top of page

Rinodina - Krimmerlavar : 64 arter i Artfakta

Rinodina albana, Rinodina archaea, Rinodina aspersa, Rinodina atrocinerea, Rinodina balanina, Rinodina bischoffii

Rinodina calcarea | kalkkrimmerlav, Rinodina calcigena, Rinodina castanomela, Rinodina cinereovirens | norrlandskrimmerlav

Rinodina colobina | allékrimmerlav, Rinodina confragosa | lodkrimmerlav, Rinodina conradii, Rinodina deflectens, Rinodina disjuncta

Rinodina dubyana, Rinodina efflorescens | brunmjölskrimmerlav, Rinodina endophragmia | forskrimmerlav, Rinodina exigua | grå krimmerlav

Rinodina fimbriata | sjökrimmerlav, Rinodina flavosoralifera, Rinodina gennarii | kustkrimmerlav, Rinodina glauca, Rinodina griseosoralifera

Rinodina immersa | gropkrimmerlav, Rinodina insularis, Rinodina interpolata, Rinodina isidioides, Rinodina laevigata, Rinodina lecanorina

Rinodina luridata, Rinodina luridescens | strandkrimmerlav, Rinodina malangica, Rinodina metaboliza, Rinodina milvina | krimmerlav

Rinodina mniaroea | fjällkrimmerlav, Rinodina muscicola, Rinodina obnascens, Rinodina occulta, Rinodina olivaceobrunnea, Rinodina orculata

Rinodina oxydata, Rinodina parasitica | parasitkrimmerlav, Rinodina pityrea | falsk allékrimmerlav, Rinodina polyspora | mångsporig krimmerlav

Rinodina polysporoides, Rinodina pyrina | kvistkrimmerlav, Rinodina rinodinoides, Rinodina roboris, Rinodina roscida

Rinodina septentrionalis | nordkrimmerlav, Rinodina sheardii | dimkrimmerlav, Rinodina sicula, Rinodina sophodes | mörk krimmerlav

Rinodina stictica, Rinodina subparieta | gammelsälgslav, Rinodina teichophila, Rinodina tephraspis, Rinodina terrestris, Rinodina trevisanii

Rinodina turfacea | torvkrimmerlav

Rinodina pyrina - Kvistkrimmerlav
EKOLOGI : Lövskog, alléer, gårdsmiljö. Slät bark av lövträd och buskar, sällan barrträd, oftast på grenar och kvistar, även på ved och bearbetat virke, pionjär.
EKOLOGISK GRUPP : ?

bottom of page