top of page

Simocybe centunculus - Olivskräling

Ekologi : Löv- och blandskog. Murken ved av lövträd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Simocybe haustellaris - Aspskräling

Ekologi : Löv- och blandskog. Murken ved av lövträd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page