top of page

Parmelia omphalodes - Letlav
EKOLOGI : Bergbranter och berghällar, alpina klipp- och rasbranter. Silikatsten.
EKOLOGISK GRUPP : ?
NOTERING : Dess namn kommer av att den förr användes för färgning av textil.

Parmelia saxatilis - Färglav

EKOLOGI : Bergbranter och berghällar, block, skog, lövängar, hagmark etc. Silikatsten och bark av lövträd, även på ved och mossa.
EKOLOGISK GRUPP : Autotrof (fotosyntetiserand

NOTERING : Dess namn kommer av att den använts för färgning av textiler.

Parmelia sulcata - Skrynkellav (LC)

Wikipedia : Skrynkellav är en gråvit lav som främst växer på bark av lövträd, men som ibland även kan växa på sten. I Sverige är den en allmänt förekommande lav som kan hittas i hela landet. Den är relativt tålig mot luftföroreningar och kan växa även inne i städer.

bottom of page