top of page

Tephromela atra - Svart kantlav
EKOLOGI :Bergbranter och berghällar, block, byggnader, lövskog. Silikatsten, kalksten, murbruk, minder ofta bark av lövträd. .
EKOLOGISK GRUPP : ?

bottom of page