top of page

Tremiscus :
Vad vi vet just nu så är det bara en art i släktet nämligen Tremiscus helvelloides - Gelétratting.
Vårt fynd på gammal såg med timmerupplag men idag finns inga spår av något spån, flis eller likande i marken. Allt virke är från trakten (mellersta Skåne) så inget importerat från andra delar av landet eller utifrån. Marken på platsen är uppfylld med makadam från närliggande område, det kan ju finnas material med förhöjt pH, våra jordprover visar 6,8 och det får kanske anses som högt.
Tremiscus helvelloides - Gelétratting går normalt med barrträd på fuktig och kalkrik mark, ofta på sågspån, träflis eller begravda pinnar i marken även i kalkpåverkade vägrenar. Förmodligen hemmahörande i bergiga områden som Alperna eller nordliga barrskogar. Vårt fynd är sänt för att DNA-sekvenseras då det finns misstanke om att det kan finnas en art som går i mer låglänta områden. Återkommer när vi fått svar. 

Tremiscus helvelloides - Gelétratting

EKOLOGI : Med barrträd på fuktig och kalkrik mark, ofta på sågspån, träflis eller begravda pinnar i marken även i kalkpåverkade vägrenar. Förmodligen hemmahörande i bergiga områden som Alperna eller nordliga barrskogar.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

NOTERING : Spormåtten i litteraturen varierar en del men är större än de jag noterat på vårt fynd, Sporer, (9,3) 10,4 - 12,9 (15,0) x 5,2 - 6,2 my Q = 2,02. Danskarna uppger måtten 15, 0 - 17,5 x 11,0 - 12,5 μm. First Nature uppger 9-11 x 5-6 μm Guepinia media skriver om fynd de noterat = Spore dimensions do not fit well to data from literature? However, scatter of this character among different authors is very large. Kan det ändå kanske röra sig om fler arter?

LÄNK : https://eol.org/pages/31415/media?page=3

bottom of page