top of page

Här hittar ni skålsvampar som går på ved och bark

Amicodisca virella
EKOLOGI : Livskraftig (LC)
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Arachnopeziza aurata
EKOLOGI : Ädellövskog. Undersidan av murken ved av lövträd, speciellt på ek.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Ascocorticium anomalum
EKOLOGI : Barrblandskog. På insidan av bark av tall.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Ascocoryne cylichnium - Stor geléskål
EKOLOGI : Lövskog. Ved av lövträd.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Ascocoryne sarcoides - Violett geléskål
(även i anamoft stadium)
EKOLOGI : Björk- och bokskog samt blandskog. Ved av björk, bok, al och sälg. Ofta på sågytan av stubbar.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Ascocoryne albida 
Fynden av den i det anamorfa stadiet är vanligare än en i det telemorfa stadiet där mitt fynd var det enda säkert bekräftade 2011 i Sverige, möjligen finns det ett fynd från1953.
EKOLOGI : Ej bedömd (NE) Jag har hittat både den anamorfa och telemorfa på inte allt för nedbrutna boklågor
EKOLOGISK GRUPP: Saprotrof/fag, detrivor

Ascodichaena rugosa

EKOLOGI : På bark på levade bokträd, vanllig.

EKOLOGISK GRUPP: ?

Bisporella citrina - Citronskål

EKOLOGI : Löv- och blandskog. Naken ved av lövträd.

EKOLOGI GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Bisporella sulfurina

EKOLOGI: Löv- och blandskog. Murken ved av lövträd eller på stroman av döda kärnsvampar Pyrenomycetes.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivorParasit

Bulgaria inquinans - Limsvamp
EKOLOGI : Ek- och bokskog. Norrut björkskog. Ved av ek och bok, sällan björk. Såväl i skog som i vedstaplar.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Claussenomyces atrovirens - Svartgrön geléskål
EKOLOGI: Skog, ved av både löv och barr.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Cryptodiscus rhopaloides
EKOLOGI: På lövvedsbark sällan på barrträdsbark

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Ombrophila pura - Blek geléskål
EKOLOGI : Bok- och björkskog. Ved av bok. I norra Sverige på björk.
EKOLOGISK GRUPP:  Saprotrof/fag, detrivor

Orbilia aurantiorubra

EKOLOGI : Finns inget om den i Artfakta. Verkar vara vanligast på salix. Mitt fynd i poppelodling på rätt färsk poppellåga/bark. 

EKOLOGISK GRUPP :  Troligen, Saprotrof/fag, detrivor

Notering: Inga tidigare rapporterade fynd i Sverige. 

Patinellaria sanguinea - Rödvedsskål
EKOLOGI : Biotop dåligt känd Ved av lövträd. 
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Pezicula corylina
EKOLOGI : På död hassel gren? Första noterade fyndet i Sverige. (mitt fynd) 
EKOLOGISK GRUPP:  Troligen, Saprotrof/fag, detrivor

Pezicula rostrupii
Info : Två registrerade fynd i Sverige, de i Skåne, Bältebergaravinen är samma.
EKOLOGI : På bark nyligen döda Askar - Fraxinus excelsior.
Kännetecken : En platt till något välvd, rödbrun klusterskiva med en distinkt kant, men med ± enstaka apotecies på otydlig stroma. Asci 8-sporiga, 132-195 x 19-26 μm. Sporerna har en mycket variabel med både tvärgående och längsgående väggar (muriform) Sporer, (28-) 30,7-36 x (37,5) μm.
EKOLOGISK GRUPP : Troligen : Saprotrof/fag, detrivor

Proliferodiscus pulveraceus / även anomorf
EKOLOGI : Utbredning och biotop dåligt känd. Murken ved av lövträd. (mitt fynd på ett levande fågelbär i skada på stammen)
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Propolis farinosa - Puderbädd
EKOLOGI: Lövskog. Ved av lövträd.stammen)
EKOLOGISK GRUPP: Saprotrof/fag, detrivor

Propolis viridis
EKOLOGI : Inga uppgifter (mina fynd på barrved)
EKOLOGISK GRUPP : Inga uppgifter

Scutellinia cejpii
EKOLOGI : Utbredning dåligt känd. Skog. Murken ved på marken, växtrester och jord. (mina fynd är gjorda på inte så nedbruten ved ofta ändträ och stubbar av gran)
EKOLOGISK GRUPP: Saprotrof/fag, detrivor

Stictis radiata

EKOLOGI : Lövskog ?. Hittas ofta på död Almved.

Det finns flera arter i gruppen och de är svårt att få ordning på dem och svårt att skilja dem åt.

UTBREDNING : ?

EKOLOGISK GRUPP : ?

bottom of page