top of page

Pleurotus :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       6                                          5                                  4

Pleurotus calyptratus (slöjmussling), Pleurotus dryinus (ringmussling), Pleurotus ostreatus (ostronmussling)

Pleurotus pulmonarius (blek ostronmussling), Pleurotus viscidus, Pleurotus cornucopiae

Pleurotus dryinus - Ringmussling
EKOLOGI : Löv- och blandskog. Sällan barrskog. Levande och döda stammar av lövträd, sällan barrträd. Vitrötare.
EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Pleurotus ostreatus - Ostronmussling
EKOLOGI : Löv- och blandskog. Sällan barrskog. Stubbar, levande och döda stammar av björk, bok, poppel och sälg, sällan barrträd. Vitrötare.
EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Pleurotus pulmonarius - Blek ostronmussling

Ekologi : Triviallövskog och blandskog. Levande och döda stammar av triviallövträd, särskilt asp och björk. Vitrötare.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

bottom of page