top of page

Opiliones - lockespindlar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Familj                         3                                  3                            3

Släkte                       17                                16                          16

Art                            28                                23                          23

Phalangium opilio - Hornlocke

EKOLOGI : Hornlocke är en vanlig art som påträffas i öppna landskap och även i trädgårdar och liknande. Den finns ofta bland örter och gräs, men även på träd och murar. Vuxna individer påträffas från slutet av juni till december.

KÄNNETECKEN : Kroppslängd: hane 4-7 mm, hona 5-9 mm. Andra benparets längd 30-48 mm. Kroppen är ljusgrå eller brungul på ryggen, hos hanen med blekare sadelteckning, som ibland saknas, hos honan med distinkt och buktig sadelteckning. Buksidan är kontrasterande blekvit. Bakkroppen är konformig baktill. Två korta framåtriktade taggar finns på skivan ovanför käkarna och syns ovanifrån som två utskott framför ryggskölden. Ryggskölden har många svartspetsade taggar. Bakkroppen har tvärrader av taggar. Ögonkullen har 6-10 par spetsiga taggar. Ögonkullens avstånd från framkanten är kortare än hos Mitopius morio, och det finns fler taggar framför ögonkullen. Treudd framtill på huvudet saknas. Stinkkörtlarnas mynning är tydlig. Käkarna är kraftiga, hos hanen förstorade till två kraftiga framåtriktade horn (varierar i storlek). Pedipalperna är långa, hos hanen dubbla kroppslängden, hos honan kortare. De är gula, med en ring på låret hos honan och helt mörkt hos hanen. Pedipalpens klo saknar tänder. Benen är mycket långa, gula eller gulbruna. Låret är femkantigt i tvärsnitt och på varje kant finns längsgående rader av spetsiga och svartspetsiga taggar, även skenben är kantiga

UTBREDNING : Vanlig i Sverige norrut till Norrland. Känd från södra Norge, norrut till Trondheim, och i södra Finland. Hela Europa utom längst i norr, norra Asien, Mellanöstern och Nordafrika. Införd till Nordamerika och Nya Zeeland.

EKOLOGISK GRUPP : Djurätare (karnivor)"Allätare" (omnivor)

Rilaena triangularis - Tidiglocke

EKOLOGI : Vårlocke lever på marken, i fältskiktet och till en viss del i buskskiktet i fuktiga och våta skogar. Den påträffas ofta vid håvning. Äggen kläcks under sommaren, arten övervintrar som juvenil och blir vuxen på senvåren-försommaren.

KÄNNETECKEN : Kroppslängd: hane 3,5-4,5 mm, hona 5-8 mm. Andra benparets längd 28-38 mm. Kroppen är ljusbrun med ljusa prickar och sadelteckning som är mörkast nära bakändan, avskuren vid femte ryggplåten, samt ljusare och diffusare hos hanen. Buksidan är gråvit. Lätt att skilja från övriga lockespindlar eftersom den är vuxen redan under senvåren och försommaren. Ögonkullen är ungefär lika bred som lång och har 7-10 par av taggar. Mellan taggarna finns ett ljust längsband. Treudd saknas, men oftast finns ett antal taggar framför ögonkullen. Från ögonkullen löper ett smalt mörkt mittenband till huvudspetsen. Stinkkörtlarnas mynning är tydlig. Käkarna är ljusbruna och har hos hanen (men inte hos honan) ett stort utskott upptill strax bakom käkarnas klor. Pedipalperna är gulbruna och har spetsiga tappar undertill på innersta segmentet. På pedipalpens knä (tredje segment) finns ett kraftigt inre utskott. Pedipalpens fot har hos hanen ett inre längsband med mikrotänder. Benen är ljust gulbruna. Låren har längsrader med spetsiga, inåtböjda taggar.

UTBREDNING : Vanlig i södra Sverige. Påträffad från hela landet utom i fjällen. Vanlig även i Danmark. I Norge påträffad norrut till polcirkeln och i Finland liksom i Sverige något norr om denna. Utbredd över hela Mellan- och Nordeuropa. Införd i Nordamerika.

EKOLOGISK GRUPP : Djurätare (karnivor)"Allätare" (omnivor)

Dicranopalpus ramosus - Grenlocke

EKOLOGI : Grenlocke är mest påträffad på barrträd, vintergröna träd och buskar, och den finns ofta i häckar. De individer som påträffats i Sverige har suttit på murar och husväggar. Det verkar som om arten är beroende av hög luftfuktighet och hittills har alla fynd i Europa och Nordafrika gjorts i kustnära trakter. Vuxna individer påträffas under augusti-december. Äggen läggs på sensommaren och hösten och kläcks under senvåren följande år. Mitt fynd på stolpe, Sweden, Skåne, Nyhamnsläge, Krapperup. 2020-07-24

KÄNNETECKEN : Kroppslängd: hane 3-4 mm, hona 4-6 mm. Andra benparets längd 40-50 mm. Kropp gråbrun, på framkroppen ofta med en mörk, tvärställd, avlång teckning som brukar vara tydligast hos hanen och som går över ögonkullen. Ögonkulle finns. Treudd på huvudets framkant saknas. Stinkkörtlarna är små. Pedipalperna är långa och förgrenade (unikt). Benen är mycket långa och tvärrandiga, och de hålls nästan vinkelrätt rakt ut från kroppen. Bakkroppen är i motsats till de flesta andra lockespindlar upphöjd baktill.

UTBREDNING : I Sverige känd från Skåne, Gotland och Västkusten. I övrigt känd från kustnära områden i Medelhavsområdet och västra Europa.

EKOLOGISK GRUPP : Djurätare (karnivor)"Allätare" (omnivor)

bottom of page