top of page

Här hittar ni skålsvampar på kvistar och grenar. 

Ascotremella faginea - Dallerskål

EKOLOGI : Bok-, alm- och gråalskog samt ravin. Ved av bok, alm och gråal, främst nedfallna grenar och stammar. I näringsrik och fuktig miljö. Sommar- och höstsvamp.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Brunnipila calyculiformis - Hasselskål

EKOLOGI : Ädellövskog. Sällan annan löv- och barrskog. Grenar och kvistar av hassel, sällan björk, rönn och en.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, parasit

Calycina vulgaris

EKOLOGI : Grenar och kvistar av hassel, rosor, rubus och salix.

EKOLOGISK GRUPP : Ej bedömd (NE)

Capitotricha bicolor - Gulröd hårskål

EKOLOGI : Skog, bl.a. ekskog. Grenar och kvistar av ek.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Cenangium ferruginosum - Talläderskål

EKOLOGI : Tallskog. Liggande grenar och kvistar av tall. Vår- och försommarsvamp.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Dermea prunastri - Slånskål

EKOLOGI : Trädgård och buskmark. Döda grenar av plommon och slån.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Encoelia furfuracea - Läderskål

EKOLOGI : Alskog/-kärr samt löv- och blandskog med hassel. Döda, ännu stående stammar, grenar och kvistar av al och hassel.

Sällsynt på andra lövträd.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Godronia ribis - Vinbärsskål

EKOLOGI : Skog, park och trädgård. Grenar och kvistar av måbär Ribes alpinum. Även andra Ribes-arter. Vår- och försommarsvamp.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Godronia uberiformis - Vinbärsurna (anamorf & telemorf
EKOLOGI : Lövskog och kulturmark. Döda kvistar av Ribes-arter.
EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Hymenoscyphus fraxieus - Askskottsjuka 

EKOLOGI : Ej bedömd (NE)

EKOLOGISK GRUPP : Ej bedömd (NE)

Hymenoscyphus imberbis

EKOLOGI : Skog. Murken ved.

EKOLOGIK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Hymenoscyphus salicellus

EKOLOGI : Buskmark och skog. Döda grenar och kvistar av sälg/vide/salix och pil/Populus.

EKOLEGISK GROPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Notering : De verkar kunna tappa färgen vid låga temperaturer och möjligen vid frost.

Hymenoscyphus serotinus

EKOLOGI: Lövskog. Murken ved av lövträd, särskilt bok.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Hymenoscyphus virgultorum - Kvistskål

EKOLOGI : Löv- och blandskog. Döda grenar och kvistar av lövträd.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Lachnella alboviolascens - Grå narrskål

EKOLOGI : Park, trädgård, ädellövskog, skogsbryn och åkerholmar. Grenar och kvistar av syren, olvon, alm och ask, sällan på döda örtstjälkar.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Lachnellula abietis

EKOLOGI : Granskog. Döda grenar och kvistar av gran. Även stående levande granar

EKLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Lachnellula calyciformis 

EKOLOGI : Barr- och blandskog. Döda grenar av ädelgran Abies spp., men även gran och tall.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Lachnellula gallica

EKOLOGIi : Arten är Ej bedömd (NE) men jag har hittat den på.

Döda grenar av ädelgran Abies spp..

EKOLOGISK GRUPP : Ej bedömd (NE)

Lachnellula occidentalis - Lärkskål

EKOLOGI : Tallskog, park och planterad lärk(skog). Döda grenar på levande träd av tall och lärk.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Lachnellula subtilissima - Tallkräfta

EKOLOGI : Barr- och blandskog. Ved av gran och tall. Även på ädelgran Abies spp.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Lachnum virgineum - Vit hårskål
EKOLOGI: Skog och rished. Döda grenar och kvistar av barr- och lövträd. Även på hallon Rubus idaeus, Ljung, Calluna vulgaris m.m. Mitt tillägg att mm. innebär att man kan hitta den på nästan vad som helst och överallt. 
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Mollisia rosae - Nyponskål

EKOLOGI : Trädgård, park och hagmark. Döda, liggande grenar av rosor Rosa spp.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Perrotia flammea - Flamskål

EKOLOGI : Lövskog. Murken ved av lövträd. Jag har bara hittat den på naken död ved på kvarsittande grenar på äppelträd 

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Pezicula ocellata.

EKOLOGI : Ej bedömd enligt Dyntaxa. Mina två fynd på salix Sp.

EKOLOGISK GRUPP : ?

Pithya cupressina s. str. - Envårskål

EKOLOGI : Park, trädgård, barrskog och enbuskmark. Vissna barr och grenar på levande barrträd, särskilt odlade arter av Juniperus. Vår- och försommarsvamp.

NOTERING : Att arten kan påträffas i barrskog och på enbuskar är tveksamt. De fynd som är gjorda i Sverige verkar alla ha hittats på Sävenbom - Juniperus sabina och Kinesisk en - Juniperus chinensis eller andra enar i gruppen cypressväxter i trädgårdar eller parker. I Dyntaxa finns det Pithya cupressina s. lat. - barrvårskål  & Pithya cupressina s. str. - envårskål de noterade fynd som finns på Artportalen är endast det fyndet jag har här rapporterad som Envårskål? Övriga fynd är noterade som Barrvårskål. I Sweden's Virtual Herbarium är alla Svenska fynd rapporterade som Pithya cupressina s. lat (i vid bemärkelse) !

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Pithya vulgaris - Granvårskål

Ekologi : Ej bedömd enligt Dyntaxa. Jag säger, på döda helst fjolårskvistar och barr av ädelgran Abies Sp. framför allt i ris och julgransplanteringar även i äldre planteringar med ädelgranar.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Plectania melastoma - Hedskål.

Ekologi : Barrskog och rished, bl.a. ljunghedar. Döda grenar och vedrester av barrträd och ljungkvistar på mager mark. Kalkskyende. Vår- och försommarsvamp.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Rutstroemia firma - Brun kvistskål
EKOLOGI : Löv- och blandskog. Döda grenar och kvistar av ek, liggande på marken. Mer sällan på björk.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Sarcoscypha austriaca - Scharlakansskål

Ekologi : Fuktiga miljöer helst översilningsvatten i löv, ädellöv - barr och blandskog.  Döda grenar av salix, al, och hassel.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor