top of page

Pertusaria - porlavar

 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                            41                                33                         33

Varietet                      2                                  2                            2

Pertusaria albescens (mjölig porlav), Pertusaria alpina, Pertusaria amara (bitterlav), Pertusaria aspergilla (grynig stenporlav)

Pertusaria atropallida, Pertusaria borealis (välvd nordporlav), Pertusaria bryontha (mossporlav), Pertusaria carneopallida (stjärnporlav)

Pertusaria chiodectonoides, Pertusaria coccodes (hagelporlav), Pertusaria corallina (stiftlav), Pertusaria coriacea

Pertusaria coronata (grågrön hagelporlav), Pertusaria dactylina (fingerlik porlav), Pertusaria degelii, Pertusaria excludens

Pertusaria flavicans (lodporlav), Pertusaria flavida (gul porlav), Pertusaria flavocorallina (gul stiftlav), Pertusaria geminipara (raggmosslav)

Pertusaria glomerata, Pertusaria hymenea (kraterporlav), Pertusaria leioplaca (tunn porlav), Pertusaria mccroryae, Pertusaria melanochlora

Pertusaria multipuncta (violettgrå porlav), Pertusaria octomela, Pertusaria oculata, Pertusaria ophthalmiza, Pertusaria panyrga

Pertusaria pertusa (porlav) - Pertusaria pertusa var. pertusa - Pertusaria pertusa var. leiotera

Pertusaria poriniza, Pertusaria porospora, Pertusaria pseudocorallina, Pertusaria pupillaris (platt nordporlav), Pertusaria raesaenenii

Pertusaria sommerfeltii (barkporlav), Pertusaria stenhammarii (kvistporlav), Pertusaria tornensis (torneporlav), Pertusaria trachythallina

Pertusaria trochiscea

Pertusaria amara - Bitterlav

EKOLOGI : Lövskog, alléer. lövängar, parker, trädgårdar etc. Bark av lövträd, sällan barrträd, också på ved mossa och sten.

Den känns igen på de vita soralfläckarna, som sitter på en gråvit bål.Tvekar man om artningen kan man slicka lite på den, den är intensivt besk.

Pertusaria pertusa - Porlav

Wikipedia : Porlav är en lavart som först beskrevs av Christian Ehrenfried Weigel, och fick sitt nu gällande namn av Edward Tuckerman. Porlav ingår i släktet Pertusaria och familjen Pertusariaceae. Arten är reproducerande i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

bottom of page