top of page

Tubaria conspersa - Blek toffelskräling
EKOLOGI : Löv- och blandskog samt skogsbryn och trädgård. På marken liggande kvistar och murkna vedrester. Fuktiga platser..
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Tubaria dispersa - Hagtornsskräling.
EKOLOGI: Åkerbryn, åkerholmar, hagmark och park. Marken. Med hagtorn Crataegus spp.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Tubaria furfuracea - Toffelskräling
EKOLOGI : Löv- och blandskog, park och trädgård. På marken liggande kvistar och bark, murkna vedrester samt annat växtavfall. Hösten till våren.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page