top of page

Physcia adscendens - Hjälmrosettlav
EKOLOGI : Ädellövskog, aspskog, alléer, lövängar, skogsbryn etc. Bark av ask, lönn, alm, ek, asp m. fl. lövträd, sällan på barrträd, ved, cement och sten. 

EKOLOGISK GRUPP : Autotrof (fotosyntetiserande)

Physcia tenella - Finlav
EKOLOGI : Aspskog, alléer, parker, trädgårdar, gårdsmiljö, havsstränder. Bark av lövträd, även på ved och silikatsten. 
EKOLOGIS GRUPP : Autotrof (fotosyntetiserande)

bottom of page