top of page

Punctelia subrudecta - Punktsköldlav
EKOLOGI : I skåne. Punktsköldlav växte i Uppland på en grov oxel nära en allé i Uppsala! 
KÄNNETECKEN : Punktsköldlav är en bladlav, 3–4 cm i diameter, som växer tilltryckt till underlaget, ofta med flera bålar tätt tillsammans eller sammanvuxna. Ovansidan är grå eller mot lobspetsarna ibland brungrå och undersidan är ljusbrun med ogrenade rhiziner. Loberna är rundade eller oregelbundet inskurna och upp till 7 mm breda. Märgen reagerar C+ rött. På bålytan och i lobkanterna sitter tydliga, punktformade pseudocypheller, från vilka det bildas grova, grynaktiga, mörka soredier. Apothecier är inte kända från Sverige. Arten är nära släkt med skånsk sköldlav Punctelia reddenda men denna har svart undersida och märgen reagerar C–.
UTBREDNING : Punktsköldlav försvann redan på 1960-talet från den då enda svenska lokalen i Uppland. År 2005 hittades en ny förekomst i Skåne på ett träd. Närmast har fynd gjorts i Danmark, där den är försvunnen, och i Norge där den är mycket sällsynt. Arten saknas i Finland men är i övrigt utbredd över stora delar av mellersta och södra Europa. Den är rödlistad i Danmark och Norge. Punktsköldlav är en i stort sett kosmopolitisk art som finns i tropiska till tempererade områden.
NOTERING : Enligt kunniga personer så har Punktsköldlaven ökat på senare år och mitt fynd tyder ju på en ökad spridning.

bottom of page