top of page

Polycauliona candelaria - Ljuslav

EKOLOGI : En liten bursklav som växer på olika underlag som bark, gammalt trä och sten( fågeltoppar).

KÄNNETECKEN : Dynlika bildningar, Loberna är smala, högst 0,5 mm och korallikt uppflikade och försedda med soral i spetsen på flikarna. Arten saknar rhiziner. Apothecier sällsynta.

SVENSK FÖREKOMMST : Ljuslaven förekommer över hela landet.

(Sitt svenska namn har den fått av att den förr användes till för att färga talgljus)

EKOLOGISK GRUPP : Autotrof (fotosyntetiserande)

Polycauliona phlogina - Skorpljuslav

EKOLOGI : Ved och bark. Ädellövträd

EKOLOGISK GRUPP : Ospecificerat nyttjande

bottom of page