top of page

Resupinatus : Två av Resupinatus ligger under musslingar medan två hamnar här. I Dyntaxa uppges att bara tre arter är påträffade i Sverige men nu har vi hittat den fjärde arten.

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                 4                                    3                               3

Resupinatus applicatus (strimmussling), Resupinatus trichotis (raggdvärgmussling)

Resupinatus poriaeformis (vedurna), Resupinatus griseopallidus

Resupinatus griseopallidus

EKOLOGI : På enbuskar (Juniperus) och syren (Syringa). 

Vårt fynd på Juniperus sabina - sävenbom.

Arten kan vara förbisedd, ett tidigare fynd fins i Sweden's Virtual Herbarium, L. Romell, 1885 

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Resupinatus poriaeformis- Vedurna

Ekologi : Lövskog. Liggande stammar och grenar av lövträd. Ofta på undersidan. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page