top of page

Pleurocybella porrigens - Öronmussling

Ekologi : Barrskog. Murkna stubbar och ved av barrträd, helst tall. Västlig.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page