top of page

Peltigera - Filtlavar : 32 arter i artfakta

Peltigera aphthosa (torsklav)

Peltigera aphthosa agg. (torsklavar (aggregat)) - Peltigera aphthosa (torsklav)Peltigera leucophlebia (ådrig torsklav)

Peltigera britannica (brittisk torsklav), Peltigera canina (filtlav)

Peltigera canina agg. (filtlavar (aggregat))Peltigera britannica (brittisk torsklav)Peltigera canina (filtlav), Peltigera collina (grynig filtlav) 

Peltigera degenii (tunn trevarlav)Peltigera didactyla (styverlav)Peltigera elisabethae (nordlig filtlav)Peltigera extenuata

Peltigera frippiiPeltigera horizontalis (sköldfiltlav)Peltigera hymenina (sydlig filtlav)Peltigera kristinssonii (fjällfiltlav)

Peltigera latiloba (bredlobig filtlav)Peltigera lepidophora (kornig filtlav)Peltigera malacea (matt filtlav)Peltigera membranacea (tunn filtlav)

Peltigera monticola (bergfiltlav)Peltigera neckeri (styv filtlav)Peltigera neopolydactylaPeltigera occidentalis

Peltigera polydactylon (trevarlav)Peltigera ponojensis (grå filtlav)Peltigera praetextata (fjällig filtlav)Peltigera retifoveata (uppländsk filtlav

Peltigera rufescens (krusig filtlav)Peltigera scabrosa (sträv filtlav)Peltigera scabrosella (sipperfiltlav) Peltigera venosa (åderlav)

Peltigera collina (grynig filtlav)Peltigera degenii (tunn trevarlav, Peltigera didactyla (styverlav, Peltigera elisabethae (nordlig filtlav)

Peltigera extenuataPeltigera frippi, Peltigera horizontalis (sköldfiltlav, Peltigera hymenina (sydlig filtlav, Peltigera kristinssonii (fjällfiltlav

Peltigera latiloba (bredlobig filtlav, Peltigera lepidophora (kornig filtlav, Peltigera leucophlebia (ådrig torsklav)Peltigera malacea (matt filtlav)

Peltigera membranacea (tunn filtlav)Peltigera monticola (bergfiltlav)Peltigera neckeri (styv filtlav)Peltigera neopolydactyla

Peltigera neopolydactyla/occidentalis (nordlig trevarlav)Peltigera neopolydactyla - Peltigera occidentalis

Peltigera occidentalisPeltigera polydactylon (trevarlav)Peltigera ponojensis (grå filtlav)Peltigera praetextata (fjällig filtlav)

Peltigera retifoveata (uppländsk filtlav)Peltigera rufescens (krusig filtlav)Peltigera scabrosa (sträv filtlav)Peltigera scabrosella (sipperfiltlav)

Peltigera venosa (åderlav)

Peltigera canina - Filtlav.

EKOLOGI : Skog, bergbranter och berghällar, hedmark, gräsmarker, vägskärningar etc. Mossa, jord, växtrester på marken samt mossa på sten och trädbaser.

EKOLOGISK GRUPP : Autotrof (fotosyntetiserande)

Peltigera praetextata - Fjällig filtlav.
EKOLOGI : Lövskog, barr- och lövblandskog, bergbranter och berghällar. Mossa på marken samt över sten, lågor och trädbaser, kalkgynnad.
EKOLOGISK GRUPP : Autotrof (fotosyntetiserande)

bottom of page