top of page

Parmelia - färglavar

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                8                                     8                              8

Underart                      2                                     2                              2

 

Parmelia ernstiae (daggfärglav), Parmelia fraudans (gulaktig färglav)

Parmelia omphalodes (letlav)Parmelia omphalodes subsp. omphalodesParmelia omphalodes subsp. discordans

Parmelia pinnatifida, Parmelia saxatilis (färglav), Parmelia serrana, Parmelia submontana (kupig skrynkellav), Parmelia sulcata (skrynkellav)

Parmelia omphalodes - Letlav

Wikipedia : Letlav är en brun eller brungråaktig lav som växer på klippor och stenar och har stor spridning på norra halvklotet. Dess namn kommer av att den förr användes för färgning av textil.

Parmelia sulcata - Skrynkellav (LC)

Wikipedia : Skrynkellav är en gråvit lav som främst växer på bark av lövträd, men som ibland även kan växa på sten. I Sverige är den en allmänt förekommande lav som kan hittas i hela landet. Den är relativt tålig mot luftföroreningar och kan växa även inne i städer.

bottom of page