Här hittar ni skålsvampar som går på ved och bark

Amicodisca virella

Ekologi : Livskraftig (LC)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Amicodisca_virella._Sweden,_Småland,_Vetlanda,_Ekekull._2011-08-11._
Amicodisca_virella._Sweden,_Småland,_Vetlanda,_Ekekull._2011-08-11.__(3)
Amicodisca virella
Amicodisca virella. Sweden, Skåne, Perstorp. 2018-08-07.
Amicodisca virella
Amicodisca virella. Sweden, Skåne, Perstorp. 2018-08-07.
Amicodisca virella
Amicodisca virella. Sweden, Skåne, Perstorp. 2018-08-07.
Visa mer

Arachnopeziza aurata

Ekologi : Ädellövskog. Undersidan av murken ved av lövträd, speciellt på ek.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Arachnopeziza aurata
Arachnopeziza aurata. Sweden, Skåne, Vallåkra, Borgen NRV. 2019-04-13.
Arachnopeziza aurata
Arachnopeziza aurata. Sweden, Skåne, Vallåkra, Borgen NRV. 2019-04-13.
Arachnopeziza_aurata
Arachnopeziza aurata. Sweden, Skåne, Vallåkra, Borgen NRV. 2019-04-13.
Arachnopeziza aurata
Arachnopeziza aurata. Sweden, Skåne, Vallåkra, Borgen NRV. 2019-04-13.
Arachnopeziza aurata
Arachnopeziza aurata. Sweden, Skåne, Vallåkra, Borgen NRV. 2019-04-13.
Arachnopeziza aurata. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (6)
Arachnopeziza aurata. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (7)
Arachnopeziza aurata. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (10)
Arachnopeziza aurata. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (11)
Arachnopeziza aurata. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (8)
Arachnopeziza aurata. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (12)
Arachnopeziza aurata, Såorer, 55,0 - 69,
Arachnopeziza aurata, Såorer, 55,0 - 69,3 x 3,0 µm
Arachnopeziza aurata, Såorer, 55,0 - 69,
Arachnopeziza aurata, Såorer, 55,0 - 69,3 x 3,0 µm
Arachnopeziza aurata (16)
Arachnopeziza aurata, Såorer, 55,0 - 69,3 x 3,0 µm
Arachnopeziza aurata, Såorer, 55,0 - 69,
Arachnopeziza aurata, Såorer, 55,0 - 69,3 x 3,0 µm
Visa mer

Ascocorticium anomalum

Ekologi : Barrblandskog. På insidan av bark av tall.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Ascocorticium anomalum. Sweden, Skåne, Åhus, Ripa Övningsfält. 2018-01-12. (11)
Ascocorticium anomalum. Sweden, Skåne, Åhus, Ripa Övningsfält. 2018-01-12. (1)
Ascocorticium anomalum. Sweden, Skåne, Åhus, Ripa Övningsfält. 2018-01-12. (2)
Ascocorticium anomalum. Sweden, Skåne, Åhus, Ripa Övningsfält. 2018-01-12. (7)
Ascocorticium anomalum. Sweden, Skåne, Åhus, Ripa Övningsfält. 2018-01-12. (6)
Ascocorticium anomalum. Sweden, Skåne, Åhus, Ripa Övningsfält. 2018-01-12. (9)
Ascocorticium anomalum. Sweden, Skåne, Åhus, Ripa Övningsfält. 2018-01-12. (8)
Visa mer

Ascocoryne cylichnium - Stor geléskål

Ekologi : Lövskog. Ved av lövträd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Ascocoryne cylichnium, Stor geléskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2015-01-05. (1)
Ascocoryne cylichnium - Stor geléskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (53)
Ascocoryne_cylichnium,_Stor_geléskål._Sweden_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_1._2016-10-26_(1)
Ascocoryne_cylichnium,_Stor_geléskål._Sweden_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_1._2016-10-26_(2)
Ascocoryne cylichnium - Stor geléskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (54)
Ascocoryne cylichnium - Stor geléskål. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (83)
Ascocoryne cylichnium - Stor geléskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09 (2)
Ascocoryne cylichnium - Stor geléskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (52)
Ascocoryne cylichnium - Stor geléskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (51)
Ascocoryne cylichnium - Stor geléskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09 (3)
Ascocoryne cylichnium - Stor geléskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09 (1)
Ascocoryne cylichnium - Stor geléskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-12-09. (38)
Ascocoryne cylichnium - Stor geléskål. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råå dalen. 2014-10-05. (3)
Ascocoryne cylichnium - Stor geléskål. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råå dalen. 2014-10-05. (2)
Ascocoryne cylichnium - Stor geléskål. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råå dalen. 2014-10-05. (5)
Ascocoryne cylichnium - Stor geléskål. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (82)
Ascocoryne cylichnium - Stor geléskål. Sweden, Skåne, Tommelilla, Örups Almskog. 2012-11-28 (2)
Ascocoryne_cylichnium,_Stor_geleskål._Sweden,_Skåne,_Tommelilla,_Örups_Almskog._2012-11-28_(1)
Visa mer

Ascocoryne sarcoides - Violett geléskål

(även i anamoft stadium)

Ekologi : Björk- och bokskog samt blandskog. Ved av björk, bok, al och sälg. Ofta på sågytan av stubbar.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Ascocoryne sarcoides - Violett geléskål.
Ascocoryne sarcoides - Violett geléskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2018-12-04.
Ascocoryne sarcoides - Violett geléskål.
Ascocoryne sarcoides - Violett geléskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2018-12-04.
Ascocoryne sarcoides - Violett geléskål.
Ascocoryne sarcoides - Violett geléskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2018-12-04.
Ascocoryne sarcoides - Violett geléskål.
Ascocoryne sarcoides - Violett geléskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2018-12-04.
Ascocoryne sarcoides - Violett geléskål.
Ascocoryne sarcoides - Violett geléskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2018-12-04.
Ascocoryne sarcoides - Violett geléskål.
Ascocoryne sarcoides - Violett geléskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2018-12-04.
Ascocoryne sarcoides - Violett geléskål.
Ascocoryne sarcoides - Violett geléskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2018-12-04.
Ascocoryne sarcoides - Violett geléskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2007-10-28. (4)
Ascocoryne sarcoides - Violett geléskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2007-10-28. (3)
Ascocoryne sarcoides - Violett geléskå. Sweden, Skåne, Skanör, Skanörs ljung. 2009-11-09  (3)
Ascocoryne sarcoides - Violett geléskå. Sweden, Skåne, Skanör, Skanörs ljung. 2009-11-09  (5)
Ascocoryne sarcoides - Violett geléskå. Sweden, Skåne, Skanör, Skanörs ljung. 2009-11-09  (4)
Ascocoryne sarcoides - Violett geléskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2013-11-17. (3)
Ascocoryne sarcoides - Violett geléskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2013-11-17. (2)
Ascocoryne sarcoides - Violett geléskål. Sweden, Skåne, Genarp. Häckeberga 2013-01-08.jpg (9)
Ascocoryne sarcoides - Violett geléskå. Sweden, Skåne, Skanör, Skanörs ljung. 2009-11-09 (3)
Ascocoryne sarcoides - Violett geléskå. Sweden, Skåne, Skanör, Skanörs ljung. 2009-11-09 (4)
Ascocoryne sarcoides - Violett geléskål. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2012-12-16
Ascocoryne sarcoides - Violett geléskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2007-10-28. (5)
Ascocoryne sarcoides - Violett geléskål. Sweden, Småland, Tranås. 2012-10-18. och Ceratostomella.
Ascocoryne sarcoides - Violett geléskå. Sweden, Skåne, Skanör, Skanörs ljung. 2009-11-09
Visa mer

Ascocoryne solitaria /Ascocoryne albida 

Här råder lite förrvirring tyvärr, Dyntaxa har denna art som A. albida medan Index Fungorum har den som A, solitaria. Fynden av den i det anamorfa stadiet är vanligare än en i det telemorfa stadiet där mitt fynd var det enda säkert bekräftade 2011 i Sverige, möjligen finns det ett fynd från1953.

Ekologi : Ej bedömd (NE) Jag har hittat både den anamorfa och telemorfa på inte allt för nedbrutna boklågor

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Ascocoryne solitaria. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten. 2009-11-10 (4)
Ascocoryne solitaria. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten. 2009-11-10 (7)
Ascocoryne solitaria. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten. 2009-11-10 (3)
Ascocoryne solitaria. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten. 2009-11-10 (6)
Ascocoryne solitaria. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten. 2009-11-10 (5)
Visa mer

Calycina citrina - Citronskål

Ekologi : Löv- och blandskog. Naken ved av lövträd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Bisporella citrina - Citronskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-09-25. (2)
Bisporella citrina - Citronskål. Sweden, Skåne, Råådalen, Vallåkra. 2009-11-19. (4)
Bisporella citrina - Citronskål. Sweden, Skåne, Råådalen, Vallåkra. 2009-11-19. (1)
Bisporella citrina - Citronskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-09-25. (1)
Bisporella citrina - Citronskål. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten. 2011-10-12. (1)
Bisporella citrina - Citronskål. Sweden, Skåne, Råådalen, Vallåkra. 2009-11-19. (5)
Bisporella citrina - Citronskål. Sweden, Skåne, Råådalen, Vallåkra. 2009-11-19. (3)
Bisporella citrina - Citronskål. Sweden, Skåne, Råådalen, Vallåkra. 2009-11-19. (1)
Bisporella citrina - Citronskål. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (66)
Bisporella citrina - Citronskål. Sweden, Skåne, Höör, Ormanäs, Poppelodling. 2012-09-22 (5)
Bisporella citrina - Citronskål. Sweden, Skåne, Höör, Ormanäs, Poppelodling. 2012-09-22 (2)
Bisporella citrina - Citronskål. Sweden, Skåne, Höör, Ormanäs, Poppelodling. 2012-09-22 (3)
Bisporella citrina - Citronskål. Sweden, Skåne, Höör, Ormanäs, Poppelodling. 2012-09-22 (4)
Bisporella citrina - citronskål. 9,7 - 13,0 x 4,8 - 5,0 (5)
Bisporella citrina - citronskål. 9,7 - 13,0 x 4,8 - 5,0 (1)
Bisporella citrina - citronskål. 9,7 - 13,0 x 4,8 - 5,0 (6)
Bisporella citrina - citronskål. 9,7 - 13,0 x 4,8 - 5,0 (3)
Bisporella citrina - citronskål. 9,7 - 13,0 x 4,8 - 5,0 (2)
Bisporella citrina - citronskål. 9,7 - 13,0 x 4,8 - 5,0 (4)
Bisporella citrina - citronskål. 9,7 - 13,0 x 4,8 - 5,0 (7)
Visa mer

Bulgaria inquinans - Limsvamp

Ekologi : Ek- och bokskog. Norrut björkskog. Ved av ek och bok, sällan björk. Såväl i skog som i vedstaplar.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Bulgaria inquinans - Limsvamp. Sweden, Skåne, Svalöv, Knutstorp. 2015-06-24. (2)
Bulgaria_inquinans_-_Limsvamp._Sweden,_Skåne,_Viken,_Chritinelund_2014-09-03.__(27)
Bulgaria inquinans - Limsvamp. Sweden, Skåne, Svalöv, Knutstorp. 2015-06-24. (3)
Bulgaria inquinans - Limsvamp. Sweden, Skåne, Svalöv, Knutstorp. 2015-06-24. (1)
Bulgaria inquinans - Limsvamp. Sweden, Skåne, Bjuv, Hallabäcken. 2016-08-09. (9)
Bulgaria_inquinans_-_Limsvamp._Sweden,_Skåne,_Viken,_Chritinelund_2014-09-03.__(5)
Bulgaria inquinans - Limsvamp. Sweden, Skåne, Svalöv, Knutstorp. 2015-06-24. (6)
Bulgaria_inquinans_-_Limsvamp._Sweden,_Skåne,_Viken,_Chritinelund_2014-09-03.__(6)
Bulgaria inquinans - Limsvamp. Sweden, Skåne, Svalöv, Knutstorp. 2015-06-24. (7)
Bulgaria_inquinans_-_Limsvamp._Sweden,_Skåne,_Viken,_Chritinelund_2014-09-03.__(3)
Bulgaria inquinans - Limsvamp. Sweden, Skåne, Svalöv, Knutstorp. 2015-06-24. (4)
Bulgaria inquinans - Limsvamp. Sweden, Skåne, Svalöv, Knutstorp. 2015-06-24. (5)
Bulgaria inquinans - Limsvamp. Sweden, Skåne, Bjuv, Hallabäcken. 2016-08-09. (10)
Bulgaria_inquinans_-_Limsvamp._Sweden,_Skåne,_Viken,_Chritinelund_2014-09-03.__(28)
Bulgaria_inquinans_-_Limsvamp._Sweden,_Skåne,_Viken,_Chritinelund_2014-09-03.__(26)
Bulgaria_inquinans_-_Limsvamp._Sweden,_Skåne,_Viken,_Chritinelund_2014-09-03.__(4)
Bulgaria_inquinans_-_Limsvamp._Sweden,_Skåne,_Viken,_Chritinelund_2014-09-03.__(29)
Bulgaria inquinans - Limsvamp. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2014-01-15. (6)
Bulgaria_inquinans_-_Limsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen_2010-10-31_(6)
Bulgaria_inquinans_-_Limsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen_2010-10-31_(2)
Visa mer

Patinellaria sanguinea - Rödvedsskål

Ekologi : Biotop dåligt känd Ved av lövträd. 

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Patinellaria sanguinea - Rödvedsskål
Patinellaria sanguinea - Rödvedsskål. Sweden, Skåne, Hässleholm, Hovdala. 2019-04-03.
Patinellaria sanguinea - Rödvedsskål
Patinellaria sanguinea - Rödvedsskål. Sweden, Skåne, Hässleholm, Hovdala. 2019-04-03.
Patinellaria sanguinea - Rödvedsskål. Sweden, Östergötland, Omberg, Bokskogen. 2015-05-02. (4)
Patinellaria sanguinea - Rödvedsskål. Sweden, Östergötland, Omberg, Bokskogen. 2015-05-02. (9)
Patinellaria sanguinea - Rödvedsskål. Sweden, Östergötland, Omberg, Bokskogen. 2015-05-02. (8)
Patinellaria sanguinea - Rödvedsskål. Sweden, Östergötland, Omberg, Bokskogen. 2015-05-02. (5)
Patinellaria sanguinea - Rödvedsskål. Sweden, Östergötland, Omberg, Bokskogen. 2015-05-02. (6)
Patinellaria sanguinea - Rödvedsskål
Patinellaria sanguinea - Rödvedsskål. Sporer 7,0 - 10,0 - 3,0 - 3,5 µm, Asci 40,0 - 55,0 x 7,0 - 9,0 µm
Patinellaria sanguinea - Rödvedsskål
Patinellaria sanguinea - Rödvedsskål. Sporer 7,0 - 10,0 - 3,0 - 3,5 µm, Asci 40,0 - 55,0 x 7,0 - 9,0 µm
Patinellaria_sanguinea_-_Rödvedsskål
Patinellaria sanguinea - Rödvedsskål. Parafyser
Patinellaria_sanguinea_-_Rödvedsskål,_Pa
Patinellaria sanguinea - Rödvedsskål. Parafyser
Patinellaria_sanguinea_-_Rödvedsskål_(2)
Patinellaria_sanguinea_-_Rödvedsskål_(1)
Visa mer

Pezicula corylina

Ekologi : På död hassel gren? Första noterade fyndet i Sverige. (mitt fynd) 

Ekologisk grupp :  Troligen, Saprotrof/fag, detrivor

Pezicula corylina. Sweden, Skåne, Källna, Silvåkra. 2018-02-15. (2)
Pezicula corylina. Sweden, Skåne, Källna, Silvåkra. 2018-02-15. (1)
Pezicula corylina. Sweden, Skåne, Källna, Silvåkra. 2018-02-15. (17)
Pezicula corylina. Sweden, Skåne, Källna, Silvåkra. 2018-02-15. (15)
Pezicula corylina. Sweden, Skåne, Källna, Silvåkra. 2018-02-15. (10)
Pezicula corylina. Sweden, Skåne, Källna, Silvåkra. 2018-02-15. (9)
Visa mer

Pezicula rostrupii

Info : Inga registrerade fynd i Sverige, (är detta det enda fyndet ?) går ännu inte att rapportera på AP.

Ekologi : På bark nyligen döda Askar - Fraxinus excelsior.

Kännetecken : En platt till något välvd, rödbrun klusterskiva med en distinkt kant, men med ± enstaka apotecies på otydlig stroma. Asci 8-sporiga, 132-195 x 19-26 μm. Sporerna har en mycket variabel med både tvärgående och längsgående väggar (muriform) Sporer, (28-) 30,7-36 x (37,5) μm.

Ekologisk grupp : Troligen : Saprotrof/fag, detrivor

Proliferodiscus pulveraceus / även anomorf

Ekologi : Utbredning och biotop dåligt känd. Murken ved av lövträd. (mitt fynd på ett levande fågelbär i skada på stammen)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Pezicula rostrupii
Pezicula rostrupii. Sweden, Skåne, Bälteberga, Bältebergaravinen. 2019-03-12.
Pezicula rostrupii
Pezicula rostrupii. Sweden, Skåne, Bälteberga, Bältebergaravinen. 2019-03-12.
Pezicula rostrupii
Pezicula rostrupii. Sweden, Skåne, Bälteberga, Bältebergaravinen. 2019-03-12.
Pezicula rostrupii
Pezicula rostrupii. Sweden, Skåne, Bälteberga, Bältebergaravinen. 2019-03-12.
Pezicula rostrupii
Pezicula rostrupii. Sweden, Skåne, Bälteberga, Bältebergaravinen. 2019-03-12.
Pezicula rostrupii
Pezicula rostrupii. Sporer, (28-) 30,7-36 x (37,5) μm.
Pezicula rostrupii
Pezicula rostrupii. Sporer, (28-) 30,7-36 x (37,5) μm.
Pezicula rostrupii
Pezicula rostrupii. Sporer, (28-) 30,7-36 x (37,5) μm.
Pezicula_rostrupii
Pezicula rostrupii. Asci 8-sporiga, 132-195 x 19-26 μm
Pezicula_rostrupii
Pezicula rostrupii. Asci 8-sporiga, 132-195 x 19-26 μm
Pezicula rostrupii. Tomma asci (9)
Pezicula rostrupii. Tomma asci
Pezicula rostrupii. (11)
Pezicula rostrupii.
Pezicula rostrupii. (13)
Pezicula rostrupii.
Pezicula rostrupii. (2)
Pezicula rostrupii.
Pezicula rostrupii. (7)
Pezicula rostrupii.
Pezicula rostrupii. (1)
Pezicula rostrupii.
Pezicula rostrupii. (8)
Pezicula rostrupii.
Show More
Proliferodiscus pulveraceus. Sweden, Skåne, Klåveröd, Klåverödsdammen. 2013-01-03 (1)
Proliferodiscus pulveraceus, anamorf. Sweden, Skåne, Klåveröd, Klåverödsdammen. 2013-01-03. (2)
Proliferodiscus pulveraceus, anamorf. Sweden, Skåne, Klåveröd, Klåverödsdammen. 2013-01-03. (1)
Visa mer

Propolis farinosa - Puderbädd

Ekologi : Lövskog. Ved av lövträd.stammen)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Propolis farinosa - Puderbädd Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-02-01 (8)
Propolis farinosa - Puderbädd Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-02-01 (6)
Propolis farinosa - Puderbädd. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2012-1-19 (2)
Propolis farinosa - Puderbädd. Sweden, Östergötland, Omberg, Strand. 2015-05-03. (2)
Propolis farinosa - Puderbädd. Sweden, Skåne, Bromölla, Näsums Natura 2000-område. 2011-06-18
Propolis farinosa - Puderbädd. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2012-1-19 (1)
Visa mer

Propolis viridis

Ekologi : Inga uppgifter (mina fynd på barrved)

Ekologisk grupp : Inga uppgifter

Propolis viridis. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (1)
Propolis viridis. Sweden, Östergötland, Omberg, Storpissan. 2015-05-02. (2)
Propolis viridis. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (3)
Visa mer

Scutellinia cejpii

Ekologi : Utbredning dåligt känd. Skog. Murken ved på marken, växtrester och jord. (mina fynd är gjorda på inte så nedbruten ved ofta ändträ och stubbar av gran)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Scutellinia cejpii. Sweden, Söderåsen, Klåveröd. Klåverödsdammen 2012-06-28 (3)
Scutellinia cejpii. Sweden, Söderåsen, Klåveröd. Klåverödsdammen 2012-06-28
Scutellinia cejpii. Sweden, Söderåsen, Klåverödsdammar 2012-06-28 (1)
Scutellinia cejpii. Sweden, Söderåsen, Klåverödsdammar 2012-06-28 (2)
Scutellinia cejpii. Sweden, Söderåsen, Klåverödsdammar 2012-06-28
Scutellinia cejpii. Sweden, Skåne, Äspehult Råbockarp 2014-07-26 (1)
Scutellinia_cejpii_och_Hyalinia_inflatula._Sweden,_Skåne,_Äspehult_Råbockarp_2014-07-26_(2)
Scutellinia cejpii. Sweden, Skåne, Skäralid. 2016-06-20. (39)
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan