)
Cenangium ferruginosum - Talläderskål. Sweden, Skåne, Ystad, Fredriksberg. 2012-04-07. (2)
Cenangium ferruginosum - Talläderskål. Sweden, Skåne, Ystad, Fredriksberg. 2012-04-07. (4)
Cenangium ferruginosum - Talläderskål. Sweden, Skåne, Ystad, Fredriksberg. 2012-04-07. (3)
Visa mer

Dermea prunastri - Slånskål

EKOLOGI : Trädgård och buskmark. Döda grenar av plommon och slån.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Dermea prunastri- Slånskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (26)
Dermea prunastri- Slånskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (25)
Dermea prunastri- Slånskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (21)
Dermea prunastri- Slånskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (24)
Dermea prunastri- Slånskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (23)
Dermea prunastri- Slånskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (22)
Dermea prunastri - Slånskål. Sweden, Skåne, Billesholm, Båv. 2017-05-01. (10)
Dermea prunastri - Slånskål. Sweden, Skåne, Billesholm, Båv. 2017-05-01. (7)
Dermea prunastri - Slånskål. Sweden, Skåne, Billesholm, Båv. 2017-05-01. (2)
Dermea prunastri - Slånskål. Sweden, Skåne, Billesholm, Båv. 2017-05-01. (1)
Visa mer

Encoelia furfuracea - Läderskål

EKOLOGI : Alskog/-kärr samt löv- och blandskog med hassel. Döda, ännu stående stammar, grenar och kvistar av al och hassel.

Sällsynt på andra lövträd.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, Tomellila, Örups almskog. 2013-05-05. (2)
Encoelia furfuracea - Läderskål. Sweden, Skåne, Dalby, Rökepipan. 2017-01-14.  (3)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå, Esket. 2009-04-18. (7)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå, Esket. 2009-04-18. (6)
Encoelia furfuracea - Läderskål. Sweden, Skåne, Dalby, Rökepipan. 2017-01-14.  (4)
Encoelia furfuracea - Läderskål. Sweden, Skåne, Dalby, Rökepipan. 2017-01-14.  (1)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå, Esket. 2009-04-18. (3)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2010-03-22. (3)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2010-03-22. (4)
Encoelia furfuracea - Läderskål. Sweden, Vallåkra, Borgens NRV. 2016-02-19. (5)
Encoelia furfuracea - Läderskål. Sweden, Vallåkra, Borgens NRV. 2016-02-19. (9)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, Åvarp, Åvarps fälad. 2010-03-16.
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå, Esket. 2009-04-18. (1)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå, Esket. 2009-04-18. (8)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå, Esket. 2009-04-18. (4)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2010-03-22. (5)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, råå, Esket. 2011-02-01. (4)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, råå, Esket. 2011-02-01. (6)
Encoélia furfurácea - Läderskål. Sweden, Skåne, råå, Esket. 2011-02-01. (7)
Encoelia furfuracea - Läderskål
Encoelia furfuracea - Läderskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, jordbodalen . 2018-12-31
Encoelia furfuracea - Läderskål
Encoelia furfuracea - Läderskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, jordbodalen . 2018-12-31
Encoelia furfuracea - Läderskål
Encoelia furfuracea - Läderskål. Sporer 7,7 - 11,0 x 2,0 - 2,5 µm.
Encoelia furfuracea - Läderskål
Encoelia furfuracea - Läderskål. Sporer 7,7 - 11,0 x 2,0 - 2,5 µm.
Encoelia furfuracea - Läderskål
Encoelia furfuracea - Läderskål. Sporer 7,7 - 11,0 x 2,0 - 2,5 µm.
Encoelia furfuracea - Läderskål
Encoelia furfuracea - Läderskål. Hyfer.
Encoelia furfuracea - Läderskål
Encoelia furfuracea - Läderskål. Asci 100 120 x 6,6 - 7,7µm. paraphyser svullna i toppen 5,0 - 6,0 µm. breda
Encoelia furfuracea - Läderskål
Encoelia furfuracea - Läderskål. Asci 100 120 x 6,6 - 7,7µm. paraphyser svullna i toppen 5,0 - 6,0 µm. breda
Encoelia furfuracea - Läderskål
Encoelia furfuracea - Läderskål. Asci 100 120 x 6,6 - 7,7µm. paraphyser svullna i toppen 5,0 - 6,0 µm. breda
Encoelia furfuracea - Läderskål
Encoelia furfuracea - Läderskål. Asci 100 120 x 6,6 - 7,7µm. paraphyser svullna i toppen 5,0 - 6,0 µm. breda
Encoelia furfuracea - Läderskål
Encoelia furfuracea - Läderskål. Asci 100 120 x 6,6 - 7,7µm. paraphyser svullna i toppen 5,0 - 6,0 µm. breda
Visa mer

Godronia ribis - Vinbärsskål

EKOLOGI : Skog, park och trädgård. Grenar och kvistar av måbär Ribes alpinum. Även andra Ribes-arter. Vår- och försommarsvamp.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Godronia ribis - Vinbärsskål
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, Hässleholm, Hovdala. 2019-04-03.
Godronia ribis - Vinbärsskål
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, Hässleholm, Hovdala. 2019-04-03.
Godronia ribis - Vinbärsskål
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, Hässleholm, Hovdala. 2019-04-03.
Godronia ribis - Vinbärsskål
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, Hässleholm, Hovdala. 2019-04-03.
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (8)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (7)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (1)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (3)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (8)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (7)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (9)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (6)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (11)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (5)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (3)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (12)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (10)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (4)
Godronia ribis - Vinbärsskål. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (13)
Godronia ribis - Vinbärsskål. blått, Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (2)
Godronia ribis - Vinbärsskål. vatten, Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (10)
Godronia ribis - Vinbärsskål. vatten, Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (9)
Godronia ribis - Vinbärsskål. meltzers. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (3)
Godronia ribis - Vinbärsskål. meltzers. Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (2)
Godronia ribis - Vinbärsskål. vatten, Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (11)
Godronia ribis - Vinbärsskål. vatten, Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (13)
Godronia ribis - Vinbärsskål. vatten, Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (12)
Godronia ribis - Vinbärsskål. blått, Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (3)
Godronia ribis - Vinbärsskål. blått, Sweden, Skåne, N.Strö, Strö gård. 2017-05-17. (1)
Visa mer
Godronia uberiformis - Vinbärsurna (anamorf & telemorf
EKOLOGI : Lövskog och kulturmark. Döda kvistar av Ribes-arter.
EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor
Godronia uberiformis - Vinbärsurna
Godronia uberiformis - Vinbärsurna. Sweden. Skåne. Norra Åsum. Åsums ängar. 2019-05-17.
Godronia uberiformis - Vinbärsurna
Godronia uberiformis - Vinbärsurna. Sweden. Skåne. Norra Åsum. Åsums ängar. 2019-05-17.
Godronia uberiformis - Vinbärsurna
Godronia uberiformis - Vinbärsurna. Sweden. Skåne. Norra Åsum. Åsums ängar. 2019-05-17.
Godronia uberiformis - Vinbärsurna
Godronia uberiformis - Vinbärsurna. Sweden. Skåne. Norra Åsum. Åsums ängar. 2019-05-17.
Godronia uberiformis - Vinbärsurna
Godronia uberiformis - Vinbärsurna. Sweden. Skåne. Norra Åsum. Åsums ängar. 2019-05-17.
Godronia uberiformis - Vinbärsurna
Godronia uberiformis - Vinbärsurna. Sweden. Skåne. Norra Åsum. Åsums ängar. 2019-05-17.
Godronia uberiformis - Vinbärsurna
Godronia uberiformis - Vinbärsurna. Sweden. Skåne. Norra Åsum. Åsums ängar. 2019-05-17.
Godronia uberiformis - Vinbärsurna
Godronia uberiformis - Vinbärsurna. Sweden. Skåne. Norra Åsum. Åsums ängar. 2019-05-17.
Godronia uberiformis - Vinbärsurna
Godronia uberiformis - Vinbärsurna. Sweden. Skåne. Norra Åsum. Åsums ängar. 2019-05-17.
Godronia uberiformis - Vinbärsurna
Godronia uberiformis - Vinbärsurna. Sweden. Skåne. Norra Åsum. Åsums ängar. 2019-05-17.
Godronia uberiformis - Vinbärsurna
Godronia uberiformis - Vinbärsurna. Sweden. Skåne. Norra Åsum. Åsums ängar. 2019-05-17.
Godronia uberiformis - Vinbärsurna
Godronia uberiformis - Vinbärsurna. Sweden. Skåne. Norra Åsum. Åsums ängar. 2019-05-17.
Godronia uberiformis - Vinbärsurna
Godronia uberiformis - Vinbärsurna. Sweden. Skåne. Norra Åsum. Åsums ängar. 2019-05-17.
Godronia uberiformis - Vinbärsurna
Godronia uberiformis - Vinbärsurna. Sweden. Skåne. Norra Åsum. Åsums ängar. 2019-05-17.
Show More

Hymenoscyphus fraxieus - Askskottsjuka 

EKOLOGI : Ej bedömd (NE)

EKOLOGISK GRUPP : Ej bedömd (NE)

Hymenoscyphus_fraxieus_-_Askskottsjuka_och_Ramsbottomia_crechqueraultii._Sweden,_Skåne,_Äspehult_Råb
Hymenoscyphus_fraxieus_-_Askskottsjuka_och_Ramsbottomia_crechqueraultii._Sweden,_Skåne,_Äspehult_Råb
Visa mer

Hymenoscyphus imberbis

EKOLOGI : Skog. Murken ved.

EKOLOGIK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Hymenoscyphus imberbis
Hymenoscyphus imberbis. Sweden, Skåne, Nyhamsläge, Krapperups Slott. 2019-08-15.
Hymenoscyphus imberbis
Hymenoscyphus imberbis. Sweden, Skåne, Nyhamsläge, Krapperups Slott. 2019-08-15.
Hymenoscyphus imberbis
Hymenoscyphus imberbis. Sweden, Skåne, Nyhamsläge, Krapperups Slott. 2019-08-15.
Show More

Hymenoscyphus salicellus

EKOLOGI : Buskmark och skog. Döda grenar och kvistar av sälg/vide/salix och pil/Populus.

EKOLEGISK GROPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Notering : De verkar kunna tappa färgen vid låga temperaturer och möjligen vid frost.

Hymenoscyphus salicellus
Hymenoscyphus salicellus. Sweden, Skåne, Käglinge, Källtorp. 2020-01-13
Hymenoscyphus salicellus
Hymenoscyphus salicellus. Sweden, Skåne, Käglinge, Källtorp. 2020-01-13
Hymenoscyphus salicellus
Hymenoscyphus salicellus. Sweden, Skåne, Käglinge, Källtorp. 2020-01-13
Hymenoscyphus salicellus
Hymenoscyphus salicellus. Sweden, Skåne, Käglinge, Källtorp. 2020-01-13
Show More

Hymenoscyphus serotinus

EKOLOGI: Lövskog. Murken ved av lövträd, särskilt bok.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Hymenoscyphus serotinus. Sweden, Skåne, Söderåsen Skäralid 2010-10-26 (3)
Hymenoscyphus serotinus. Sweden, Skåne, Söderåsen Skäralid 2010-10-26 (4)
Hymenoscyphus_serotinus._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Långeberga._2012-10-04_(3)
Hymenoscyphus_serotinus._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Långeberga._2012-10-04_(4)
Visa mer

Hymenoscyphus virgultorum - Kvistskål

EKOLOGI : Löv- och blandskog. Döda grenar och kvistar av lövträd.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Hymenoscyphus virgultorum, Kvistskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09 (2)
Hymenoscyphus virgultorum - Kvistskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09 (1)
Hymenoscyphus virgultorum - Kvistskål. Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar 2008 (3)
Hymenoscyphus virgultorum Kvistskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-10-22. (1)
Hymenoscyphus virgultorum Kvistskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2014-11-08. (3)
Hymenoscyphus virgultorum Kvistskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2014-11-08. (1)
Hymenoscyphus virgultorum - Kvistskål. Sweden, Skåne, Höör, Ormanäs, Poppelodling. 2012-09-22 (19)
Hymenoscyphus virgultorum - Kvistskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2015-10-20 (8)
Hymenoscyphus virgultorum - Kvistskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2015-10-20 (1)
Hymenoscyphus virgultorum, Kvistskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09
Hymenoscyphus virgultorum, Kvistskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (23)
Hymenoscyphus_virgultorum_-_Kvistskål._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Esket._2016-11-22.__(52)
Hymenoscyphus_virgultorum_-_Kvistskål._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Esket._2016-11-22.__(53)
Hymenoscyphus virgultorum - Kvistskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (1)
Hymenoscyphus virgultorum - Kvistskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (2)
Hymenoscyphus virgultorum - Kvistskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (3)
Visa mer

Lachnella alboviolascens - Grå narrskål

EKOLOGI : Park, trädgård, ädellövskog, skogsbryn och åkerholmar. Grenar och kvistar av syren, olvon, alm och ask, sällan på döda örtstjälkar.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Lachnella alboviolascens - Grå narrskål.
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål. Sweden, Skåne, Båstads kommun, Båstad, Kattvik. 2020-01-29
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål.
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål. Sweden, Skåne, Båstads kommun, Båstad, Kattvik. 2020-01-29
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål.
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål. Sweden, Skåne, Båstads kommun, Båstad, Kattvik. 2020-01-29
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål.
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål. Sweden, Skåne, Båstads kommun, Båstad, Kattvik. 2020-01-29
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål.
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål. Sweden, Skåne, Hässleholm, Hovdala. 2019-04-03
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål.
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål. Sweden, Skåne, Hässleholm, Hovdala. 2019-04-03
Lachnella alboviolascens, Grå narrskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2010-07-14
Lachnella_alboviolascens_-_Grå_narrskål._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_1._2016-04-08.__(4)
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål. Sweden, Skåne, Bjuv, Åvarps stenbrott. 2017-04-02 ( (5)
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål. Sweden, Skåne, Bjuv, Åvarps stenbrott. 2017-04-02 ( (1)
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål. Sweden, Skåne, Bjuv, Åvarps stenbrott. 2017-04-02 ( (3)
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål. Sweden, Skåne, Bjuv, Åvarps stenbrott. 2017-04-02 ( (2)
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål.
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål. Sweden, Skåne, Åvarp, Stenbrottet, 2019-03-27.
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål.
Lachnella alboviolascens - Grå narrskål. Sweden, Skåne, Åvarp, Stenbrottet, 2019-03-27.
Visa mer

Lachnellula abietis

EKOLOGI : Granskog. Döda grenar och kvistar av gran. Även stående levande granar

EKLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Lachnellula_abietis._Sweden,_Skåne,_Nordala,_Trollehallar._2014-06-15.__(2)
Lachnellula_abietis._Sweden,_Skåne,_Nordala,_Trollehallar._2014-06-15.__(1)
Lachnellula abietis. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (2)
Lachnellula abietis. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (2)
Lachnellula abietis. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (1)
Lachnellula abietis. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (3)
Lachnellula abietis. Sweden, Skåne, Broby, Södregård. 2104-05-24.
Lachnellula abietis. Sweden, Skåne, Broby, Södregård. 2104-05-24. (67)
Lachnellula abietis. Sweden, Skåne, Broby, Södregård. 2104-05-24. (5)
Visa mer

Lachnellula calyciformis 

EKOLOGI : Barr- och blandskog. Döda grenar av ädelgran Abies spp., men även gran och tall.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Lachnellula calyciformis
Lachnellula calyciformis. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2019-02-10
Lachnellula calyciformis
Lachnellula calyciformis. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2019-02-10
Lachnellula calyciformis
Lachnellula calyciformis. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2019-02-10
Lachnellula calyciformis. Sweden, Skåne, Hallansåsen, Lärkeröd 2011-03-22 (4)
Lachnellula calyciformis. Sweden, Skåne, Hallansåsen, Lärkeröd 2011-03-22 (5)
Lachnellula calyciformis. Sweden, Skåne, Hallansåsen, Lärkeröd 2011-03-22 (2)
Lachnellula calyciformis. Sweden, Skåne, Hallansåsen, Lärkeröd 2011-03-22 (3)
Lachnellula calyciformis. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2013-01-03.
Lachnellula calyciformis. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2013-01-03
Lachnellula calyciformis. Sweden, Skåne, Hallansåsen, Lärkeröd 2011-03-22 (1)
Lachnellula_calyciformis
Lachnellula calyciformis. Sporer, 4,5 - 7,5 x 2,5 - 3 µm
Lachnellula calyciformis
Lachnellula calyciformis. Sporer, 4,5 - 7,5 x 2,5 - 3 µm
Lachnellula_calyciformis
Lachnellula calyciformis. Asci 45 - 55 x 4,5 - 5,0 µm
Lachnellula_calyciformis
Lachnellula calyciformis. Asci 45 - 55 x 4,5 - 5,0 µm
Lachnellula calyciformis
Lachnellula calyciformis. Asci & Parafyser
Visa mer

Lachnellula gallica

EKOLOGIi : Arten är Ej bedömd (NE) men jag har hittat den på.

Döda grenar av ädelgran Abies spp..

EKOLOGISK GRUPP : Ej bedömd (NE)

Lachnellula gallica. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03.
Lachnellula gallica. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (1)
Lachnellula gallica. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (2)
Lachnellula gallica. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (3)
Lachnellula gallica. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (4)
Lachnellula gallica. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2013-01-03.
Lachnellula gallica. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2013-01-03 (1)
Lachnellula gallica. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2013-01-03 (2)
Visa mer

Lachnellula occidentalis - Lärkskål

EKOLOGI : Tallskog, park och planterad lärk(skog). Döda grenar på levande träd av tall och lärk.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Lachnellula occidentalis - Lärkskål
Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sweden, Skåne, Tåssjö,Trollehall. 2019-05-18.
Lachnellula occidentalis - Lärkskål
Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sweden, Skåne, Tåssjö,Trollehall. 2019-05-18.
Lachnellula occidentalis - Lärkskål
Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sweden, Skåne, Tåssjö,Trollehall. 2019-05-18.
Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2015-01-17. (45)
Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sweden, Sörmland, Malmköping, Karlslund. 2016-04-01. (22)
Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2015-01-17. (46)
Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2015-01-17. (44)
Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2013-01-03. (4)
Lachnellula occidentalis - Lärkskål
Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sporer, 12,0 - 17,0 x 5,0 8,8 µm, Asci 110 -117 x 11,0 µm
Lachnellula occidentalis - Lärkskål
Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sporer, 12,0 - 17,0 x 5,0 8,8 µm, Asci 110 -117 x 11,0 µm
Lachnellula occidentalis - Lärkskål
Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sporer, 12,0 - 17,0 x 5,0 8,8 µm, Asci 110 -117 x 11,0 µm
Lachnellula occidentalis - Lärkskål
Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sporer, 12,0 - 17,0 x 5,0 8,8 µm, Asci 110 -117 x 11,0 µm
Lachnellula occidentalis - Lärkskål
Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sporer, 12,0 - 17,0 x 5,0 8,8 µm, Asci 110 -117 x 11,0 µm
Lachnellula occidentalis - Lärkskål
Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sporer, 12,0 - 17,0 x 5,0 8,8 µm, Asci 110 -117 x 11,0 µm
Lachnellula occidentalis - Lärkskål
Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sporer, 12,0 - 17,0 x 5,0 8,8 µm, Asci 110 -117 x 11,0 µm
Lachnellula occidentalis - Lärkskål
Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sporer, 12,0 - 17,0 x 5,0 8,8 µm, Asci 110 -117 x 11,0 µm
Lachnellula occidentalis - Lärkskål
Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sporer, 12,0 - 17,0 x 5,0 8,8 µm, Asci 110 -117 x 11,0 µm
Lachnellula occidentalis - Lärkskål
Lachnellula occidentalis - Lärkskål. Sporer, 12,0 - 17,0 x 5,0 8,8 µm, Asci 110 -117 x 11,0 µm
Visa mer

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta

EKOLOGI : Barr- och blandskog. Ved av gran och tall. Även på ädelgran Abies spp.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2019-02-10
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2019-02-10
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2019-02-10
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2019-02-10
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2019-02-10
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2019-02-10
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (33)
Lachnellula_subtilissima_-_Tallkräfta,_och_Sphaeropsis_sapinea._Sweden,_Skåne,_Ystad,_Fredriksberg._
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (32)
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sporer, 6,6 - 11,0 x 2,2 - 3,5 µm Asci 60,0 x 4,4 µm.
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sporer, 6,6 - 11,0 x 2,2 - 3,5 µm Asci 60,0 x 4,4 µm.
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sporer, 6,6 - 11,0 x 2,2 - 3,5 µm Asci 60,0 x 4,4 µm.
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sporer, 6,6 - 11,0 x 2,2 - 3,5 µm Asci 60,0 x 4,4 µm.
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sporer, 6,6 - 11,0 x 2,2 - 3,5 µm Asci 60,0 x 4,4 µm.
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sporer, 6,6 - 11,0 x 2,2 - 3,5 µm Asci 60,0 x 4,4 µm.
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sporer, 6,6 - 11,0 x 2,2 - 3,5 µm Asci 60,0 x 4,4 µm.
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sporer, 6,6 - 11,0 x 2,2 - 3,5 µm Asci 60,0 x 4,4 µm.
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta
Lachnellula subtilissima - Tallkräfta. Sporer, 6,6 - 11,0 x 2,2 - 3,5 µm Asci 60,0 x 4,4 µm.
Visa mer

Lachnum virgineum - Vit hårskål

EKOLOGI: Skog och rished. Döda grenar och kvistar av barr- och lövträd. Även på hallon Rubus idaeus, ljung Calluna vulgaris m.m. Mitt tillägg att mm innebär att man kan hitta den på nästan vad som helst och överallt. 

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Lachnum virgineum - Vit hårskål
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Vittsjö, Ubbalts NR. 2019-04-05.
Lachnum virgineum - Vit hårskål
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Vittsjö, Ubbalts NR. 2019-04-05.
Lachnum virgineum - Vit hårskål
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Vittsjö, Ubbalts NR. 2019-04-05.
Lachnum virgineum - Vit hårskål
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Vittsjö, Ubbalts NR. 2019-04-05.
Lachnum virgineum - Vit hårskål
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Åvarp, Stenbrottet, 2019-03-27.
Lachnum virgineum - Vit hårskål
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Åvarp, Stenbrottet, 2019-03-27.
Lachnum virgineum - Vit hårskål
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Åvarp, Stenbrottet, 2019-03-27.
Lachnum virgineum - Vit hårskål
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Åvarp, Stenbrottet, 2019-03-27.
Lachnum virgineum, Vit hårskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (2)
Lachnum_virgineum_-_Vit_hårskål._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Fungariet_2016-05-22
Lachnum virgineum, Vit hårskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (3)
Lachnum virgineum, Vit hårskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (5)
Lachnum virgineum, Vit hårskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (4)
Lachnum virgineum, Vit hårskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09 (20)
Lachnum virgineum, Vit hårskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09 (19)
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Billinge, Billinge Mölla. 2017-04-14. (2)
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Billinge, Billinge Mölla. 2017-04-14. (1)
Lachnum virgineum, Vit hårskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog 2015-01-17 (29)
Lachnum virgineum, Vit hårskål. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2011-04-19. (1)
Lachnum virgineum, Vit hårskål. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP. Skäralid. 2011-04-19. (2)
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2017-03-19. (11)
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2017-03-19. (9)
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2017-03-19. (12)
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Bjuv, Åvarps stenbrott. 2017-04-02 ( (11)
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14 (57)
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Bjuv, Åvarps stenbrott. 2017-04-02 ( (10)
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14 (58)
Lachnum virgineum, Vit hårskål. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2011-04-19. (2)
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (4)
Lachnum virgineum - Vit hårskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (5)
Visa mer

Mollisia rosae - Nyponskål

EKOLOGI : Trädgård, park och hagmark. Döda, liggande grenar av rosor Rosa spp.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Mollisia rosae - Nyponskål
Mollisia rosae - Nyponskål. Sweden, Skåne, Grevie, Grevie åsar NRV 2019-06-14.
Mollisia rosae - Nyponskål
Mollisia rosae - Nyponskål. Sweden, Skåne, Grevie, Grevie åsar NRV 2019-06-14.
Mollisia rosae - Nyponskål
Mollisia rosae - Nyponskål. Sweden, Skåne, Grevie, Grevie åsar NRV 2019-06-14.
Mollisia rosae - Nyponskål
Mollisia rosae - Nyponskål. Sweden, Skåne, Grevie, Grevie åsar NRV 2019-06-14.
Show More

Perrotia flammea - Flamskål

EKOLOGI : Lövskog. Murken ved av lövträd. Jag har bara hittat den på naken död ved på kvarsittande grenar på äppelträd 

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Perrotia flammea - Flamskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (32)
Perrotia flammea - Flamskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (33)
Perrotia flammea - Flamskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (31)
Perrotia flammea - Flamskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (21)
Perrotia flammea - Flamskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (22)
Perrotia flammea - Flamskål. Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (20)
Perrotia flammea - Flamskål. Sweden, Västergötland, Borås. 2015-04-05. (4)
Perrotia flammea - Flamskål. Sweden, Västergötland, Borås. 2015-04-05. (2)
Perrotia flammea - Flamskål. Sweden, Västergötland, Borås. 2015-04-05. (1)
Visa mer

Pezicula ocellata.

EKOLOGI : Ej bedömd enligt Dyntaxa. Mina två fynd på salix Sp.

EKOLOGISK GRUPP : ?

Pezicula ocellata
Pezicula ocellata. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2020-11-27
Pezicula ocellata
Pezicula ocellata. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2020-11-27
Pezicula ocellata
Pezicula ocellata. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2020-11-27
Pezicula ocellata
Pezicula ocellata. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2020-11-27
Pezicula ocellata
Pezicula ocellata. Sweden, Skåne, Perstorp, Uggleskogen. 2020-11-14.
Pezicula ocellata
Pezicula ocellata. Sweden, Skåne, Perstorp, Uggleskogen. 2020-11-14.
Pezicula ocellata
Pezicula ocellata. Sporer 20,0 - 36,0 x 9,0 - 17,0 µm.
Pezicula ocellata
Pezicula ocellata. Sporer 20,0 - 36,0 x 9,0 - 17,0 µm.
Pezicula ocellata
Pezicula ocellata. Sporer 20,0 - 36,0 x 9,0 - 17,0 µm.
Pezicula ocellata